wawel24 wawel24
108
BLOG

PIS - ten model partii (ex definitione) nie jest zdolny do narodowego przywództwa

wawel24 wawel24 Polityka Obserwuj notkę 12

Czas pewne rzeczy zrozumieć, zamiast mieć nadzieje na jakieś zloty sił prawicowych w celu "obrony niepodległości" zapowiedziane na styczeń 2024 przez Prezesa. Z tej studni nikt się nie napije bez szkody dla swojego zdrowia. Z tego drzewa już żadnych owoców nie będzie. Choć krzyczeć będą wniebogłosy o jakichś guzikach, z których nie oddadzą żadnego. Oddadzą wszystko. Oni nie są tu po to, by czegokolwiek nie oddawać i by czegoś strzec. Przyczyna celowa - mówiąc Arystotelesem - istnienia zorganizowanej grupy o wdzięcznej, porywającej i oszołamiającej nazwie "Prawo i Sprawiedliwość" - jest absolutnie inna. Jaka? Zostawiam tę konstatację czytelnikom.


Niezmienny model funkcjonowania partii PIS


    [W tym modelu partii] to walka wyznacza sens działań politycznych i całe państwo jest zorganizowane do prowadzenia wojny. Państwo, podobnie jak i armia jest własnością chana, a naczelna cnotą społeczną jest serwilizm i waleczność. To te dwie cnoty wyznaczają miejsce w strukturze państwa. Ponieważ walka jest naczelnym celem państwa, jego działalność jest skoncentrowana wyłącznie na prowadzeniu wojny i jej przygotowaniu. Stąd państwo nie buduje kultury obywatelskiej, instytucji potrzebnych w życiu cywilnym, czy infrastruktury innej, niż wojenna... Rozwija w społeczeństwie jedynie cechy waleczności i poddaństwa. Państwo jest armią, a walka nadaje sens życiu. Dlatego jedyne umiejętności rozwijane w takiej strukturze, to umiejętności walki z przeciwnikiem. W takiej strukturze niezależność intelektualna, czy posiadanie własnych przekonań traktowanych poważnie, jest traktowane, jako zarzewie nielojalności. Można posiadać przekonania, ale nie można traktować ich w sposób wiążący. Są one użyteczne, jeżeli służą do zmanipulowania przeciwnika, ale nigdy, jako zobowiązanie  warunkujące postępowanie. Typowym reprezentantem tej cywilizacji prawie w stanie czystym, był Związek Sowiecki, nastawiony na podbój świata.

PIS jest w Polsce reprezentantem cywilizacji turańskiej. Jest to, jak opisuje ją prof. Feliks Koneczny, cywilizacja wielkiego stepu. . Do Polski jej wpływy przenikały za pośrednictwem bojarów litewsko-ruskich, którzy przejęli ją od dominujących przez półtora wieku na ziemiach ruskich Tatarów. Pózniej jej wpływy umacniały się za pośrednictwem zaboru rosyjskiego. Jej istotą jest metoda życia społecznego, określana przez Konecznego, jako obóz wojskowy. Cała społeczność, państwo jest własnie zorganizowana jak obóz wojskowy. Państwo jest wojskiem, a inne instytucje państwowe służą wyłącznie wojsku, bo treścią życia społecznego jest walka.

Ta cywilizacja poprzez wielowiekowe oddziaływanie  wpływa także na obecne życie Polaków. Bowiem jej reprezentacją w życiu politycznym zostały partie polityczne. W najbardziej czystym wymiarze ta cywilizacja jest reprezentowana przez PIS, ale także PO jest silnie zainfekowana turańszczyzną.  Treścią życia publicznego stała sie nie budowa  społeczeństwa obywatelskiego, czy rozwój narodowej kultury , a walka z konkurentami do politycznej władzy w Polsce. W tej walce konkurent polityczny nie jest traktowany, jako propozycja innego postrzegania dobra wspólnego, nawet, nie jako konkurent, ale jako wróg, któremu odmawia sie prawa do nazywania siebie częścią narodu (doktryna Rymkiewicza o dwóch narodach). Wróg jest totalny, więc potrzeba totalnej mobilizacji do jego pokonania. Każdy, kto ma inne zdanie jest wrogiem, bo nie wspiera nas. A ci, którzy we własnym obozie mają wątpliwości, czy po prostu inne zdanie są zdrajcami. Nie liczą się żadne argumenty merytoryczne.  Analiza błędów bossa partyjnego traktowana jest jak dywersja. Bo poza walką nic nie jest ważne. Ważne jest finansowanie partii, bo to prowadzi do wzmocnienia sił w walce, ale juz ochrona zycia dzieci nienarodzonych jest traktowana jedynie jako pochodna  zaplecza, którego nie mozna utracić. Nie jest ważna krytyka traktatu lizbońskiego czy pakietu energetyczno-klimatycznego, bo podważa zaufanie do partyjnego chana. Dlatego, każdego, kto ma inne zdanie, trzeba ośmieszyć, wykpić, skompromitować, by nie miał odwagi  wyrażać swoich defetystycznnych wątpliwości, gdy "bój to jest ostatni". W tej współczesnej partyjnej wojnie insynuacja jest najczęściej używana bronią. Dlatego  w internecie są całe zastepy wojowników służalczo walczących z wszystkimi, którzy mają, choć trochę inne zdanie.

Ten model partii nie jest zdolny do narodowego przywództwa, nie rozwija zdolności intelektualnych do zrozumienia teraźniejszej i przyszłej rzeczywistości, nie analizuje narodowych wyzwań, choć  wystapienia bossów partyjnych ociekają  narodową retoryką. Nie wypracowuje scenariuszy rowoju narodowych możliwości, bo na to nie ma już sił , energii  ani zdolności intelektualnych w tym "zmilitaryzowanym" świecie partyjnych oligarchii.  Ten typ partii jest całkowicie bezużyteczny do zmagania sie z wyzwaniami współczesnego świata. Nie jest w stanie nie tylko dać na nie skutecznej narodowej odpowiedzi, często po prostu nie jest w stanie ich dostrzec, tak jak w XVII i XVIII wieku polscy magnaci zaangażowani w wewnętrzne walki , nie byli w stanie dostrzec powstających wyzwań i zagrożeń.   Ten "militarny" model partii jest dziś barierą dla rozwoju naszego kraju, bo  jego priorytety są odległe od narodowych potrzeb.

Dzis narodowym wyzwaniem jest przezwyciężenie tego oligarchicznego modelu życia publicznego. Bez likwidacji oligarchii partyjnych, państwo polskie nie odzyska swej podmiotowości we współczesnym świecie. Partie oligarchiczne bowiem nie są zdolne do narodowego przywództwa. Ich celem nie jest bowiem budowa naszego miejsca we wpółczesnym świecie, a jedynie walka z przeciwnikiem politycznym. Jedyną metodą destrukcji tych oligarchii jest wprowadzenie okregów jednomandatowych, które złamią kręgosłup partii oligarchicznych. Pozbawią bowiem one bossów partyjnych ich władzy "wojskowej' nad partiami. I wymusi zmianę charakteru przywództwa partyjnego i tym samym zmieni sens istnienia samych partii politycznych. Z "wojska" staną  się  propozycją narodowego przywództwa konkurującego z innymi partiami jakością odpowiedzi na narodowe wyzwania. Debata nad wyzwaniami i wypracowanie scenariuszy narodowego rozwoju, a nie bezproduktywny konflikt stanie się treścią partyjnego sporu. Wprowadzenie okręgów jednomantatowych, tak jak walka z liberum veto, w XVIII wieku jest metodą na przezwyciężenie słabości państwa i metodą na wyprowadzenie go na drogę narodowego rozwoju. Ale ta zmiana będzie także zmianą cywilizacyjną, oznaczać będzie radykalne ograniczenie  wpływów cywilizacji turańskiej, tak obcej naszej łacińskiej tradycji. Konwersja cywilizacyjna, powrót do cywilizacji łacińskiej w naszym narodowym życiu oznacza eliminację struktur, które są nośnikami tej destrukcyjnej cywilizacji. Partie powinny byc zrzeszeniami grupujacymi obywateli o podobnym widzeniu narodowej przyszłości. PIS jest fałszywym nośnikiem polskiego patriotyzmu i wspólnie z Platformą Obywatelską jest destruktorem naszej narodowej przyszłości. Nie jest nie tylko w stanie odpowiedzieć bowiem na  potrzeby narodowego przywództwa, ale jest zaprzeczeniem polskiej przynależności do łacińskiej cywilizacji.

Autor: Marian Piłka [przez 6 lat członek PIS-u]

Opublikowano: 20.09.2011 06:39

wawel24
O mnie wawel24

Huomo-animal divino. Znajomość harmonii nazywa się stałością. Znajomość stałości nazywa się oświeceniem. [...]. Napięcie ducha w sercu nazywa się uporem. [...] Wiedzący nie zna udawania, udowadniający nie wie.  Nagroda Roczna „Poetry&Paratheatre” w Dziedzinie Sztuki ♛2012 - (kategoria: poetycki eksperyment roku 2012) ♛2013 - (kategoria: poezja, esej, tłumaczenie) za rozpętanie dyskusji wokół poezji Emily Dickinson i wkład do teorii tłumaczeń ED na język polski ========================== ❀ TEMATYCZNA LISTA NOTEK ❀ F I L O Z O F I A ✹ AGONIA LOGOSU H I S T O R I A 1.Ludobójstwo. Odsłona pierwsza. Precedens i wzór 2. Hołodomor. Ludobójstwo. Odsłona druga. Nowe metody 3.10.04.2011 P O S T A C I  1. Franz Kafka i hospicjum kultury europejskiej czyli nagi król 2. Platon czytany przez Simone Weil P O E Z J A 1. SZYMBORSKA czyli BIESIADNY SEN MOTYLA 2. Dziękomium strof Strofa (titulogram) 3.Limeryk 4.TRZEJ MĘDRCOWIE a koń każdego w innym kolorze... 5.CO SIĘ DZIEJE  M U Z Y K A 1.D E V I C S 2.DEVICS - druga część muzycznej podróży... 3.HUGO RACE and The True Spirit 4.SALTILLO - to nie z importu lek, SALTILLO - nie nazwa to rośliny 5.HALOU - muzyka jak wytrawny szampan 6.ARVO PÄRT - Muzyka ciszy i pamięci 7. ♪ VICTIMAE PASCHALI LAUDES ♬

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka