240 obserwujących
1020 notek
1918k odsłon
734 odsłony

Izrael – Retaliacja

Wykop Skomentuj15Zob. również

https://www.salon24.pl/u/wtemaciemaci/935921,paszporty-z-tel-avivu


Retaliacja?

Najprostsza z możliwych, mości panie hrabio.


Sejm RP podejmuje decyzję uchylenia w całości ustawy o obywatelstwie polskim z 2009 roku (Dz.U. 2012 poz. 161) i zastąpienia jej przez ustawę o obywatelstwie polskim z 1920 roku (Dz.U 1920 nr 7 poz. 44) po uaktualnieniu tekstu tej ostatniej.


Ustawa z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego była aktem prawnym tak zwięzłym i trafnym, że uchylona została dopiero przez komunistów w styczniu 1951 roku (!)

Po uaktualnieniu terminologii i stanu prawnego (związki małżeńskie, status  prawny dzieci, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, opis terytorialny miejsca urodzenia etc.) i dodaniu postanowień przejściowych, ustawa z 1920 roku (dwie strony druku) może bez kłopotu zastąpić obecnie obowiązującego kilkunastostronicowego gniota urzędniczej nowomowy z 2009 roku, który kontynuuje bez zmian zasadniczą linię gomułkowskiej ustawy o obywatelstwie polskim z 1962 roku.


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19200070044/O/D19200044.pdfPostanowienia przejściowe?

Najprostsze z możliwych, mości panie hrabio:


 1. Obywatele polscy, będący jednocześnie obywatelami innego państwa lub państw, winni w ciągu 24 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy zgłosić się do polskiej placówki konsularnej, lub urzędu wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, i złożyć przed upoważnionym urzędnikiem RP oświadczenie woli zachowania obywatelstwa polskiego. Warunkiem przyjęcia oświadczenia woli jest przedłożenie dokumentarnego dowodu zrzeczenia się posiadanego obywatelstwa lub obywatelstw obcych przed właściwymi władzami państwa tego obywatelstwa lub obywatelstw.  2. Obywatele polscy będący jednocześnie obywatelami innego państwa lub państw, którzy nie złożyli oświadczenia woli przewidzianego w ust.1, tracą obywatelstwo polskie.  Paszporty polskie i polskie dowody osobiste znajdujące się w posiadaniu takich osób tracą ważność 24 miesiące od daty wejścia w życie ustawy.3. Osoby małoletnie posiadające obywatelstwo polskie i obywatelstwo lub obywatelstwa innego państwa lub państw, tracą obywatelstwo polskie jeśli co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych nie posiada obywatelstwa polskiego po upływie 24 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy.3a. Osobom, które utraciły obywatelstwo polskie w trybie przewidzianym w ust.3, przysługuje nieograniczone prawo przywrócenia obywatelstwa polskiego, na własny wniosek złożony w dowolnym terminie po osiągnięciu wieku 18 lat, pod warunkiem potwierdzenia tożsamości i zrzeczenia się posiadanego obywatelstwa lub obywatelstw obcych.
PS. Unia nic do tego nie ma. Prawo o obywatelstwie jest zgodnie z Traktatem z Lizbony wyłączną domeną prawa nardowego. 

Wykop Skomentuj15
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka