Pandemia zagraża reformie polskiej psychiatrii

Centra Zdrowia Psychicznego miały zmienić polską psychiatrię – zapewnić pacjentom leczenie blisko domu. Pandemia może jednak poważnie zagrozić reformie.
Centra Zdrowia Psychicznego miały zmienić polską psychiatrię – zapewnić pacjentom leczenie blisko domu. Pandemia może jednak poważnie zagrozić reformie.

Centra Zdrowia Psychicznego miały zmienić polską psychiatrię – zapewnić pacjentom leczenie blisko domu. COVID-19 może poważnie zagrozić reformie. 

W ostatnich lat trwa reforma ochrony zdrowia psychicznego w Polsce. Jej znakiem rozpoznawczym stał się program pilotażowy Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego. Objął zarówno dorosłych, jak dzieci i młodzież, bazuje na opiece ambulatoryjnej – a nie na długotrwałej hospitalizacji i odosobnieniu od życia rodzinnego czy zawodowego. 

Rozpoczęty w 2018 r. pilotaż może zostać zahamowany w związku z wybuchem pandemii COVID-19 i wprowadzeniem lockdownu. Psychiatrzy chcą, by program został przedłużony do 2022 r. Kongres Zdrowia Psychicznego, który tworzą Fundacja eF kropka i Instytut Psychiatrii i Neurologii, apelują do Ministerstwa Zdrowia: 

"Leczenie psychiatryczne, wsparcie terapeutyczne może być szybkie, przyjazne, blisko domu, bezpłatne. Może włączać w terapię bliskich, dostosowywać się formami pomocy do dynamiki kryzysu. Może być budowane na partnerskiej relacji z osobą doświadczającą kryzysu psychicznego i jej bliskimi. Taką opiekę proponują Centra Zdrowia Psychicznego, ze wsparciem dostępnym dla 10 procent mieszkańców Polski, które działają w ramach pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, mającego przygotować grunt do wprowadzenia Centrów w całej Polsce. Bardzo ważne jest to, żeby do takiej pomocy mieli dostęp wszyscy potrzebujący. Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego został zahamowany w związku z wybuchem pandemii COVID-19 i nie wiadomo, czy program będzie dalej kontynuowany. Od pilnych decyzji Ministerstwo Zdrowia zależy przyszłość transformacji leczenia psychiatrycznego ze skoncentrowanego na izolacji w szpitalu na rzecz rozwijania leczenia środowiskowego w Centrach Zdrowia Psychicznego." Można podpisać petycję w sprawie przyszłości Centrów Zdrowia Psychicznego.

Jak działają Centra Zdrowia Psychicznego

Ważnym atutem Centrów jest zmiana podejścia do leczenia osób cierpiących wskutek chorób i zaburzeń psychicznych. Kojarzony jeszcze z czasów PRL model leczenia pacjentów z problemami psychicznymi, oparty na ich niemal całkowitej izolacji w szpitalach psychiatrycznych, często naprawdę odległych od miejsca zamieszkania i ich własnego środowiska, był w ostatnim czasie stopniowo zastępowany leczeniem i pomocą w Centrach Zdrowia Psychicznego.


Centra Zdrowia Psychicznego, psychiatria, polska psychiatria
Pilotażowy program Centrów Zdrowia Psychicznego dostosował różne formy pomocy do indywidualnych potrzeb osób w kryzysie psychicznym.


Taka reforma polskiej psychiatrii fachowo nazywa się deinstytucjonalizacją. Wprowadzony już w czasach Prawa i Sprawiedliwości program CZP chwalą lekarze i specjaliści od zdrowia psychicznego. Wśród jego najistotniejszych zalet wymieniają dostosowanie różnych form pomocy do indywidualnych potrzeb osoby w kryzysie. Pomoc ta – w razie konieczności – włącza w terapię rodzinę i najbliższych pacjenta. A to pomaga nie tylko osobie chorej wyjść z osamotnienia i stygmatyzacji wywołanej problemami – znacznie poprawia też dobrostan najbliższych jej osób, umożliwia im lepsze zrozumienie choroby i całej kryzysowej sytuacji.  

Co więcej, leczenie blisko domu, czyli leczenie środowiskowe umożliwia nie tylko szybsze dostosowanie pomocy do dynamiki kryzysu psychicznego, nie tylko włącza w terapię bliskich, ale wspomaga chorych w zdrowieniu, bo ułatwia im choćby szukanie lub powrót do pracy, ułatwia też ponowny powrót do szkolnej klasy.  

Pozytywna ocena psychiatrów

„Pozytywna jest (…) reforma psychiatrii – program pilotażowy finansowania psychiatrii na podstawie (…) określonej kwoty, jaką lekarz otrzymuje na leczenie pacjenta, i organizacji opieki psychiatrycznej w ramach Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego, które zapewniają pacjentom natychmiastową i kompleksową opiekę” - powiedziała na łamach wrześniowego „ZNAK-u” Dominika Dudek, psychiatra, profesor nauk medycznych, kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ.  

Jak dodała, dzięki Centrom Zdrowia Psychicznego hospitalizacja traktowana jest jako ostateczność: „chodzi o to, żeby była możliwie jak najkrótsza, a ciężar leczenia ma zostać przeniesiony do opieki środowiskowej, oddziałów dziennych i warsztatów terapii zajęciowej. Pacjent unika w ten sposób leczenia w oderwaniu od swojego środowiska, a zespół terapeutyczny przyjeżdżający do domu chorego ma możliwość lepszego zrozumienia sytuacji i kontekstu społecznego”. 

Cięcia na psychiatrię?

Dotąd powstało w Polsce ponad trzydzieści Centrów Zdrowia Psychicznego. Dały wsparcie dziesięciu procentom potrzebującym. Centra działają w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Pilotaż miał przygotować grunt do wprowadzenia ich w całym kraju. Ośrodki działają nie tylko w największych miastach, jak Warszawa czy Kraków – CZP znajdują się również Bolesławcu, Radzyniu Podlaskim, Kościerzynie, Tarnowie, Hajnówce. Pełną listę Centrów Zdrowia Psychicznego można znaleźć na stronie: czp.org.pl.  

Lubię to! Skomentuj23 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości