Nic nowego pod słońcem
prawda boli?!
3 obserwujących
208 notek
75k odsłon
  557   0

Żydzi - wersja 2021-03-06

Żydzi

wersja 2021-03-06

---

Żydzi?!

Ostatnio uświadomiłem sobie sprawę w pewnej istotnej kwestii dotyczącej polskiej historii.

Jest to wniosek oczywisty dla każdego historyka, ale nie obecny w świadomości społecznej i przekazie pokoleniowym, który temat stosunków polsko-żydowskich traktuje głównie w sposób emocjonalny.

A nie jest to nic nadzwyczajnego, bo powinien o tym wiedzieć każdy średnio wykształcony maturzysta.

Żydzi polscy, z którymi Polacy mieli do czynienia w historii polskiej, nie są oryginalnymi Żydami, tj. nie są Semitami.

Ci Żydzi są po prostu jedną z ras Białych Ludzi, którzy zdecydowali się żyć według reguł religijno-obyczajowych żydowskich.

Żydzi polscy nie byli/nie są żydami-semitami, są jedną z ras białych ludzi, którzy przyjęli żydowskie obyczaje i tradycję;

To właśnie zmienia całą perspektywę widzenia polskiej historii.

Nie mogą się oni powoływać na dziedzictwo kulturowe hebrajskie, bo nie ma ciągłości kulturowej w tej sytuacji.

Za to stworzyli oni kulturę własną - być może częściowo opartą na hebrajskiej, ale i na polskiej.

Duża część światowego żydostwa ma korzenie polsko-żydowskie, tj. mają w rodzinie lub wśród znajomych kogoś, dla którego Polska była ojczyzną.

Na wstępie zastrzegam się od razu, że Żydzi to naród ludzi myślących i twórczych - byli zawsze w awangardzie życia umysłowego, potrafili przekazać własną tradycję z ojca na syna przez tysiące lat w niezmienionym kształcie, a przestrzeganie judaistycznego życia religijnego wymusiło szczególnie w szerokich kręgach rabinackich głębokie dociekania i interpretacje prawa zawartego w ich świętych księgach (Tora, Talmud, itd.).

Jest to z ich strony takie nastawienie: przystosować się, ale równocześnie nie zatracić własnych tradycji, nie rozpuścić się w otoczeniu.

Charakterystyczne dla nich jest kształcenie od dziecka takich cech jak pamięć i myślenie abstrakcyjne, i posłuszeństwo.

Na bazie tego powstało szerokie życie społeczne - niestety wewnątrzgrupowe.

Bogaty jest za to wkład Żydów w kulturę państw, w których zamieszkiwali jako diaspora.

Polska jest tu dobrym przykładem.

Trzeba też podkreślić, że te dzieła (literackie, muzyczne, naukowe) propagują wartości uniwersalne, a więc mające znaczenie dla całej ludzkości.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_%C5%BByd%C3%B3w_w_Polsce

---

Żydzi a kultura polska

Zdumiewające jest jak bardzo obca kultura żydowska wykoleiła kulturę polską, pomimo polskiego oporu i czasem starań żydowskich przypodobania się polskim gustom.

Pierwsze drastyczne zmiany kulturowe wywołało narzucenie Polsce słowiańskiej chrześcijaństwa wraz z obcą filozofią żydowską.

Słowiańskie i polskie tematy od początku były usuwane w cień, przysłaniane obcymi nazwami i obyczajami, jeżeli nie rugowane całkiem.

Funkcja księcia ustanawianego na czas wojny stała się funkcją stałą.

Pojawili się duchowni chrześcijańscy jako podpora władzy.

Książę poprzez namaszczenie papieskie stał się królem państwa.

Zanikła albo została zmarginalizowana rola wiecu jako demokracji bezpośredniej, która później ewoluuje do postaci parlamentaryzmu szlacheckiego.

Doprowadziło to do podziału stanowego jednolitego rolniczego społeczeństwa słowiańskiego: ze stanu chłopskiego wyodrębniła się kasta szlachecka jako stan wojowników i posiadaczy ziemskich, właścicieli i obrońców ojczyzny.

Chłopi, lud, „ci co żywią i bronią”, podstawa państwa przecież, stali się poddanymi, bardziej przedmiotem wyzysku i obrotu handlowego (wraz z wioskami) niż równorzędnymi obywatelami.

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBywi%C4%85_i_Broni%C4%85

Następnie z członków stanu szlacheckiego wyłoniła się arystokracja, czyli najbogatsza i najbardziej można, władcza, warstwa państwa.

Król był osobnym stanem.

Mimo to Polska pozostała państwem, gdzie rządziły prawa (stanowe), a nie król.

Następnie diaspora żydowska osiadła w Polsce i rozwijała się obok polskiego społeczeństwa, niechętna do integracji z małymi wyjątkami.

Sąsiednie państwa rozbójnicze, gdzie ukształtowała się absolutna władza królewska, doprowadziły wspólnie do rozbioru Polski na części w końcu XVIII w.

Władze zaborców prowadziły intensywną akcję osiedleńczą i wynarodawiającą na ziemiach polskich, w szczególności carat przesiedlał żydów rosyjskich.

Majątki ziemskie polskich powstańców obcy władcy przekazywali w ręce żydowskie.

Przeskakuję tutaj od razu do XX w.

Żydzi sowieccy wymordowali inteligencję polską zaraz po, a może nawet jednocześnie, z wymordowaniem inteligencji rosyjskiej.

Twórcy żydowscy tworzący w języku polskim w dziedzinie poezji wykoślawili tak treść jaki i formę kultury polskiej:

- w zakresie treści nie mogli odwołać się do polskich tematów, tradycji, bo nie były to ich tradycje, nie znali i nie rozumieli ich, nie wynikały one z ich doświadczeń, ani obyczajów, więc raczej odwoływali się do tematów im współczesnych i przyrody opisywanych na sposób żydowski, ostatecznie do tematów biblijnych lub ideologicznych opisywanych też z pozycji żydowskich;

Lubię to! Skomentuj9 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale