zetjot zetjot
389
BLOG

Kupujcie broń zanim odbiorą wam wolność

zetjot zetjot Polityka Obserwuj notkę 25

Jestem zdecydowanym sceptykiem co do możliwości realizacji przez Unię Europejską wielu jej ponadnarodowych projektów. Oczywiście mam na myśli "efektywną realizację", bo w obecnej fazie ideologicznej w jaką wpadła Unia brak jej realistycznej wizji i kompetencji do realnych projektów. W wyniku jej nadaktywności i megalomanii może powstać tylko jeszcze większy chaos.

Unia może, co najwyżej, roić sobie i projektować a nawet próbować realizować rozmaite projekty, ale to jest iluzja. Żadne Zielone Łady, żadna Armia Europejska, żadna autonomia strategiczna nigdy się nie zmaterializują, bo lewicowi liberałowie nie są w stanie postrzegać rzeczywistości w jej realnych wymiarach, ani skonstruować realnej wizji wspólnoty europejskiej,  ani też dobierać adekwatnych środków do realizowania sensownej polityki. Jedyne co potrafią to delektować się wizją kształtu Europy wedle komunisty Spinellego.

Znalazłem w tygodniku Do Rzeczy tekst podnoszący kwestię niedostatecznej informacji medialnej o dyskutowanym w europarlamencie projekcie wojska unijnego. Rzeczywiście mało o tym było słychać i trzeba kwestię nagłośnić, bo choć jestem, jak wyżej zaznaczyłem, sceptykiem co do takich projektów, to jednak trzeba dmuchać i na zimne. Europejska armia oznaczałaby likwidację polskiej armii, większościowe głosowanie nad kwestiami jej użycia czyli całkowitą utratę suwerenności. Nawet na poddawanie takiego projektu pod dyskusję nie powinno być zgody, a tu proszę bardzo, podaję za Do Rzeczy, Tusk mówi: "Unia nie może być gigantem gospodarczym i cywilizacyjnym i karłem w kwestii obronności, bo świat się zmienił."

Nie uznaję żadnych kompetencji Tuska do wypowiadania się w sprawach polityki, czy to polskiej czy międzynarodowej, ale powtórzę, iż warto dmuchać na zimne i trzeba zaopatrzyć się w broń na wszelki wypadek, tym bardziej, że nie jest to jedyne zagrożenie.Kupujcie póki czas. Przyszlość jest nieprzewidywalna.

Ale broń jest ważna nie tylko z tego względu. Trzeba zadać sobie poważne pytanie, do czego broń ma służyć. Otóż broń jest niezbędna do samoobrony przed zakusami złych polityków. Liberałowie (!)sprzymierzyli się z wrogami wolności i pod różymi pozorami chcą tę wolność ograniczyć.

Liberałowie, którzy przez setki lat na temat wolności dywagowali okazali całkowite niezrozumienie czym jest wolnoś ć i skąd się bierze. Skrótowo ujmując wolność jest jedną z relacji społecznych stanowiących wymiary przestrzeni społecznej, stanowiące fundament struktury społecznej. Pełna struktura obejmuje relacje poznawcze, emocjonalno-uczuciowe i wolicjonalne i właśnie ta ostatnia relacja jest źródłem wolności.

Problem się skomplikuje jeżeli badamy źródło wolności, bo neurobiolodzy stwierdzili że nie ma biologicznego mechanizmy wolnej woli. I jest zagwozdka, bo nie ma biologicznej wolnej woli, a przecież w przestrzeni społecznej wolność jak najbardziej funkcjonuje. Okazuje się, że źródłem wolności na Zachodzie jest chrześcijański dogmat wolnej woli, dzięki któremu ukształtowany został kulturowy mechanizm wolności.

Środowiska liberalne mają skrajnie negatywny stosunek do chrześcijaństwa, a to oznacza fatalne konsekwencje dla naszej wolności, nad którą zbierają się czarne chmury. Liberałowie zmierzają prostą drogą do celu jakim jest zamienienie nas w Chińczyków, ktrórzy nie znają pojęcie indywidualnej wolności. A skoro o Chińczykach mowa, to warto w tym kontekście wspomnieć wnioski jakie wyciągnęli chińscy badacze kultury Zachodu, którzy stwierdzili, że wolność jest efektem chrześcijańskiej tradycji religijnej.

Mamy więc parę powodów, by wystąpić w obronie naszej zagrożonej wolności. Trzeba kupować broń, o czym doskonale wiedzą obywatele amerykańscy, stworzyć szeroki ruch społeczny na rzecz wolności i uświadomić kaście sądowniczej, że jakikolwiek zamach na naszą wolnośc spotka się z odwetem zbrojnym w ramach obrony koniecznej. Niech dwa razy pomyślą, zanim zaczną przy wolności majsterkować. Proszę ten tekst powielić i skierować do wszystkich instytucji sądowniczych, żeby nie było dwuznaczności.zetjot
O mnie zetjot

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka