23 obserwujących
1244 notki
910k odsłon
  103   1

Donald tęskni do 16 grudnia 1922 roku?

W ten spo­sób po­eta su­ge­ru­je de­spo­cie sa­mo­bój­stwo albo al­ter­na­tyw­nie opi­su­je ob­raz re­wo­lu­cji i pro­stych lu­dzi msz­czą­cych się na wład­cy za krwa­we czy­ny." Przyznam że rzucać takie sugestie w przestrzeni publicznej jest przejawem debilizmu bądź skrytej nadziei...na nowego Niewiadomskiego... Mało Ci Tusku katastrof i pogrzebów?

Trzy dni po 99 rocznicy zabójstwa prezydenta Polski Narutowicza w warszawskiej Zachęcie, lider PO postanowił pochwalić się znajomością wiersza Czesława Miłosza pt. "Który skrzywdziłeś". Pochwalił się jego znajomością kierując jego przesłanie...wobec obecnej głowy naszego państwa... 

Który skrzywdziłeś

Który skrzywdziłeś człowieka prostego

Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,

Gromadę błaznów koło siebie mając

Na pomieszanie dobrego i złego,

Choćby przed tobą wszyscy się skłonili

Cnotę i mądrość tobie przypisując,

Złote medale na twoją cześć kując,

Radzi że jeszcze jeden dzień przeżyli,

Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta

Możesz go zabić - narodzi się nowy.

Spisane będą czyny i rozmowy.

Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy

I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.

Rodzi się pytanie o interpretację owego wiersza...Posłużę się tą gotową, ze strony poezja.org.

 "zakoń­cze­nie utwo­ru, przed­sta­wia­ją­ce tur­pi­stycz­ną wręcz wi­zję po­ety, któ­ry stwier­dza, że „Lep­szy dla cie­bie był­by świat zi­mo­wy / I sznur i ga­łąź pod cię­ża­rem zgię­ta”. W ten spo­sób po­eta su­ge­ru­je de­spo­cie sa­mo­bój­stwo albo al­ter­na­tyw­nie opi­su­je ob­raz re­wo­lu­cji i pro­stych lu­dzi msz­czą­cych się na wład­cy za krwa­we czy­ny."

Przyznam że rzucać takie sugestie w przestrzeni publicznej jest przejawem debilizmu bądź skrytej nadziei...na nowego Niewiadomskiego...

Mało Ci Tusku katastrof i pogrzebów?

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale