Powstanie Warszawskie

Zbrojny zryw zorganizowany przez Armię Krajową przeciwko Niemcom okupującym Warszawę. Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. o godzinie 17.00, trwało 63 dni, do 3 października 1944 r., kiedy to powstańcy ogłosili kapitulację.

Słabsi liczebnie i pod względem uzbrojenia powstańcy liczyli na pomoc Rosjan, a także aliantów, jednak Armia Czerwona wstrzymała ofensywę, a USA i Wielkiej Brytanii udzieliły tylko symbolicznego wsparcia z powietrza.

Warszawa zapłaciła wysoką cenę za Powstanie. Zginęło ok. 200 tysięcy cywilnych mieszkańców miasta. Miasto zostało niemal doszczętnie zniszczone - Niemcy podjęli decyzję o unicestwieniu stolicy Polski. Zniszczono większą część lewobrzeżnej zabudowy, w tym wiele zabytków. Polska nigdy nie otrzymała od Niemców rekompensaty za te zniszczenia.

Od wielu lat przedmiotem dyskusji i polemik jest kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu Powstania. Jednocześnie jest ono dla Polaków jednym z ważniejszych wydarzeń w historii Polski, przykładem dużej odwagi, głębokiego patriotyzmu i godności. Co roku 1 sierpnia, w rocznicę wybuchu Powstania, w wielu miastach odbywają się urczyste obchody, a w Warszawie mają one szczególny przebieg. O godzinie 17.00 w mieście rozlegają się syreny, ludzie zatrzymują się na chodnikach i w samochodach na ulicach, aby oddać hołd powstańcom.

Chcesz więcej tytułów?