Sejmiki - Małopolski i Podkarpacki cofnęły uchwały dotyczące ideologii LGBT

Sejmik województwa małopolskiego, fot. malopolska.pl
Sejmik województwa małopolskiego, fot. malopolska.pl
Sejmik Małopolski i Sejmik Podkarpacki uchyliły deklaracje z 2019 r. dotyczące ideologii LGBT. Natomiast Sejmik województwa lubelskiego zagłosował za zmianą stanowiska ws. LGBT

Uchylone deklaracje anty-LGBT

Sejmik Małopolski uchylił deklarację z 2019 r. dotyczącą ideologii LGBT. Za uchyleniem głosowało 16 radnych, siedmiu było przeciw, wstrzymało się 15 radnych. Projekt uchylający deklarację z 2019 r. złożyli radni opozycji.

Oprócz zapisu o uchyleniu deklaracji w projekcie jest zapis o tym, że "samorząd województwa małopolskiego będzie sprzeciwiał się wszelkim przejawom dyskryminacji kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny". W nowo przyjętym dokumencie jest też deklaracja sejmiku, że "w realizacji publicznych zadań będzie stał na straży wolności, tolerancji i ochrony przed dyskryminacją, w szczególności ze względu na kryteria określone w art. 21 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, a także przestrzegania konstytucyjnych praw rodziny". Zgodnie z nową uchwałą radni deklarują "wsparcie każdej małopolskiej rodziny, albowiem ona jest fundamentem ustroju społecznego państwa".

Czytaj w temacie:

Na Podkarpaciu "za” głosowało 18 radnych, 6 było przeciwko. W podkarpackim 33-osobowym sejmiku zdecydowaną większość ma klub PiS, który liczy 24 osoby. Koalicja Obywatelska ma pięciu radnych, a PSL trzech. Jeden radny jest niezrzeszony.

Jednocześnie sejmik przyjął nowe stanowisko zatytułowane „Podkarpacie jako region utrwalonej tolerancji”.

Stanowisko, które uchyliło poprzednią uchwałę dotyczącą LGBT i wprowadziło nową treść o tolerancji, przedstawił podczas sesji wicemarszałek zarządu województwa Piotr Pilch.

Zmienione zapisy w Lubelskiem

Sejmik woj. lubelskiego przegłosował z kolei zmianę stanowiska z 25 kwietnia 2019 r. "w sprawie wprowadzania ideologii +LGBT+ do wspólnot samorządowych". Aktualny tytuł dokumentu to: "w sprawie ochrony podstawowych praw i wolności".

Za zmianą głosowało 17 radnych (głównie z PiS, ale też były marszałek Sławomir Sosnowski z PSL), przeciwko było czworo radnych (w tym Bożena Lisowska i Krzysztof Gałan z KO, ale też wiceprzewodniczący sejmiku Mieczysław Ryba i Leszek Kowalczyk z PiS). Dziesięć osób wstrzymało się od głosu.

W zmienionym stanowisku radni wykreślili odniesienia do LGBT. Usunęli m.in. zapis dotyczący "standardów Światowej Organizacji Zdrowia" oraz "funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach (tzw. latarników)".

W środę radni województwa świętokrzyskiego wycofali się ze stanowiska w sprawie ideologii LGBT i przyjęli uchwałę mówiącą o "poszanowaniu wielowiekowej tradycji i kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz równouprawnieniu i sprawiedliwym traktowaniu".

Polecamy:

Reakcja na działania Komisji Europejskiej

Wyniki poniedziałkowego głosowania są odpowiedzią małopolskich samorządowców na pisma Komisji Europejskiej, w których ta informowała o możliwości utraty środków unijnych w przypadku dalszego obowiązywania deklaracji z 2019 r. KE uznała, że deklaracja ta narusza prawa mniejszości seksualnych.

3 września zastępca dyrektora generalnego Departamentu Polityki Regionalnej KE Normunds Popens poinformował o wstrzymaniu prac nad programem REACT-EU, który zakładał wsparcie przedsiębiorców i sektora ochrony zdrowia w związku z pandemią. Przekazał też, że zostało wszczęte postępowanie przeciwko Polsce za łamanie praw osób LGBTIQ.

Ile straciły samorządy

W przypadku Małopolski pomoc z programu REACT-EU wynosiła 33,5 mln euro (ponad 150 mln zł), a fundusze w perspektywie finansowej 2021-2027 ok. 2,5 mld euro (ok. 11 mld zł).

Z kolei na Podkarpaciu z powodu przyjęcia w maju 2019 r. przez sejmik uchwały dotyczącej LGBT samorząd województwa stracił dofinansowanie z Funduszy Norweskich i EOG projektu, który miał promować Karpaty. Dofinansowanie miało wynieść 1,7 mln euro. Po tej decyzji sprawa uchwały wróciła w marcu br. na sesję sejmiku, ale radni uchwałę, która miała ją uchylić, zdecydowali się wówczas skierować do prac w komisjach.

Co było w uchwałach przeciwko "ideologii LGBT"

Uchwały przeciwko "ideologii LGBT" podjęło w 2019 r. kilkadziesiąt samorządów różnego szczebla, m.in. sejmiki województw: małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego, z kolei sejmik woj. łódzkiego przyjął Samorządową Karta Praw Rodzin. W sejmiku woj. lubelskiego stanowisko "w sprawie wprowadzania ideologii LGBT do wspólnot samorządowych" wnieśli pod obrady radni PiS. Za stanowiskiem głosowała też część radnych opozycji. Stanowisko wyraża "sprzeciw wobec pojawiających się sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT". Radni zadeklarowali w nim m.in. obronę "naszej szkoły i rodziny" przed "rozprzestrzeniającą się ideologią sprzeczną z chrześcijańskimi wartościami", brak zgody na wprowadzanie do szkół wychowania seksualnego w myśl standardów Światowej Organizacji Zdrowia oraz "instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach (tzw. latarników)"

ja

Czytaj także:

Lubię to! Skomentuj47 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka