Alternatywna rota bez słowa "Bóg". Rada Duszpasterska ZHP ostrzega

Rada Duszpasterska wraz z kapelanem naczelnym ZHP ostrzega przed wprowadzeniem drugiej alternatywnej roty bez odniesienia do Boga. Źródło: zhp.pl
Rada Duszpasterska wraz z kapelanem naczelnym ZHP ostrzega przed wprowadzeniem drugiej alternatywnej roty bez odniesienia do Boga. Źródło: zhp.pl
W wydanym stanowisku Rada Duszpasterska wraz z kapelanem naczelnym ZHP ostrzega przed wprowadzeniem drugiej alternatywnej roty bez odniesienia do Boga. Według członków Rady Duszpasterskiej ZHP zmiany w statucie czynią "niespójnym cały proces wychowawczy w ZHP i zaowocują konfliktami o podłożu nie tylko moralnym, ale w ogóle ideowym".

W odpowiedzi na zmiany w statucie Związku Harcerstwa Polskiego, dopuszczające alternatywne przyrzeczenie harcerskie bez słowa Bóg przegłosowane podczas 42. zjazdu, który odbył się w Warszawie w dniach 19-22 maja 2022 r., Rada Duszpasterska wraz z kapelanem naczelnym ZHP wydali oświadczenie.

"Nowe zmiany podzielą harcerzy"

Zaznaczają w nim, że "usunięcie duchowego odniesienia do Boga zawartego w formule +Zuch kocha Boga i Polskę+ stanowiącej pierwszy punkt prawa zucha, jest działaniem, które wyczerpuje znamiona nietolerancji, a nawet może być odbierane jako dyskryminacja polegająca na jawnej dechrystianizacji w systemie wychowawczym od początku, czyli od formacji najmłodszych członków ZHP".

"Z biegiem czasu zaowocuje to ateizacją członków ZHP i konfliktami o podłożu nie tylko moralnym, ale w ogóle ideowym" - ocenili członkowie Rady Duszpasterskiej ZHP.

Zwrócili uwagę, że "wyrzucając w demokratycznym głosowaniu słowo +Bóg+, pozbawiono tym razem stanowiących większość katolickich zuchów i ich rodziców chociażby możliwości jakiegokolwiek wyboru".

Ostrzegli, że "zmiany wprowadzające drugą alternatywną rotę czynią niespójnym cały proces wychowawczy w ZHP".

"Usankcjonowanie zwolnienia się ze służby Bogu podważa tożsamość harcerza polskiego, narusza ponad stuletnią tradycję skautingu stworzonego przez Baden-Powella, jak i harcerstwa Andrzeja Małkowskiego, które było jednoznacznie zorientowane na Boga i wartości chrześcijańskie" - czytamy w stanowisku.

W ocenie Rady Duszpasterskiej ZHP wprowadzone zmiany "podzielą harcerzy w ich konkretnej i realnej służbie, a to utrudni pracę drużynowym".

"Smuci fakt, że wielu instruktorów, którzy deklarują swoją przynależność do Kościoła Rzymskokatolickiego lub innych związków wyznaniowych, tak łatwo zgodziło się na wyrzucenie Boga z podstaw wychowania i kształtowania młodych członków w ZHP" - stwierdzono w stanowisku.

Członkowie Rady Duszpasterskiej zaapelowali do instruktorów ZHP, aby nie rezygnowali z poszukiwania Boga i służby Mu. "Porzuciwszy służbę Bogu uczynicie o wiele uboższą ofertę waszego instruktorskiego zadania wychowania młodego człowieka całościowo, dbając o wszechstronny jego rozwój, którego elementem jest m.in. rozwój duchowy" - wskazali autorzy stanowiska.

Przypominając rodzicom o ich prawie do decydowania o wychowywaniu dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami zaapelowali o większe zainteresowanie się tym, co dzieje się na zbiórkach, jakiego typu zajęcia są organizowane, oraz kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Jako podstawowy instrument oddziaływania wskazali złożenie oświadczenia wychowawczego.

Z Bogiem czy bez Boga? 

Przystępujący do Związku Harcerstwa Polskiego będę mieli możliwość wyboru między już istniejącą rotą, a dodatkową, niezawierającą słowa Bóg. Zmiana to wyjście naprzeciw osobom, które poszukują swojej drogi i często nie są gotowe na określenie wyznania – uzasadnia ZHP.

Harcerka i harcerz podczas składania przyrzeczenia harcerskiego będą mieć możliwość wyboru dwóch rot.

Pierwsza wersja brzmi: "Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu”.

Druga wersja natomiast to: "Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce, stać na straży harcerskich zasad, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu”.

Związek wyjaśnia, że ustanowienie wersji zawierającej odniesienie do wyższych wartości i przy jednoczesnym stosowaniu formy niezawierającej słowa "Bóg", usankcjonuje przystępowanie do ZHP osób, które nie są gotowe na określenie swojego wyznania, ale ciągle go poszukują.

MP

Czytaj dalej:
Lubię to! Skomentuj101 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości