Wsparcie dla MŚP w rozporządzeniu ws. udzielania przez BGK pomocy publicznej, fot. bgk.pl
Wsparcie dla MŚP w rozporządzeniu ws. udzielania przez BGK pomocy publicznej, fot. bgk.pl

BGK pomaga leasingobiorcom, którzy tracą z powodu wojny na Ukrainie

Redakcja Redakcja Biznes Obserwuj temat Obserwuj notkę 0
Kontynuowanie wsparcia w formie gwarancji BGK dla mikro, małych i średnich firm będących leasingobiorcami, którzy odczuwają skutki kryzysu w związku z wojną w Ukrainie, zakłada rozporządzenie dot. udzielania przez BGK pomocy publicznej. Ma wejść w życie 1 lipca.

Projekt o gwarancjach transakcji leasingowych 

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy publicznej w formie gwarancji transakcji leasingowych w związku ze skutkami konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy, który ukazał się na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Przeczytaj: Dominika Kulczyk kupiła dom Marii Skłodowskiej-Curie. Wcześniej chciał go kupić rząd

Projekt zakłada "obejmowanie gwarancją transakcji leasingowych wchodzących w skład portfela stanowiącego zbiór pojedynczych transakcji leasingowych, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych transakcji leasingowych określa umowa zawarta pomiędzy BGK a leasingodawcą" - wskazano w Ocenie Skutków Regulacji.

Dodano, że gwarancja będzie obejmowała nie więcej niż 80 proc. kwoty transakcji leasingowej, przy czym 70 proc. kwoty udzielonej gwarancji objęte będzie regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). "Pomoc będzie udzielana MŚP będącym leasingobiorcami (transakcje leasingu finansowego i pożyczki leasingowej)" - podano.

Leasing to istotne źródło finansowania potrzeb MŚP

Według autorów przepisów leasing stanowi "bardzo istotną część finansowania potrzeb MŚP". Przypomniano, że całkowita kwota środków trwałych finansowanych przez firmy leasingowe w Polsce wyniosła w 2021 r. 88 mld zł. "Blisko 74 proc. leasingobiorców to mikro i małe przedsiębiorstwa, dlatego też skierowana do nich pomoc publiczna, obejmująca transakcje leasingowe, będzie stanowiła istotne wsparcie ich działalności" - stwierdzono w OSR.

Zwrócono uwagę, że rozporządzenie "zostało zaprojektowane w celu kontynuowania wsparcia mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), będących leasingobiorcami, którzy obecnie są dotknięci skutkami kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy".

BGK jest pierwszym bankiem rozwoju, który w ten sposób wspiera polski biznes

Dzięki nowym gwarancjom leasingodawcy mogą zaproponować korzystniejsze od standardowych warunków, m.in. obniżyć marżę leasingu/pożyczki, wydłużyć okres trwania leasingu/pożyczki, zwiększyć kwotę leasingu/pożyczki, obniżyć wymagania co do poziomu innych zabezpieczeń. BGK jest pierwszym bankiem rozwoju, który wykorzystuje środki Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego w formule regwarancji, aby zaoferować wsparcie dla biznesu.

Wsparcie w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego obejmujących transakcje leasingowe jest możliwe w związku z przyjęciem 23 marca 2022 r. przez Komisję Europejską komunikatu Tymczasowe kryzysowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy, "którego celem jest złagodzenie negatywnych skutków konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy dla gospodarki Unii Europejskiej", poprzez przede wszystkim pomoc udzielaną przedsiębiorcom przez kraje członkowskie UE.

Dodano, że rekomendowanym jest instrument w formie gwarancji udzielanych przez BGK, obejmujących transakcje leasingowe. "To instrument już sprawdzony - do 30 czerwca 2022 r. gwarancje transakcji leasingowych udzielane są w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 maja 2021 r." - przypomniano.

ja

Czytaj także:

Spór o tzw. rejestr ciąż. O co chodzi w rozporządzeniu Niedzielskiego?

Ławrow musiał zmienić oficjalne plany. Bunt aż trzech krajów

RPP prawdopodobnie nie będzie miała wyjścia i to zrobi

Moskwa żąda likwidacji sankcji w zamian za zniesienie blokady portów Morza Czarnego


Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka