Tak ma wyglądać CPK. Spółka przygotowała wariant inwestorski

Spółka CPK przygotowała wariant inwestorski Portu Solidarność, który będzie elementem wniosku o decyzję środowiskową. Źródło: CPK
Spółka CPK przygotowała wariant inwestorski Portu Solidarność, który będzie elementem wniosku o decyzję środowiskową. Źródło: CPK
Spółka CPK przygotowała wariant inwestorski Portu Solidarność, który będzie elementem wniosku o decyzję środowiskową. Jednymi z elementów części lotniskowej Centralnego Portu Komunikacyjnego mają być dwie równoległe drogi startowe o długości 3 800 m każda, terminal pasażerski zlokalizowany po południowej stronie linii kolejowej i zintegrowana z nim stacja kolejowa.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie.

Wniosek o decyzję środowiskową 

Spółka CPK przygotowała wariant inwestorski Portu Solidarność, który będzie elementem wniosku o decyzję środowiskową; ten etap zapowiedziano w grudniu ubiegłego roku, kiedy zaprezentowano obszar preferowanej lokalizacji Portu Solidarność na terenie części gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki.

CPK będzie ubiegała się o uzyskanie decyzji środowiskowej dla lotniska z dwoma drogami startowymi; węzła kolejowego łączącego obszar lotniska z istniejącymi i planowanymi do wybudowania liniami kolejowymi; dróg, które będą łączyć obszar lotniska z istniejącą infrastrukturą drogową oraz innych elementów jak np. linii elektroenergetycznych, czy sieci wodociągowych. Spółka CPK planuje w III kwartale tego roku złożyć wniosek o wydanie decyzji środowiskowej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ).

Obszar CPK o powierzchni 41 km kw

Jak przekazał dziennikarzom z-ca dyrektora Biura Strategii i Planowania Podprogramu Lotniskowego CPK Jakub Łoch, obszar preferowanej lokalizacji Portu Solidarność z grudnia 2021 r. miał powierzchnię ok. 41 km kw., zajmując północno-zachodnią część terenu o wielkości ok. 78 km kw. z tzw. rozporządzenia obszarowego, które weszło w życie w lipcu 2021 r.

"Zgodnie z zapowiedziami obszar wariantu inwestorskiego dla części lotniskowej przedsięwzięcia znajduje się wewnątrz terenu preferowanej lokalizacji. Inwestycje kolejowe, drogowe i towarzyszące znajdują się w części także poza nim m.in. po to, żeby zapewnić ciągłość infrastruktury i połączyć się z istniejącymi szlakami" - powiedział.

Spółka tłumaczy, że wybór wariantu inwestorskiego CPK odbywał się na podstawie analiz wielokryterialnych wykonanych dla poszczególnych komponentów przedsięwzięcia.

image
(Fot. CPK)

"Ze względu na złożoność inwestycji wybór wariantu inwestorskiego był sekwencyjny: rozpoczął się od wyboru lokalizacji lotniska, do której dopasowano lokalizację węzła kolejowego, a następnie dróg i pozostałych elementów. W ramach analiz wielokryterialnych brane były pod uwagę takie aspekty, jak m.in.: integracja lotniska z koleją, efektywność techniczna i operacyjna infrastruktury, wpływ społeczny, doświadczenie pasażerów" - przekazał Łoch.

Dwie równoległe drogi startowe 

Jak przekazała spółka, w ramach obszaru części lotniskowej projektu powstaną dwie równoległe drogi startowe o długości 3 800 m każda (północna i południowa). Obszar między nimi (tzw. midfield) będzie miał 2 500 m szerokości. Głównym obiektem będzie terminal pasażerski zlokalizowany po południowej stronie linii kolejowej. Stacja kolejowa, która będzie w pełni zintegrowana z terminalem stanowiąc jeden z podstawowych elementów lotniska zapewni dogodne, bezpośrednie połączenie m.in. z Warszawą i Łodzią.

Dwie drogi startowe w ramach I etapu umiejscowione są na linii wschód-zachód, równolegle do istniejącej autostrady A2.

Jak tłumaczył Łoch, podczas prac nad master planem w wariancie inwestorskim przesunięto obie drogi startowe o 150 m na południe w stosunku do wariantów 2 i 3, a południowa droga startowa została odsunięta o 850 m na zachód względem północnej. Według spółki, "chodziło o to, żeby nie ingerować w dolinę Pisi Gągoliny oraz poprowadzić linię kolejową mostem nad tą rzeką i pod płytą terminala".

Infrastruktura kolejowa 

Z informacji przekazanych przez spółkę wynika, że stacja kolejowa jest zaplanowana w odległości 1 100 m od północnej i 1 400 m od południowej drogi startowej. "Terminal pasażerski będzie zlokalizowany po południowej stronie linii kolejowej. Dwie drogi kołowania, które połączą północną i południową część obszaru między drogami startowymi przebiegają po wschodniej i zachodniej stronie terminala" - przekazał Łoch.

Z kolei tunel kolejowy, w którym znajduje się stacja CPK, został zaplanowany na głębokości ok. 14 metrów poniżej przyszłego poziomu lotniska i jest przykryty w centralnej części obszaru strefy operacyjnej lotniska (na długości ok. 2,5 km). W kierunku zachodnim i wschodnim tunel przechodzi w wykop otwarty, z którego część linii kolejowych wychodzi na poziom i ponad poziom terenu.

Jeśli chodzi o węzeł kolejowy, to w ramach prac nad studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ), analizie poddanych jest łącznie pięć wariantów węzła kolejowego CPK zintegrowanych z rozwiązaniami lotniskowymi. Wszystkie warianty są dopasowane do układu dworca, terminala i dróg startowych w obrębie lotniska, natomiast różnią się rozwiązaniami poza tym obszarem, w tym w zakresie włączeń w istniejące linie kolejowe PKP PLK oraz linie Kolei Dużych Prędkości (KDP) planowane w ramach Programu Kolejowego CPK.

Spółka podała, że w wyniku prac studialnych zostały wyznaczone nowe stacje i przystanki osobowe. Wśród nich są m.in. stacja CPK – do obsługi lotniska pociągami Kolei Dużych Prędkości, pociągami dalekobieżnymi, regionalnymi i aglomeracyjnymi, na LK85 Warszawa-Łódź w bezpośredniej bliskości terminala; przystanek osobowy CPK Wschód – do obsługi strefy Airport City, na LK85 we wschodniej części lotniska; przystanek osobowy CPK Zachód – do obsługi strefy cargo, na LK85 w zachodniej części lotniska.

CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

MP

Czytaj dalej: 
Lubię to! Skomentuj53 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka