Polisy OC pójdą w górę.
Polisy OC pójdą w górę.

Podwyżki stawek OC nie są przypadkiem. Gigantyczne wpłaty za odszkodowania

Redakcja Redakcja Ubezpieczenia Obserwuj temat Obserwuj notkę 26
Już 1 listopada wejdą w życie nowe rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, które będą miały duży wpływ na koszty napraw. Ubezpieczyciele zostali prawnie zobowiązani do tego, by składki, które zbierają od kierowców, pokryły co najmniej koszty wypłacanych odszkodowań oraz koszty prowadzonej działalności. Wyższe koszty szkód oznaczają też wyższe ceny polis dla klientów.

- Podwyżki cen OC są więc bardzo prawdopodobne, będą odzwierciedleniem inflacji, rekomendacji KNF, droższych napraw, przerw w łańcuchu dostaw. Tymczasem klienci są zainteresowani tym, aby cena za to ubezpieczenie była jak najniższa. Dla wielu osób poniesienie tych kosztów będzie bardzo trudne. A to może oznaczać wzrost liczby nieubezpieczonych pojazdów. Zwracamy więc uwagę na to, by w tak trudnym momencie dla klientów, nie generować kolejnych impulsów do podwyżek - mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. 

Zobacz: Fake newsy o fuzji Orlenu z PGNiG i polskich złożach. "To osoby z otoczenia Konfederacji"

Ile Polacy zapłacili za odszkodowania 

To ważne, bo rynek ubezpieczeń to olbrzymi sektor gospodarki. Tylko w pierwszej połowie 2022 r. Polacy otrzymali niemal 22,5 mld zł odszkodowań i świadczeń ubezpieczeniowych. To aż o 12,9 proc. Więcej niż rok wcześniej. W dużym stopniu wzrosły wypłaty związane ze szkodami majątkowymi, przede wszystkim dotyczącymi ognia i innych żywiołów.

Na sumę 22,5 mld zł dla poszkodowanych składają się 10,0 mld zł z ubezpieczeń na życie, 8 mld zł z ubezpieczeń komunikacyjnych (OC+AC) oraz 4,5 mld zł z pozostałych ubezpieczeń. Na ubezpieczenia przeznaczyliśmy 35,5 mld zł, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej.

Składki wpłacane przez osoby wykupujące polisy ubezpieczyciele ulokowali w obligacjach i innych papierach wartościowych o stałej kwocie dochodu, wspierających gospodarkę i finanse publiczne. Było to 82,0 mld zł. Kolejne 16,1 mld zł zainwestowano w akcjach spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz obligacjach o zmiennej stopie procentowej. Odszkodowania wypłacane z ubezpieczeń na życie wzrosły o 7,1 proc., a największy wzrost dotyczył ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym i oszczędnościowym, aż 25%. Na polisy wydaliśmy w pierwszym półroczu 2022 r. 10,5 mld zł, o 5 proc. mniej niż rok wcześniej.

- Spadek składki dotyczy przede wszystkim polis inwestycyjnych, co ma związek z interwencją produktową, obowiązującą od początku tego roku, ale też z coraz silniejszą presją inflacyjną, którą odczuwają Polacy, a co za tym idzie brakiem środków na inwestycje i zabezpieczenie przyszłości. Rośnie natomiast rynek ubezpieczeń ochronnych i wypadkowych – mówi Jan Grzegorz Prądzyński. 

Co dzieje się w Moskwie? Doniesienia o czystkach w wojsku i zatrzymaniach

Dlaczego stawki za OC rosną?

W ubezpieczeniach majątkowych największą część odszkodowań stanowią produkty komunikacyjne. Ich wartość w porównaniu z zeszłym rokiem wzrosła. Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów wyniosły 4,8 mld zł i były o 6,3 proc. większe niż przed rokiem, a wypłaty z autocasco - 3,1 mld zł, o 10,8 % więcej niż przed rokiem. Wartość średniej składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC to w pierwszym półroczu 2022 r. 482,4 zł, o 1,2%. mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie wzrosła średnia szkoda i dzisiaj jej koszt to 8 769,5 zł, o 5,2 % więcej niż przed rokiem.

Wzrost odszkodowań i świadczeń w pierwszym półroczu 2022 r. wiązał się w dużej mierze z większymi wypłatami w obszarze szkód majątkowych. - W porównaniu z ubiegłym rokiem, zgłoszono znacznie więcej szkód związanych z wichurami, gradobiciami i pożarami. Większa była nie tylko ich liczba, ale też średnia wartość - mówi Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

W związku z ogniem i innymi żywiołami, ubezpieczyciele wypłacili w pierwszym półroczu 2022 r. prawie 1,3 mld zł, aż o 66,5 %. więcej niż rok wcześniej. Polacy wydali na ochronę majątku 6,8 proc. więcej niż rok temu. Zwiększyły się też wypłaty z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych w porównaniu do roku ubiegłego. Warto podkreślić, że rok 2021 był specyficzny, ponieważ wiele projektów budowlanych, realizowanych przez sektor publiczny, zabezpieczanych przez zakłady ubezpieczeń, było na początku realizacji. Na tym etapie najczęściej nie dochodzi do żądania wypłat kwot z gwarancji.

Polscy ubezpieczyciele wypracowali w pierwszym półroczu 2022 r. 2,3 mld zł zysku netto, czyli o 16 proc. mniej niż przed rokiem. Do budżetu państwa odprowadzili 581 mln zł podatku dochodowego. 

Premier nie zostawił suchej nitki na polityce Niemiec wobec Rosji. "Katastrofalna"


Tomasz Wypych

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka