Wysokie kary czekają na osoby, które nie mają wykupionego OC. Rzecznik Finansowy interweniuje. (fot. Flickr)
Wysokie kary czekają na osoby, które nie mają wykupionego OC. Rzecznik Finansowy interweniuje. (fot. Flickr)

Nie masz OC? Zapłacisz srogą karę. Rzecznik Finansowy interweniuje

Redakcja Redakcja Ubezpieczenia Obserwuj temat Obserwuj notkę 8
Od początku przyszłego roku zwiększą się kary dla osób, które nie mają wykupionego obowiązkowego ubezpieczenia OC. Ich wysokość ma być uzależniona od płacy minimalnej. Niektórzy kierowcy zapłacić mogą nawet 7200 złotych kary. Zmian w tej sprawie domaga się Rzecznik Finansowy.

Pensja minimalna wzrośnie, a z nią kary za brak OC

Obecnie płaca minimalna w Polsce wynosi 3010 zł brutto. Od 1 stycznia wzrośnie ona do 3490 zł brutto, zaś od 1 lipca – do 3600 zł brutto.

Zmiany te wpłyną także na wysokość kar za brak wykupionego OC. Jest ona bowiem wyliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia.

Co na to Rzecznik Finansowy?

Do sprawy odniósł się Rzecznik Finansowy, dr Bohdan Zbigniew Pretkiel, który skierował swoje uwagi do minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej. Skorzystał tym samym ze swoich uprawnień, pozwalających mu na wystąpienie z wnioskiem o zmianę przepisów na temat funkcjonowania podmiotów rynku finansowego.

Rzecznik uważa, że "istotną kwestią wymagającą rozważenia i zmiany ustawowej jest wysokość opłaty, którą obowiązana jest wnieść osoba nieposiadająca obowiązkowego ubezpieczenia OC".

Rzecznik Finansowy chce przeglądu gradacji wysokości opłat

Pretkiel podkreśla, że w 2023 roku przewidywany jest "znaczący wzrost opłaty" za brak OC, w związku z podwyższeniem minialnego wynagrodzenia za pracę.

— W drugiej połowie 2023 r. najwyższa opłata za brak ubezpieczenia OC dla samochodów osobowych przekroczy kwotę 7000,00 zł — zauważa RF.

Rzecznik Finansowy twierdzi, że "mając na uwadze aktualną wysokość opłat w zestawieniu ze średnią wysokością składki za zawarcie ubezpieczenia OC, zasadnym wydaje się dokonanie przeglądu obecnie obowiązującej gradacji wysokości opłat tak, aby osoby, które nieznacznie spóźniły się z zawarciem umowy, nie były obciążane niewspółmiernie wysokimi opłatami".

RB

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka