Emerytura dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem. Źródło: Salon24
Emerytura dla osób urodzonych między 1948 a 1969 rokiem. Źródło: Salon24

Jeden dokument zaważy o Twojej emeryturze. Bez niego nie otrzymasz świadczenia

Redakcja Redakcja Emerytury Obserwuj temat Obserwuj notkę 12
Osoby urodzone między 1948 a 1969 rokiem mogą składać wnioski o wcześniejszą emeryturę, jednak nie każdy może to zrobić. Wszystko zależy jednak od jednego wpisu, który trzeba dołączyć wraz z wnioskiem.

Emerytura dla urodzonych między 1948 a 1969 rokiem

Wniosek o wcześniejszą emeryturę mogą składać osoby urodzone między 1948 a 1969 rokiem. Jednak aby otrzymać świadczenie muszą mieć oprócz wniosku odpowiedni wpis w świadectwie pracy potwierdzający wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Dotyczy to osób: wykonujących rodzaj pracy ściśle według wykazu, działu i pozycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r., zajmujących stanowisko pracy wymienione w odpowiednim wykazie, dziale, pozycji i punkcie zarządzenia resortowego lub uchwały, należy także wykazać okres, w którym praca w szczególnych warunkach wykonywana była stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku.

Wcześniejsza emerytura. Co zrobić, aby uzyskać taki wpis?

Aby w ogóle starać się o taki wpis, oprócz pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze trzeba spełniać takie wymogi, jak: 

  • mieć 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) stażu i móc to potwierdzić dokumentami,
  • mieć wymagany staż pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (w zależności od rodzaju pracy jest on różny),
  • nie być członkiem otwartego funduszu emerytalnego (OFE) lub zrzec się środków z OFE na rzecz dochodów budżetu państwa.

Jak informuje ZUS, niezbędne dokumenty oraz wniosek należy złożyć nie wcześniej niż na 30 dni przed spełnieniem warunków do przyznania świadczenia lub zamierzonym terminem przejścia na emeryturę. Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej placówce ZUS albo przez internet na stronie PUE.

MP

Czytaj dalej:


Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo