Mężczyźni częściej się zadłużają od kobiet.
Mężczyźni częściej się zadłużają od kobiet.

Tak zadłuża się wielu Polaków. Niektórzy z nich to rekordziści

Redakcja Redakcja Pieniądze Obserwuj temat Obserwuj notkę 23
W Polsce jest 373 dłużników rekordzistów. Mają do oddania miliard złotych, ale ich zadłużenie stale rośnie. Lista wierzycieli takich osób wciąż się powiększa, głównie na własne życzenie. Najwięcej, bo 48 mln złotych, przypada na jednego zadłużonego mieszkańca Słupska.

Kwota, którą mają do spłacenia dłużnicy-milionerzy zbliża się już do miliarda złotych. Nowych danych na razie nie ma, ale na koniec października 2022 roku było to 981 248 623 zł. To dług 373 osób, które mają 3,4 tys. zaległych płatności. Średnio każda z nich ma do uregulowania 2,6 mln zł. Ogromne zaległości to często efekt spirali zadłużenia, czyli zaciągania kolejnych coraz droższych zobowiązań, aby spłacić poprzednie. Średnio na jedną osobę z tej grupy przypada ich aż 9. To trzykrotnie więcej niż w przypadku ogółu zadłużonych. Co trzeci „milioner” ma 3 i więcej wierzycieli, a co piąty nie oddał pieniędzy dwóm firmom. 

Milionowe długi są nie do odzyskania

- Nie ma się co oszukiwać, te długi w zdecydowanej większości nie są do odzyskania. Tam, gdzie dłużnik ma jakiś majątek, może się udać go zlicytować i otrzymać przynajmniej część pieniędzy. W pozostałych przypadkach trzeba jego niespłacone zobowiązania spisać na straty - mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

- Niestety, zdecydowana większość wierzycieli jest sama sobie winna. Prawie 55% „milionerów” ma przynajmniej 2 wierzycieli. Gdyby ten drugi i kolejni sprawdzili ich w Krajowym Rejestrze Długów, pewnie dzisiaj nie liczyliby strat - dodał. 

Dług to problemy na rynku pracy

Z najbardziej zapożyczonych dłużników 204 osoby już po wpisaniu do KRD przez pierwszego wierzyciela były sprawdzane przez 29 firm i tylko jedna z nich zdecydowała się na zawarcie umowy z dłużnikiem. Kiedy jej również nie zapłacił, sama wpisała go do KRD. 28 firm po trafieniu na negatywne informacje o swoich potencjalnych klientach zrezygnowało ze współpracy. Zdecydowanie częściej wyjątkowo duże kwoty długu przypadają w udziale mężczyznom. Stanowią oni 70% w grupie osób, których zaległości przekroczyły milion złotych, łącznie mając do oddani 725,3 mln zł. Kobiet z takim problemem jest nieco ponad setka (110) i do oddania pozostaje im 225,9 mln zł.

Ogromne długi obciążają przede wszystkim osoby w średnim wieku. Blisko co trzeci dłużnik z ponad milionem na minusie ma od 46 do 55 lat. Tej grupie do spłacenia pozostaje 380,4 mln zł i należy też połowa wszystkich zobowiązań. I właśnie ta grupa wiekowa ma największy problem z pętlą zadłużenia. Tylko dwunastu dłużników-milionerów ma pomiędzy 26 a 35 lat, ale mają oni średnio najwięcej do spłacenia, bo ponad 6,7 mln zł na osobę. Milionowych zaległości nie mają osoby poniżej 26 roku życia.

Tam jest najwięcej zadłużonych

Najwięcej, bo 27% dłużników-milionerów pochodzi z województwa mazowieckiego. Kwota, jaką powinni zapłacić jego mieszkańcy sięga prawie jednej trzeciej całej sumy zobowiązań tej grupy osób widniejących w KRD (307,6 mln zł). Powiaty warszawski i siedlecki zajmują pierwsze miejsca w zestawieniu pod względem wartości długu. W obu, jako jedynych, przekraczają 100 mln zł (odpowiednio 142,5 mln zł i 101,8 mln zł). Drugie miejsce wśród województw zajmuje Pomorskie, z 167,1 mln zł do oddania przez 31 dłużników. Tu mieszkają absolutni rekordziści, bo np. w Słupsku na 1 zadłużonego przypada ponad 48 mln zł długu, w powiacie wejherowskim 77 mln na 2 osoby. W Gdańsku 10 osób ma do spłaty prawie 16 mln zł.

Na trzecim miejscu województwo łódzkie, w którym 31 mieszkańców musi oddać prawie 75 mln zł. Połowa z tej kwoty należy do mieszkańców Łodzi, w której 15 zadłużonych powinno zwrócić swoim wierzycielom 32 mln zł. Najmniej milionerów dłużników można spotkać w województwach: podlaskim (4), podkarpackim (5) i świętokrzyskim (5). Przy czym warto zauważyć, że Podlaskie zdecydowanie wyróżnia się na tle Polski pod względem liczby zobowiązań zaciągniętych przez osoby z milionowymi długami (średnio 39 na osobę).

Liczba dłużników-milionerów w Warszawie wynosi 56, w Krakowie i Łodzi po 15, trzecie miejsce zajmuje jednak powiat pruszkowski (11 osób) wyprzedając Gdańsk (10), Poznaniu (9) i Wrocławiu (9). W milionowe problemy finansowe najczęściej popadają mieszkańcy miast.


Tomasz Wypych

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj23 Obserwuj notkę

Komentarze

Pokaż komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka