Na zdjęciu z 15 bm. budynek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. PAP/Tomasz Wojtasik
Na zdjęciu z 15 bm. budynek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. PAP/Tomasz Wojtasik

Unikalne badanie. Co naprawdę myślą polscy pacjenci o pobytach w szpitalach?

Redakcja Redakcja Strefa zdrowia Obserwuj temat Obserwuj notkę 11
Ukazały się wyniki unikalnego badania, w którym 55 tysięcy polskich pacjentów z ponad 130 szpitali zapytano, jak wspominają pobyt w klinice. To pierwsza analiza prowadzona na tak szeroką skalę.

Jak pacjenci oceniają pobyt w szpitalach

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) badało doświadczenia chorych z pobytu w szpitalu. Badanie miało formę ankiety elektronicznej wypełnianej bezpośrednio przed wypisem pacjenta ze szpitala lub po jego powrocie do domu i jest prowadzone w trybie ciągłym od 1 stycznia do 31 grudnia 2022. Zebrano 54 383 ankiety ze 134 szpitali. W oparciu o wyniki dokonano oceny opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i fizjoterapeutów, komunikacji personelu, bezpieczeństwa opieki, warunków pobytu i rekomendacji szpitala.

Czytaj: Miliony na urzędników. Kwoty premii i nagród wypłaconych w Ministerstwie Zdrowia

- Badanie PASAT OPEN jest realizowane nieodpłatnie w ramach naszej statutowej działalności. Może w nim wziąć udział każdy szpital. Atutem naszego badania jest fakt, że daje ono poszczególnym szpitalom istotne narzędzie do zarządzania jakością z możliwością analizowania doświadczeń pacjentów w kolejnych latach na poziomie całego szpitala i poszczególnych jego oddziałów. Narzędzie umożliwia też porównanie wyników szpitala z tymi, jakie uzyskują inne szpitale w kraju. A wszystko to z minimalnym obciążaniem personelu placówki - wyjaśnia Salonowi24 Andrzej Warunek, Kierownik Działu Standaryzacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

- W roku 2021 w ankiecie wypowiedziało się ponad 9 tys. pacjentów, w roku 2022 było to już blisko 55 tys. respondentów, a teraz prognozowana liczba osób w 2023 roku to ponad 80 tysięcy.

Hospitalizacja jest skuteczna

Połowa ankietowanych pacjentów (54 proc.) spędziła w szpitalu od 2-5 dni, co dziesiąty „leżał” jeden dzień, również co 10 leczył się dłużej niż 14 dni. Ponad 80 proc. potwierdziło, że w wyniku hospitalizacji stan ich zdrowia poprawił się. Tylko 7 proc. nie zgodziło się z takim stwierdzeniem. W sumie 88 proc. pacjentów poleca szpital, w którym byli leczeni, ale wszystko zależy od konkretnej placówki, bo obok szpitali rekomendowanych przez 100 proc. pacjentów były takie z rekomendacją 34 proc. Zdecydowana większość (92 proc.) chorych nie miała zastrzeżeń co, do przestrzeganie praw pacjenta. Do najczęściej zgłaszanych naruszeń należało prawo do intymności, poszanowania godności i kontaktu z osobą bliską - po 4 proc. każde.

Ponad 80 proc. pacjentów opiece pielęgniarskiej daje 5 na 5, a opiekę lekarską ocenia tak 77 proc. pytanych. Tylko niewielki odsetek pacjentów oceniło negatywnie pracę personelu medycznego (3-4 proc.). W badanych szpitalach 6 proc. pacjentów wskazuje, że nie rozumiało, co chcą przekazać lekarze, a 8 proc. pacjentów miało poczucie, że nie uczestniczy w decyzjach dotyczących sprawowania opieki tak ja by sobie tego życzyli. Jednocześnie 75 proc. pacjentów pozytywnie ocenia zakres informacji o objawach, na które należy zwrócić uwagę po opuszczeniu szpitala i sposobie, w jaki należy kontynuować leczenie. 

Zbadana również nastrój chorych w trackie pobytu w szpitalu: 22 proc. odczuwało przygnębienie. W momentach trudnych pacjenci najczęściej mieli możliwość rozmowy z pielęgniarkami (39 proc.). Tylko co piąty pacjent nie odczuwał zupełnie bólu w trakcie pobytu w szpitalu, co trzeci odczuwał ból większy niż „5” w skali 0-10, a 9 proc. pacjentów odczuwało bólu w trakcie hospitalizacji na poziomie 9-10. Trzy czwarte pacjentów potwierdziło, że personel podejmował skuteczne próby zmniejszenia bólu, tylko 7 proc. miało inne doświadczenia.

Większość docenia pobyt w klinikach

Optymistyczne jest to, że 79 proc. chorych nie miała uwag do warunków pobytu w szpitalu. Najczęściej, bo 10 proc., zgłaszanych zastrzeżeń dotyczyło duszności w salach chorych, a 6 proc. to zbyt wysoka temperatura w salach, czystość w łazienkach i zastrzeżenia do warunków odpoczynku. Zdecydowana większość pacjentów nie miała uwag dotyczących żywienia (71 proc.). Pozostali skarżyli się na brak możliwości wyboru posiłku (19 proc.), za małe porcje (11 proc.) i zimne posiłki (10). Prawie 93 proc. chorych było przekonani co do bezpieczeństwa opieki, ale 10 proc. chorych nie wiedziało z kim ma się kontaktować w przypadku wątpliwości dotyczących leczenia lub opieki. Tylko 9 proc. pacjentów wskazało, że doświadczyło zdarzenia niepożądanego, a 3 proc. odpowiedziało, że nikt z personelu o tym nie informował.

Tomasz Wypych

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj11 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości