Ubiegły rok był kolejnym, w którym nie wypłacono premii i nagród pracownikom na stanowiskach kierowniczych. Fot. Canva
Ubiegły rok był kolejnym, w którym nie wypłacono premii i nagród pracownikom na stanowiskach kierowniczych. Fot. Canva

Miliony na urzędników. Kwoty premii i nagród wypłaconych w Ministerstwie Zdrowia

Redakcja Redakcja Rząd Obserwuj temat Obserwuj notkę 31
Ponad 4,5 miliona złotych premii wypłacono w ubiegłym roku w Ministerstwie Zdrowia. Po raz kolejny premii i nagród nie wypłacono pracownikom na stanowiskach kierowniczych.

Nagrody w Ministerstwie Zdrowia

Dane na dzień 31 stycznia 2023 r. pokazują, że w Ministerstwie Zdrowia pracowało 810 osób. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 8524,19 zł. Natomiast średnie wynagrodzenie zasadnicze w korpusie służby cywilnej na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiło 6825,81 zł.

Kwota nagród wypłaconych w resorcie zdrowia w 2022 r. wyniosła 2250 850,85 zł pochodzących ze środków własnych ministerstwa oraz 2367 340,37 zł, których źródłem były pieniądze z funduszy europejskich. W 2019 z funduszu ministerialnego wypłacono 2754305,97 zł nagród, a z unijnego 2367 245,76 zł, rok później było to odpowiednio już 3068 536,49 zł i zaledwie 785 964,65 zł z kasy europejskiej, a w 2021 nagród w ogóle było niewiele, bo 1689377,00 zł z pieniędzy resortu zdrowia i 1440623,87 zł. 

- Nagrody ze środków europejskich otrzymują pracownicy zaangażowani w realizację zadań w ramach projektów, których beneficjentem jest Ministerstwo Zdrowia - informuje Salon24 Maria Kuźniar z Biura Komunikacji Ministerstwa Zdrowia. 

Kierownicy nie dostali dodatkowych pieniędzy

Ubiegły rok był kolejnym, w którym nie wypłacono premii i nagród pracownikom na stanowiskach kierowniczych. Podobnie działo się w latach 2019–2021. - Brak wypłat premii i nagród dla pracownikom na stanowiskach kierowniczych w latach 2019-2022 wynika z polityki finansowo-kadrowej Ministerstwa Zdrowia - wyjaśnia Maria Kuźniar. – Z tego samego powodu w latach 2019–2022 nie wyodrębnionego funduszu okolicznościowego i reprezentacyjnego.

Kwoty premii wypłaconych w Ministerstwie Zdrowia w latach 2019–2022 wyglądały następująco: 2019 r. - 329757,65 zł, 2020 r. - 311988,25 zł, 2021 r. - 286836,31 zł i 2022 r.  283276,79 zł. Premie przyznawane są pracownikom zatrudnionym poza tzw. korpusem służby cywilnej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, ustawy o pracownikach urzędów państwowych i zarządzenia Dyrektora Generalnego Ministerstwa Zdrowia. Premie przyznaje się za prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań wynikających z zakresu obowiązków. Natomiast członków korpusu służby cywilnej premiuje się za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej ze specjalnie utworzonego w tym celu w 2022 roku funduszu nagród w służbie cywilnej w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń.

Nagrody i premie w ministerstwach

Dla porównania, w Ministerstwie Finansów łączna kwota wypłaconych premii i nagród w 2019 roku wyniosła 62 185 760,56 zł, w 2020 roku - 3 541 476,19 zł, w 2021 roku – 50 693 757,62 zł, a w 2022 roku – 63 690 798,89 zł. Pracownikom na stanowiskach kierowniczych w 2019 roku wypłacono nagrody ogółem 14946183,20 zł nagród, w 2020 roku - 270 136,00 zł, w 2021 roku – ogółem 12 534 924,00 zł, w 2022 roku – ogółem 14 763 415,46 zł. Pracownikom na stanowiskach kierowniczych nie są wypłacane premie.

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych nie wypłacano nagród w latach 2019–2022 osobom zajmującym stanowiska kierownicze, a łączna kwota nagród w resorcie oraz placówkach zagranicznych wyniosła w 2019 r. - 18 439 947,52 zł  (nagrody otrzymało 2660 pracowników), w 2020 r. -879 568,50 zł (nagrody otrzymało 192 pracowników), w 2021 r. - 6264 880,64 zł (nagrody otrzymało 1 299 pracowników) i w 2022 r. - 27513 350,62 zł (nagrody otrzymało 1 891 pracowników).

W Ministerstwie Edukacji i Nauki wysokość premii i nagród w roku 2021 wyniosła 3149 620,29 zł, a w roku 2022 - 3965475,60 zł i obejmuje również wypłacone nagrody jubileuszowe. Wysokość premii i nagród wypłaconych pracownikom na stanowiskach kierowniczych w latach 2021-2022 całościowo oraz średnio na 1 pracownika wynosiła w roku 2021 wysokość wypłaconych nagród wyniosła 5,8 tys. zł, w tym na 1 pracownika 2,9 tys. zł, a w roku 2022 - 45395,12 zł, w tym na 1 pracownika - 15131,70 zł i dotyczy nagród jubileuszowych.

Tomasz Wypych

Czytaj także:

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka