Od marca mundurowi otrzymają nowe świadczenie. Andrzej Duda podpisał ustawę

Od marca funkcjonariusze służb mundurowych otrzymają dodatkowe świadczenie. (fot. Adam Guz/KPRM)
Od marca funkcjonariusze służb mundurowych otrzymają dodatkowe świadczenie. (fot. Adam Guz/KPRM)
Od pierwszego marca funkcjonariusze służb mundurowych otrzymają dodatkowe świadczenie. Już po 15 latach służby. Prezydent podpisał ustawę.

Nowe świadczenie dla mundurowych

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Dzięki przyjętym rozwiązaniom funkcjonariusze i żołnierze zawodowi otrzymają nowe świadczenie po 15 latach służby. Świadczenie za długoletnią służbę będzie przeznaczone dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej oraz dla żołnierzy zawodowych. Maciej Wąsik, wiceszef MSWiA, podczas prac parlamentarnych nad ustawą podkreślał, że to kolejny etap systemowego wsparcia służb mundurowych.

Ile wyniesie świadczenie?

Wysokość świadczenia będzie wynosiła 5 proc. pensji zasadniczej po osiągnięciu 15 lat służby. Z każdym kolejnym rokiem będzie ono zwiększane o kwotę 1 proc. należnego uposażenia zasadniczego, nie więcej jednak niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby. Po przekroczeniu 25. roku służby nowe świadczenie będzie utrzymywało się na stałym poziomie 15 proc. i będzie wypłacane niezależenie od innych pobieranych dodatków i świadczeń, w tym świadczenia motywacyjnego w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby.  Po osiągnięciu przez funkcjonariuszy 32 lat wysługi emerytalnej, świadczenie za długoletnią służbę, będzie wliczane do podstawy wymiaru emerytury.

Co jeszcze się zmieni?

To nie jedyne korzystane dla funkcjonariuszy zmiany. W Służbie Ochrony Państwa podniesiona została górna łączna wysokość dodatku specjalnego oraz dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby – z 75 proc. do 80 proc. uposażenia zasadniczego. W Straży Marszałkowskiej podniesiona została również górna łączna wysokość dodatku uzasadnionego szczególnymi kwalifikacjami lub warunkami pełnienia służby, tutaj z 20 proc. do 30 proc. uposażenia zasadniczego. Funkcjonariusze służb specjalnych, Służby Celno–Skarbowej oraz Straży Marszałkowskiej otrzymają świadczenie motywacyjne, które obecnie przysługuje już służbom podległym MSWiA, Służbie Więziennej oraz żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych RP, w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby. 

Ponadto, aby zabezpieczyć funkcjonariuszy, którzy nabyli prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej, w ustawach o Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej, z katalogu przesłanek umożliwiających zwolnienie funkcjonariusza ze służby, usunięta została przesłanka nabycia prawa do emerytury z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej. 

Emerytura dla funkcjonariuszy mundurowych

Zasady emerytury służb mundurowych zmieniały się. Przed 2013 r. policjant mógł przejść na emeryturę po 15 latach służby, ale od 1 stycznia 2013, możliwość odejścia po 15 latach mają wyłącznie funkcjonariusze będący w służbie do końca 2012 r. Kolejne reforma nastąpiła w lipcu 2019 r. Nie obowiązuje wiek emerytalny, bo funkcjonariusze, którzy rozpoczęli służbę po 2013 r., mogą odejść po przepracowaniu 25 lat, bez względu na to, ile będą mieć lat. Funkcjonariusze, zatrudnieni przed rokiem 2013, którzy odejdą z pracy po 15 latach, otrzymają emeryturę w wysokości 40 proc. ostatniej wypłaconej pensji. Każdy dodatkowy rok służby oznacza świadczenie wyższe o 2,6 proc. ostatniej wypłaty. Maksymalna emerytura może wynieść 75 proc. ostatniej otrzymanej pensji. 

Emerytura dla policjantów, którzy zaczęli służbę od 2013 r. wynosi 60 proc. średniej pensji wyliczonej z 10 kolejnych wybranych przez funkcjonariusza lat za 25 lat pracy. Jeśli się nie skorzysta z takiego systemu, to podstawę wymiaru emerytury stanowi średnia z 10 lat poprzedzających rok zwolnienia ze służby. Za każdy dodatkowo przepracowany rok wysokość emerytury wzrasta o 3 proc. Świadczenie jest wyższe o 0,5 proc. za każdy miesiąc służby na froncie w czasie wojny i w strefie działań wojennych. Maksymalna wysokość świadczenia może osiągnąć 75 proc. podstawy. Emeryturę policyjną może otrzymać ktoś, kto pełni służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Służbie Celno-Skarbowej lub w Służbie Więziennej.

Tomasz Wypych

Czytaj dalej:

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo