Wyprzedzające się ciężarówki na autostradzie A4 / źródło: Facebook (Spotted Truck A4 / A18 By Adrian & Angelika)
Wyprzedzające się ciężarówki na autostradzie A4 / źródło: Facebook (Spotted Truck A4 / A18 By Adrian & Angelika)

Kierowcy odetchną z ulgą. Rząd bierze się za wyprzedzające się na autostradach TIR-y

Redakcja Redakcja Transport Obserwuj temat Obserwuj notkę 24
Ministerstwo infrastruktury chce położyć kres wyprzedzaniu się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu. Opublikowana w środę autopoprawka do rządowego projektu nowelizacji ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym przewiduje zakaz tego typu zachowań na drodze. Nowe przepisy miałyby objąć około 5 tys. kilometrów ekspresówek i autostrad.

Chodzi o autopoprawkę do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji, projekt wprowadza zmianę, której celem jest wyeliminowanie bardzo często obserwowanego manewru wyprzedzania się pojazdów ciężarowych poruszających się ze zbliżoną prędkością w sposób powodujący blokowanie jezdni autostrady lub drogi ekspresowej. Sytuacje te są uciążliwe dla poruszających się tymi drogami kierowców.


Co przewidują nowe przepisy?

Proponowane przepisy zabraniają kierującemu pojazdem o masie całkowitej powyżej 3,5 tony wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu, chyba że pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów ciężarowych obowiązującej na danej drodze. Zakaz nie będzie miał zastosowania do pojazdów wykonujących na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłających żółte sygnały błyskowe.

Podkreślono, że celem wprowadzanego przepisu ma być ograniczenie zachowań negatywnych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego – w tym przypadku blokowania lewego pasa ruchu oraz przekraczania dopuszczalnej prędkości obowiązującej na autostradach i drogach ekspresowych przez kierujących pojazdami ciężarowymi. Dodano, że wyprzedzanie się pojazdów ciężarowych przy maksymalnej prędkości, jaką samochody ciężarowe mogą osiągać, powoduje znaczne wydłużenie czasu trwania manewru.

"Wyścig słoni" utrudnieniem dla ruchu

W uzasadnieniu wskazano, że takie manewry wyprzedzania z uwagi na małą różnicę prędkości pojazdów ciężarowych powodują znaczne utrudnienie ruchu pojazdów poruszających się z większymi dopuszczalnymi prędkościami, korzystającymi z lewego pasa ruchu na autostradach i drogach ekspresowych.

— Gwałtowna zmiana prędkości (jej redukcja o około 40–60 km/h) może przyczynić się do wielu niebezpiecznych sytuacji, tj. utraty przyczepności pojazdu, najechania, a przede wszystkim potęgowania agresji w ruchu drogowym. Wobec powyższego projektodawca dopuszcza wyprzedzanie przez pojazdy ciężarowe kategorii N2 lub N3 na autostradach i drogach ekspresowych, ale wyłącznie w przypadku, kiedy pojazdy wyprzedzane poruszają się ze znacznie mniejszą prędkością niż dopuszczalna dla pojazdów kategorii N2 lub N3, wynikająca z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (maksymalna dopuszczalna 80 km/h) lub ze znaku drogowego umieszczonego w organizacji ruchu — wyjaśniono w uzasadnieniu.

Branża transportowa przeciwna nowym przepisom

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że chce, by omawiany zakaz zaczął obowiązywać jak najszybciej. "Rzeczpospolita" podała, że jeszcze w czwartek przepisy te mają trafić pod obrady plenarne Sejmu, a w piątek pod głosowanie.

Dziennik wskazuje, że choć dla kierowców wyprzedzanie się ciężarówek na drogach szybkiego ruchu (nazywane też "wyścigiem słoni") są uciążliwe, zakaz ten budzi wiele sprzeciwów w branży transportowej. Jej przedstawiciele uważają, że wprowadzenie nowych przepisów mocno przyczyni się do zmniejszenia efektywności transportu i opóźnień w dostawach towaru.

RB

(na zdjęciu: wyprzedzające się ciężarówki na autostradzie A4 / źródło: Facebook/Spotted Truck A4 / A18 By Adrian & Angelika)

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka