Zmowa frytkowa. UOKiK na tropie spisku wielkich firm

Redakcja Redakcja Handel Obserwuj temat Obserwuj notkę 8
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta sprawdza, czy producenci frytek i chipsów wykorzystują swoją przewagę wobec dostawców ziemniaków.

Z informacji uzyskanych przez UOKiK wynika m.in., że wynagrodzenie za dostarczane ziemniaki może być ustalane w oparciu o nieprzejrzyste kryteria, dające nabywcom możliwość arbitralnego obniżenia jego wysokości, co może stanowić nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej. Salon24 potwierdził, że toczy się postępowanie w urzędzie.  

Kontrola UOKiK w firmach, produkujących frytki

- Otrzymaliśmy sygnały, że producenci frytek i popularnych przekąsek, wykorzystując silniejszą pozycję rynkową, mogli jednostronnie narzucać rolnikom nieuczciwe warunki współpracy. Chcemy sprawdzić te praktyki. Relacje handlowe na rynku rolno-spożywczym powinny opierać się na rzetelnych zasadach. Praktyki sprzeczne z dobrymi obyczajami i naruszające istotne interesy słabszych uczestników rynku będą przez nas konsekwentnie zwalczane - mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Postępowaniach dotyczy sześciu firm: Farm Frites Poland, Frito Lay Poland, Iglotex, Intersnack Poland, McCain Poland oraz The Lorenz Bahlsen Snack-World. Należą one do głównych producentów wyrobów ziemniaczanych, takich jak frytki i chipsy, działających w Polsce. 


Iglotex: Rozmawiamy z rolnikami

- UOKiK poinformował nas w maju 2023 roku o wszczęciu postępowań wyjaśniających w sprawie praktyk znaczących podmiotów działających na rynku frytek i chipsów dotyczących potencjalnego nadużycia przewagi kontraktowej. Wśród sześciu podmiotów wymienionych przez UOKIK, znajduje się Iglotex. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie wobec konkretnego przedsiębiorcy – precyzuje w rozmowie z Salon24 Marek Rogoża Dyrektor Marketingu Iglotex.

- Transparentne i uczciwe zasady współpracy zarówno z dostawcami, jak też klientami, są fundamentem procesu budowy rzetelnych relacji w firmie Iglotex, niezależnie od tego czy partnerem jest rolnik czy duża sieć handlowa. Współpracę z dostawcami ziemniaków postrzegam jako partnerską, opartą na dialogu, i co ważne, wspólnym rozwiązywaniu problemów, niezależnie od tego po której stronie problem wystąpił. Pracujemy w ten sposób z rolnikami od kilkudziesięciu lat. Jestem przekonany, że to uczciwa i skuteczna formuła. Ze strony firmy Iglotex deklarujemy pełną współpracę z UOKIK w zakresie udzielania informacji, jak też przekazywania niezbędnych informacji. Aktualnie jesteśmy w toku udzielania UOKIK wyjaśnień.  


Farm Frites Poland SA potwierdza kontrolę 

To, że postępowanie jest prowadzone, potwierdza także kolejna firma. - Otrzymaliśmy informację o wszczęciu postępowania wyjaśniającego przez UOKiK w sprawie praktyk producentów wyrobów ziemniaczanych na polskim rynku. Będziemy współpracować z urzędem, aby wykazać, że standardy pracy z naszymi dostawcami spełniają warunki partnerstwa biznesowego – zapewnia potwierdza Salon24 Salon 24 Katarzyna Majchrzak, Szefowa ds. Komunikacji i Zaangażowania Społecznego Farm Frites Poland SA. 

- Pragnę dodać, że Farm Frites Poland współpracuje z ponad stu dostawcami ziemniaków, przy czym wielu z nich to nasi wieloletni partnerzy biznesowi. Na przestrzeni lat wypracowaliśmy warunki kontraktowe, które dodatkowo omawiamy każdorazowo w procesach decyzyjnych. Rozmowy bywają wymagające, ale obie strony podchodzą do nich z otwartością i świadomością realiów rynkowych. Dzięki transparentnym oraz takim samym dla wszystkich dostawców ziemniaków warunkom zakupowym wiemy, że działamy według jasno ustalonych zasad, które są przyjęte przez wszystkie strony procesu zakupowego. Świadomość obopólnie osiąganych korzyści powinna zawsze być głównym motywem przyświecającym współpracy. Pozostajemy w kontakcie z UOKiK i odpowiemy na pytania dotyczące naszej współpracy z dostawcami ziemniaków w terminach wymaganych przez urząd.

UOKiK sprawdza, czy prawa i obowiązki są równomiernie rozłożone między obie strony umowy. W szczególności dotyczy to warunków realizacji dostaw, zasad ustalania wynagrodzenia dla rolników, w tym jego poszczególnych składowych oraz warunków badań jakościowych dostarczanego surowca, jak również stosowania kar umownych. Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas rozpocznie się postępowanie w sprawie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej, które może zakończyć się postawieniem zarzutów konkretnym firmom. Za stosowanie niezgodnych z prawem praktyk, grozi kara do 3 proc. rocznego obrotu. 


Tomasz Wypych

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka