Ministerstwo Finansów Fot. gov.pl
Ministerstwo Finansów Fot. gov.pl

Dochody i deficyt w budżecie Polski za 2023 rok. Są najnowsze dane

Redakcja Redakcja Budżet Obserwuj temat Obserwuj notkę 13
Dochody w budżecie państwa od stycznia do czerwca okazały się wyższe o 7 mld złotych od ubiegłego roku w analogicznym okresie. Z kolei deficyt budżetowy wynosi 12,7 mld złotych. Wydatki w ciągu ostatniego pól roku 2023 roku były wyższe, niż w 2022 r. w okresie od stycznia do czerwca o ponad 20 proc. To informacje, które podał resort finansów w dzisiejszym komunikacie.

Deficyt wyniósł 12,7 mld zł 

Według szacunkowego wykonania budżetu, w okresie styczeń-czerwiec br. dochody wyniosły 270,6 mld zł, a wydatki 283,3 mld zł. Deficyt wyniósł 12,7 mld zł.

Ministerstwo podkreśliło, że w okresie styczeń - czerwiec dochody budżetu państwa były wyższe o 7 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe o ok. 6,4 mld zł.

MF podało, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego: dochody z podatku VAT były wyższe o 7,2 proc. rdr (tj. ok. 7,9 mld zł), dochody z podatku PIT były niższe o 22,1 proc. rdr (tj. ok. 8,4 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 11,8 proc. rdr (tj. ok. 4,3 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,6 proc. rdr (tj. ok. 2,2 mld zł), dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były niższe o 2,4 proc. rdr (tj. ok. 0,1 mld zł ).


Ponadto, w okresie styczeń - czerwiec 2023 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 31,1 mld zł i było wyższe o ok. 0,2 mld zł (tj. 0,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - czerwiec 2022 r.

Ponad 20 proc. wyższe wydatki 

Resort przekazał, że wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2023 r. wyniosło 283,3 mld zł, czyli 42,1 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (235,9 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 47,4 mld zł, czyli 20,1 proc.


Ministerstwo poinformowało, że wyższe wykonanie wydatków odnotowano w części 73 - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 20 mld zł), co związane było z przejęciem od jednostek samorządu terytorialnego od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+.

"Jednocześnie, głównie w wyniku tej zmiany, niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 17,7 mld zł). Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 20,8 mld zł i było wyższe od wykonania w tym samym okresie roku 2022 o 3,4 mld zł tj. ok 19,5 proc." - wskazało MF.

Mniejsze wydatki z tytułu środków własnych UE 

Resort wyjaśnił, że w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 6,8 mld zł w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej.

"W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 13,5 mld zł głównie w wyniku wzrostu kosztów obsługi długu krajowego w efekcie wzrostu stóp procentowych. Jednakże dotychczasowy poziom wydatków na obsługę zadłużenia pozostaje na niskim poziomie w stosunku do prognoz przyjętych do ustawy budżetowej na 2023 rok, ze względu na nierównomierny rozkład płatności w ciągu roku. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 29 – Obrona narodowa o 13,7 mld zł w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia" - uzasadnił resort.

Dodał, że niższe wykonanie budżetu odnotowano w wydatkach z tytułu środków własnych Unii Europejskiej (mniej o ok. 2,3 mld zł), co było spowodowane rozliczeniem w marcu br. nadpłaty do budżetu UE z tytułu dostosowań VAT i DNB (dochodu narodowego brutto) za lata poprzednie przez pomniejszenie raty składki za ten miesiąc oraz rozliczeniem w styczniu br. korekty budżetu za 2022 r. przez pomniejszenie składki do UE za ten miesiąc. W pierwszej połowie roku 2023 r. zanotowano również niższe wpłaty z tytułu należności celnych" - podkreślił resort.

MP

Ministerstwo Finansów Fot. gov.pl 

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj13 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka