Prezes PiS Jarosław Kaczyński (P) i minister-członek Rady Ministrów Michał Dworczyk (L) na sali posiedzeń Sejmu w Warszawie. fot. PAP/Piotr Nowak
Prezes PiS Jarosław Kaczyński (P) i minister-członek Rady Ministrów Michał Dworczyk (L) na sali posiedzeń Sejmu w Warszawie. fot. PAP/Piotr Nowak

W tym najlepszy jest PiS, a tu góruje KO. Są wyniki nietypowego sondażu

Redakcja Redakcja Sondaż Obserwuj temat Obserwuj notkę 36
PiS jest najlepiej oceniane pod względem wyrazistości. Z kolei respondenci wskazują Koalicję Obywatelską jako partię, która potrafi najlepiej współpracować z różnymi środowiskami. Oto wyniki sondażu CBOS.

Nowy sondaż CBOS

W lipcu CBOS zapytał respondentów o wizerunek partii politycznych w Polsce. "Wskazał, że względnie dobrze - na tle ocen pozostałych ugrupowań wypadają w odbiorze społecznym - motywy działania PiS i jego wiarygodność".

Zdaniem 59 proc. respondentów PiS ma określony program, wiadomo do czego zmierza. Przeciwnego zdania było 23 proc. badanych. W odniesieniu do Koalicji Obywatelskiej 34 proc. badanych uznało, że ma określony program, 37 proc. było przeciwnego zdania; jeśli chodzi o Lewicę, było to 32 proc. wobec 34 proc.; Polskę 2050 Szymona Hołowni - 26 proc. wobec 39 proc.; PSL-Koalicja Polska - 24 proc. wobec 35 proc.; Konfederację WiN - 29 proc. wobec 30 proc. 


PiS najskuteczniejsze i najbardziej wyraziste 

Według badania CBOS, PiS okazało się także najskuteczniejszym w działaniu ugrupowaniem. Takiego zdania był 47 proc. respondentów (przeciwnego zdania jest 36 proc.). Na drugim miejscu uplasowała się KO - 30 proc. badanych uważa, że ugrupowanie jest skuteczne w działaniu (40 proc., że nieskuteczne), Lewica - 21 proc. (wobec 42 proc.); Konfederacja WiN - 19 proc. (wobec 36 proc.), PSL-Koalicja Polska - 18 proc. (wobec 42 proc.), a ostatnie miejsce zajęła Polska 2050 Szymona Hołowni - 16 proc. (wobec 42 proc.).

Na pytanie o to, które ugrupowanie troszczy się o los zwykłych obywateli, 42 proc. badanych odpowiedziało, że partia rządząca troszczy się o ludzi. W przypadku KO i Lewicy 29 proc. pytanych było takiego zdania, Polski 2050 Szymona Hołowni - 27 proc. ankietowanych; PSL-Koalicji Polskiej - 24 proc. badanych, a Konfederacji WiN - 15 proc.

Na pytanie, które ugrupowanie ma kompetentnych ludzi do rządzenia, najwięcej respondentów wskazało na KO - 35 proc., na PiS - 31 proc.; na Lewicę - 26 proc.; na PSL-Koalicję Polską - 22 proc.; Polskę 2050 Szymona Hołowni - 18 proc.; Konfederację WiN - 14 proc. 


KO bardziej koncyliacyjna 

Z badania CBOS wynika, że Koalicja Obywatelska jest wyraźnie lepiej oceniana niż PiS pod względem umiejętności współpracy i porozumiewania się z innymi. Na KO wskazało 35 proc. badanych, na Lewicę - 33 proc., Polskę 2050 Szymona Hołowni oraz PSL-Koalicję Polską po - 32 proc., PiS - 27 proc., Konfederacja WiN - 14 proc.

Za najbardziej konfliktowe ugrupowanie, które nie szuka porozumienia i kompromisów, zostało uznane PiS - tak wskazało 54 proc. respondentów. Na drugim miejscy znalazła się Konfederacja - 43 proc., na trzecim miejscu KO - 37 proc.; na dalszych miejscach znalazły się: Lewica i Polska 2050 - po 28 proc. i PSL - 26 proc.

Według CBOS, "zdecydowanie w najlepszym świetle widzą swoje ugrupowanie zwolennicy PiS, a stosunkowo najmniej jednoznacznie pozytywne oceny wstawiają swoim ugrupowaniom zwolennicy Trzeciej Drogi (PSL, Polska 2050)". Ponadto zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości mają niekorzystny obraz wszystkich opozycyjnych ugrupowań, a zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej.

"Zwolennicy Koalicji Obywatelskiej najlepiej, poza własną formacją, oceniają Lewicę, a względnie dobrze także PSL–Koalicję Polską. Natomiast najbardziej jednoznacznie negatywnie odbierają Prawo i Sprawiedliwość, w drugiej kolejności – Konfederację WiN" - wskazał CBOS. Dodał, że "sympatycy Lewicy odwzajemniają w dużej mierze pozytywne nastawienie wyborców Koalicji Obywatelskiej do ich ugrupowania", zaś "najmniej przychylni są wobec Konfederacji, a w drugiej kolejności – wobec PiS". 


Wyborcy Konfederacji nie lubią PO i Lewicy

Zwrócono uwagę, że "wyborcy Konfederacji mają raczej negatywne wyobrażenie o wszystkich ocenianych formacjach politycznych, w tym głównie o Koalicji Obywatelskiej i Lewicy". Natomiast zwolennicy Trzeciej Drogi "względnie najlepiej oceniają partie tworzące tę koalicję: głównie Polskę 2050 Szymona Hołowni, w drugiej kolejności – PSL–Koalicję Polską". "Raczej w dobrym świetle widzą także Lewicę. Z kolei Konfederacja, a zwłaszcza PiS budzą ich krytycyzm" - wskazał CBOS.

Badanie CBOS zrealizował w dniach 3-16 lipca 2023 r. na próbie liczącej 1004 osoby, w tym: 63,2 proc. metodą CAPI, 21,6 proc. CATI i 15,2 proc. CAWI. 

na zdjęciu: Prezes PiS Jarosław Kaczyński (P) i minister-członek Rady Ministrów Michał Dworczyk (L) na sali posiedzeń Sejmu w Warszawie. fot. PAP/Piotr Nowak

GW

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka