Polscy pracownicy otwarci na inność. Bardzo duży poziom tolerancji. Fot. Pixabay / Canva
Polscy pracownicy otwarci na inność. Bardzo duży poziom tolerancji. Fot. Pixabay / Canva

Czy polscy pracownicy są otwarci na odmienność? Wyniki mogą być zaskoczeniem

Redakcja Redakcja Mniejszości Obserwuj temat Obserwuj notkę 10
Zdecydowana większość pracowników uważa, że płeć, orientacja seksualna czy wiek nie mają wpływu na to, jak oceniamy współpracowników. Zdaniem 79 proc. badanych główną rolę odgrywają kompetencje i osiągnięcia.

Różnorodność w miejscu pracy. Polscy pracownicy bardzo tolerancyjni

Grupa Pracuj.pl postanowiła sprawdzić, czy pracownicy są gotowi na pracę w różnorodnym środowisku. Wyniki badania „Różnorodność w miejscu pracy" pokazały, że polscy pracownicy są otwarci, tolerancyjni i uważają, że w pracy znaczenie mają przede wszystkimi umiejętności. 79 proc. badanych potwierdza, że pracowników oceniać należy wyłącznie ze względu na kompetencje i osiągnięcia.

Wyniki te nie są jednak identyczne wśród całej grupy badanych. Porównując kobiety i mężczyzn, widzimy znaczącą różnicę. Z twierdzeniem, że ocenie w miejscu pracy powinny podlegać jedynie kompetencje i umiejętności, zgadza się 84 proc. kobiet i 74 proc. mężczyzn. Jeszcze większą różnicę zauważymy, porównując najmłodsze i najstarsze pokolenie na rynku pracy. Wśród osób w wieku 18-24 lat liczba pozytywnych wskazań wynosi 68 proc., a wśród badanych w wieku 55-65 – aż 86 proc.


Polki bardziej tolerancyjne niż Polacy

Dla polskich pracowników problemu nie stanowią kwestie związane z różnorodnością wśród osób, z którymi regularnie współpracują. 71 proc. badanych wskazuje, że inna orientacja psychoseksualna współpracownika nie jest dla nich przeszkodą we wspólnej pracy. 73 proc. respondentów tak samo postrzega współpracę z osobami o innych poglądach politycznych, a aż 77 proc. nie widzi problemu w pracy z osobami o innej narodowości.

Wyższe pozytywne wyniki w odpowiedziach na te pytania osiągają kobiety. Największą różnicę pomiędzy odpowiedziami kobiet i mężczyzn – aż 13 punktów procentowych – obserwujemy przy pytaniu dotyczącym orientacji psychoseksualnej. Pozytywne odpowiedzi kobiet wynoszą 78 proc., natomiast w przypadku mężczyzn jest to 65 proc. Niewiele mniejsza różnica, a konkretnie 11 punktów procentowych, pojawia się w odpowiedziach na pytanie na temat współpracy z osobami innej narodowości. Tutaj również wyższymi wskazaniami pozytywnymi charakteryzują się kobiety (82 proc. ) niż mężczyźni (71 proc.), a najwięcej pozytywnych odpowiedzi wśród osób w wieku 55-65 lat.


"Polski rynek pracy jest coraz bardziej różnorodny"

- Polski rynek pracy jest coraz bardziej różnorodny. Obecnie znajdują się na nim cztery pokolenia, a każde z nich inaczej patrzy na kwestię kariery i w inny sposób podchodzi do osiągania swoich celów zawodowych. Mamy też coraz więcej osób z zagranicy, szczególnie z Ukrainy, ale nie tylko. Nie bez znaczenia jest również fakt, że praca zdalna dała możliwość zatrudniania osób z dowolnego kraju. Biorąc to pod uwagę, bardzo cieszą tak pozytywne wskazania dotyczące akceptacji różnorodności. Na pewno takie postawy pozytywnie wpływają na atmosferę w pracy. Przekładają się też bezpośrednio na możliwość współpracy, efektywność i wspólną realizację celów – mówi Agnieszka Bieniak, dyrektorka HR w Pracuj.pl.

Autorzy badania zapytali również o to, jak wygląda podejście Polaków do różnorodności w kontekście relacji z przełożonym. Okazuje się, że także w tym aspekcie jesteśmy otwarci. Aż 78 proc. badanych wskazało, że nie stanowi dla nich problemu, aby być podwładnym osoby innej płci. Także w tym przypadku więcej kobiet odpowiada pozytywnie na to pytanie – 84 proc. pozytywnych odpowiedzi w stosunku do 73 proc. pozytywnych wskazań wśród mężczyzn.


49 proc. badanych docenia troskę firmy o społeczność LGBT+

Trochę mniejszy, ale wciąż wysoki odsetek odpowiedzi pozytywnych odnotowano przy pytaniu dotyczącym wieku przełożonego. 64 proc. badanych deklaruje, że nie stanowi dla nich problemu bycie podwładnym osoby znacznie młodszej od siebie. W tym przypadku odpowiedzi są spójne wśród badanych obu płci. Różnicę widzimy natomiast w zależności od wieku odpowiadających. Wskazania pozytywne rosną wraz z wiekiem – aż 76 proc. osób w grupie 54-65 lat potwierdziło, że nie stanowi dla nich problemu współpraca ze znacznie młodszym przełożonym.

Kolejny wątek, jaki poruszyli autorzy badania, to kwestia zaangażowania pracodawców w budowanie różnorodnego środowiska pracy. 56 proc. badanych wskazuje, że ich pracodawca aktywnie dba o to, by wszystkie zatrudnione osoby czuły się w miejscu pracy dobrze. 31 proc. potwierdza natomiast, że w ich firmie istnieją grupy zainteresowań lub inicjatywy mające na celu integrację osób różnych narodowości, wyznań czy orientacji psychoseksualnych.

49 proc. badanych odbiera angażowanie się firm w inicjatywy promujące otwartość i tolerancję wobec przedstawicieli społeczności LGBT+ jako pozytywną tendencję. Wynik ten różni się w zależności od płci osoby odpowiadającej. Takie działania pozytywnie ocenia 55 proc. kobiet i nieco mniej, bo 43 proc. mężczyzn. 

Tomasz Wypych

Źródło zdjęcia: Polscy pracownicy otwarci na inność. Bardzo duży poziom tolerancji. Fot. Pixabay / Canva

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj10 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo