n/z: Warszawa, 01.12.2023. Przewodniczący PO Donald Tusk podczas wspólnej konferencji prasowej z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, po spotkaniu polityków w Sejmie w Warszawie, 1 bm. (mr) PAP/Albert Zawada
n/z: Warszawa, 01.12.2023. Przewodniczący PO Donald Tusk podczas wspólnej konferencji prasowej z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, po spotkaniu polityków w Sejmie w Warszawie, 1 bm. (mr) PAP/Albert Zawada

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska. Morozowski dał mu radę, co ma zrobić z pieniędzmi

Redakcja Redakcja Sejm i Senat Obserwuj temat Obserwuj notkę 161
Na stronie internetowej Sejmu opublikowano oświadczenia majątkowe posłów X kadencji, które - zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora - muszą oni składać m.in. na początku kadencji. Co składa się na majątek Donalda Tuska?

Na stronie internetowej Sejmu widnieją już oświadczenia majątkowe posłów X kadencji, w tym Donalda Tuska.

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska. Co składa się na jego majątek?

Z oświadczenia majątkowego lidera PO możemy się dowiedzieć, że przyszły premier zgromadził 112 tys. zł. Oprócz polskiej waluty  posiada także 285 tys. euro. Majątek Donalda Tuska to także trzy polisy na życie i jedna na dożycie, łącznie są warte 510 tys. zł. Polityk nie posiada za to nieruchomości. W tej rubryce zaznaczono opcję "nie dotyczy".

Jest za to jeszcze zegarek Grand Seiko GMT z 2016 roku, który Donald Tusk wpisał jako składnik mienia ruchomego.

Z oświadczenia lidera PO wynika, że w 2022 roku ZUS wypłacił mu 52,2 tys. zł. Z Belgii natomiast popłynęło 1,5 tys. zł. Oprócz tego w dokumencie widnieje 177,7 tys. zł z tytułu praw autorskich, a także 331,4 tys. z pracy w Europejskiej Partii Ludowej. W ubiegłym roku Tusk zainkasował też 65 tys. euro w ramach emerytury z Komisji Europejskiej.

Rada Morozowskiego dla Tuska

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska analizowali dziennikarze w TVN24. Magdalena Rigamonti (Onet.pl) przypomniała o rozdzielności majątkowej małżeństwa Donalda Tuska, który przepisał część majątku w postaci nieruchomości na żonę. Jak zaznaczyła, w odróżnieniu od Mateusza Morawieckiego, przewodniczący Platformy Obywatelskiej tłumaczył publicznie wcześniej powody przepisania - chodziło o względy bezpieczeństwa. - Trzeba pamiętać, że premier Tusk pełnił jedną z najważniejszych funkcji w Europie, jest czołowym politykiem w Polsce i takie są pensje i emerytury. Nie dostaje więcej niż inni politycy pełniący funkcję - wyjaśniła.

Artur Bartkiewicz ("Rzeczpospolita") stwierdził, że oświadczenie majątkowe Tuska nie robi wrażenia na tle Morawieckiego. Zaznaczył, że majątek przewodniczącego PO "nie powinien nas szokować".

Ale najbardziej zadziwił Andrzej Morozowski z TVN24. Najpierw pomylił się i zarobki roczne Tuska przedstawił jako miesięczne, potem to sprostował i przeprosił. A następnie wyszedł z propozycją, by lider PO jako przyszły premier przekazywał swoje zarobki w Sejmie na cele charytatywne.


Oświadczenia majątkowe posłów X kadencji już jawne

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, posłowie i senatorowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie to dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową.

Oświadczenie zawiera na przykład informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, uczestnictwie w spółkach cywilnych lub w osobowych spółkach handlowych, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, a także o prowadzonej działalności gospodarczej i stanowiskach zajmowanych w spółkach handlowych.

Dotyczy także dochodów osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tys. zł i zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. zł, w tym zaciągniętych kredytów i pożyczek.


Oświadczenie o stanie majątkowym - zgodnie z ustawą - składa się Marszałkowi Sejmu albo Marszałkowi Senatu do dnia złożenia ślubowania oraz do 30 kwietnia każdego roku, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w terminie miesiąca od dnia zarządzenia nowych wyborów do Sejmu i Senatu.

Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania posła albo senatora oraz o miejscu położenia nieruchomości.

Oświadczenia majątkowe posłów publikowane są na stronach Sejmu - odpowiednio przy informacjach o każdym z posłów. 

n/z: Warszawa, 01.12.2023. Przewodniczący PO Donald Tusk podczas wspólnej konferencji prasowej z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, po spotkaniu polityków w Sejmie w Warszawie, 1 bm. (mr) PAP/Albert Zawada

SW

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka