Nowe świadczenie od ZUS. Fot. Canva
Nowe świadczenie od ZUS. Fot. Canva

Nowe świadczenie od nowego roku. 3,5 tys. złotych na pomoc

Redakcja Redakcja ZUS Obserwuj temat Obserwuj notkę 9
Od 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie przepisy o nowym świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnością z ZUS. Będzie można otrzymać nawet 3,5 tys. zł. Aby otrzymać świadczenie należy najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Świadczenie od ZUS

"Wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia będzie można składać do WZON od 1 stycznia 2024 r. Po otrzymaniu decyzji WZON osoba z niepełnosprawnością będzie mogła złożyć do ZUS wniosek o wypłatę świadczenia" – wskazuje ZUS.

Aby móc ubiegać się o wydanie takiej decyzji przez wojewódzkie zespoły orzekania, osoba musi mieć status z niepełnosprawnością potwierdzony w formie: orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu – wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji – wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS lub orzeczenia o inwalidztwie – wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

"WZON wyda decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki dana osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat" – podkreśla ZUS. 


Kto otrzyma świadczenie z ZUS? 

Zakład przypomina, że świadczenie wspierające będą mogły otrzymać osoby, które: ukończyły 18 lat, są obywatelami Polski albo Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywają legalnie w Polsce i mają dostęp do rynku pracy, mieszkają w Polsce oraz otrzymały decyzję WZON, w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na uprawniającym poziomie punktów.

Ważne jest również to, ile punktów (określających potrzebę wsparcia) przyzna WZON i czy opiekunowi osoby z niepełnosprawnością przysługuje inne świadczenie. Od tego zależy, kiedy będzie można składać wniosek od ZUS. "Osoby, które mają od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2024 r., osoby, które mają od 78 do 86 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2025 r., osoby, które mają od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie od 2026 r." – podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Ile pieniędzy można otrzymać z ZUS? 

Jak wskazuje Zakład, świadczenie wspierające będzie wynosić od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej (dziś wynosi ona 1588,44 zł). Oznacza to, że na początku będą to kwoty od ok. 635 zł do blisko 3495 zł, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia:

  • 95–100 pkt – 220 proc. renty socjalnej,
  • 90–94 pkt – 180 proc. renty socjalnej,
  • 85–89 pkt – 120 proc. renty socjalnej,
  • 80–84 pkt – 80 proc. renty socjalnej,
  • 75–79 pkt – 60 proc. renty socjalnej,
  • 70–74 pkt – 40 proc. renty socjalnej.

Wniosek o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością będzie można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną poprzez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

MP

Nowe świadczenie od ZUS. Fot. Canva

Czytaj dalej:

Udostępnij Udostępnij Lubię to! Skomentuj9 Obserwuj notkę

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka