Sąd uwzględnił wnioski Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika o odroczenie wykonania kar pozbawienia wolności. Fot. PAP/Leszek Szymański
Sąd uwzględnił wnioski Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika o odroczenie wykonania kar pozbawienia wolności. Fot. PAP/Leszek Szymański

Sąd zdecydował ws. wniosków Wąsika i Kamińskiego. Póki co nie trafią do więzienia

Redakcja Redakcja Prawo Obserwuj temat Obserwuj notkę 151
Sąd uwzględnił wnioski Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika o odroczenie wykonania kar pozbawienia wolności - poinformowała Onet sędzia Aleksandra Smyk, prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia.

Wąsik i Kamiński póki co nie trafią do więzienia

Jednostką władną do wydania policji dyspozycji zatrzymania i doprowadzenia do aresztu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, a także Grzegorza P. i Krzysztofa B., byłych agentów CBA, którzy zostali prawomocnie skazani za udział w tzw. aferze gruntowej, jest X Wydział Karny Sekcji Wykonawczej Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia. 

W środę upłynął 14-dniowy termin uprawomocnienia się orzeczenia na skierowanie sprawy do wykonania.

„Z uwagi na złożone wnioski do chwili obecnej nie zostało wydane zarządzenie o wykonaniu wyroku wobec dwóch osób skazanych w powyższej sprawie” - przekazała Onetowi sędzia Aleksandra Smyk, prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia.

Jak dodała, zgodnie z art. 19, par. 4, kodeksu karnego wykonawczego wniosek w postępowaniu wykonawczym rozpoznaje się w terminie 21 dni od daty wpływu do sądu. Chyba że ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na posiedzeniu. w którym uprawnione osoby mogą wziąć udział. 14-dniowy termin na skierowanie orzeczenia do wykonania (od daty uprawomocnienia lub od daty zwrotu akt sądowi pierwszej instancji) jest terminem instrukcyjnym.


System Losowego Przydziału Spraw zdecydował

„Wykonanie wyroku w sprawie zostało przydzielone sędziemu, który wykonuje orzeczenia zapadłe w 11. Wydziale Karnym tutejszego sądu — od 3 do 5 stycznia 2024 roku sędzia przebywa na zwolnieniu lekarskim. Osoby, w stosunku do których zarządzono wykonanie wyroku oraz wystawiono nakazy doprowadzenia do jednostek penitencjarnych złożyły wnioski o odroczenie wykonania prawomocnie orzeczonych kar pozbawienia wolności (art. 151 kkw) wraz z wnioskami o wstrzymanie wykonania orzeczeń w tym zakresie (art. 9§4 kkw)” - tłumaczy prezes warszawskiego sądu.

„Z uwagi na konieczność niezwłocznego rozpoznania w/w wniosków w zakresie wstrzymania wykonania kary (art. 9, par. 5 kkw) i wobec nieobecności referenta przydzielono je do rozpoznania poprzez System Losowego Przydziału Spraw innemu sędziemu wykonawczemu. Postanowieniem sądu wnioski zostały rozpoznane pozytywnie, co skutkowało wycofaniem dokumentacji osadzeniowej i nakazów doprowadzenia” - podsumowuje prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia.


KW

Źródło zdjęcia: Sąd uwzględnił wnioski Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika o odroczenie wykonania kar pozbawienia wolności. Fot. PAP/Leszek Szymański 

Czytaj dalej:

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka