Lecą kolejne głowy po Obajtku. Odwołano zarząd Orlenu

Redakcja Redakcja Biznes Obserwuj temat Obserwuj notkę 75
Cały zarząd Orlenu został odwołany - dowiedział się Salon24. Wcześniej informowano o zmianach w radzie nadzorczej spółki. Nowo powołanym członkiem zarządu i p.o. prezesa Orlenu został Witold Literacki, który był w latach 2008-2015 szefem działu podatkowego w Orlenie.

Odwołano zarząd i radę nadzorczą Orlenu

Jak informują źródła Salonu 24, do nowego zarządu weszły także trzy osoby oddelegowane tymczasowo z Rady Nadzorczej Orlenu. Chodzi o Kazimierza Mordaszewskiego, Tomasza Sójkę, Tomasza Zielińskiego.

Wcześniej odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orlenu, które na wniosek Skarbu Państwa odwołało z dziewięcioosobowej rady nadzorczej osiem osób: jej przewodniczącego Wojciecha Jasińskiego, b. ministra Skarbu Państwa w latach 2006-2007 i b. prezesa spółki w latach 2015-2018, a także Andrzeja Szumańskiego - wiceprzewodniczącego i Annę Wójcik - sekretarz oraz pozostałych członków: Andrzeja Kapałę, Romana Kusza, Annę Sakowicz-Kacz, Barbarę Jarzembowską i Jadwigę Lesisz.


Po tych głosowaniach akcjonariusze Orlenu zdecydowali, że rada nadzorcza w nowym składzie będzie liczyła 10 osób. W dalszej kolejności wybrano członków rady zgłoszonych przez Skarb Państwa: Michała Gajdusa, Ewę Gąsiorek, Katarzynę Łobos, Kazimierza Mordaszewskiego, Mikołaja Pietrzaka, Ireneusza Sitarskiego oraz Tomasza Sójka i Tomasza Zielińskiego. Na wniosek Skarbu Państwa na przewodniczącego rady nadzorczej Orlenu wybrano prof. Wojciecha Popiołka, w tym przypadku z dniem 7 lutego.

Do rady nie wszedł natomiast zgłoszony przez Nationale-Nederlanden OFE Janusz Woźniak - nie uzyskał on wystarczającej liczby głosów.

Nowym szefem Rady Nadzorczej Orlenu Wojciech Popiołek

Po wtorkowych głosowaniach NWZ Orlenu w 10-osobowej radzie nadzorczej spółki zasiada 9 osób, w tym przewodniczący. Oznacza to, że do obsadzenia pozostaje tam jedno miejsce, które - zgodnie ze statutem spółki - zajmuje kandydat wskazany bezpośrednio przez Skarb Państwa, który reprezentuje szefa resortu aktywów państwowych. Wcześniej, do wtorku, miejsce to w radzie zajmował prof. Popiołek, który po odwołaniu przez ministra aktywów państwowych ponownie znalazł się w jej składzie, tym razem wybrany przez akcjonariuszy.

Do poniedziałku - 5 lutego zarząd spółki liczył 11 osób, ale jego skład zmniejszył się, gdyż z końcem tego dnia funkcje przestali pełnić prezes Daniel Obajtek - odwołany przez radę nadzorczą po tym, jak oddał się wcześniej do jej dyspozycji oraz członkowie zarządu, którzy złożyli rezygnacje: ds. finansowych - Jan Szewczak, ds. handlu i logistyki - Michał Róg, ds. transformacji cyfrowej - Patrycja Klarecka, a także ds. korporacyjnych - Armen Artwich.

Odwołano zarząd Orlenu. Literacki nowym p.o. zarządu

Przed rozpoczęciem wtorkowego NWZ Orlenu w zarządzie spółki pozostali członkowie: Józef Węgrecki - ds. operacyjnych, Piotr Sabat - ds. rozwoju, Adam Burak - ds. komunikacji i marketingu, Krzysztof Nowicki - ds. produkcji i optymalizacji, Iwona Waksmundzka-Olejniczak - ds. strategii i zrównoważonego rozwoju oraz Robert Perkowski - ds. wydobycia. Jak informują źródła Salonu24, wszyscy poza Węgreckim zostali odwołani.

W komunikacie, który potem wydał Orlen, napisano, że w wyniku podjętych przez radę nadzorczą decyzji, od 7 lutego zarząd płockiego koncernu będzie pracować w składzie: Witold Literacki (p.o. prezesa zarządu); delegowani czasowo do wykonywania czynności członków zarządu członkowie rady nadzorczej - Kazimierz Mordaszewski, Tomasz Sójka i Tomasz Zieliński oraz członek zarządu Józef Węgrecki.

Literacki w latach 2022 - 2023 pełnił funkcję dyrektora finansowego w PERN SA. Wcześniej w latach 2020-2022 był zatrudniony jako dyrektor finansowy w Warszawskich Zakładach Mechanicznych PZL- WZM w Warszawie SA. W latach 2008- 2020 był dyrektorem biura podatków w PKN ORLEN SA.

Orlen przekazał w komunikacie, że docelowo nowy zarząd koncernu zostanie wyłoniony w konkursie. Poinformowano, że uruchomione przez radę nadzorczą postępowanie kwalifikacyjne dotyczy prezesa, wiceprezesów zarządu i członków zarządu, a szczegółowe warunki stawiane kandydatom zostaną opublikowane 14 lutego br.

ja

Czytaj także:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka