fot. Pixabay.com
fot. Pixabay.com

Należysz do tej grupy? Możesz liczyć na umorzenie składek

Redakcja Redakcja Rolnictwo Obserwuj temat Obserwuj notkę 1
Czy można liczyć na umorzenie składek emerytalnych? Okazuje się, że jedna grupa zawodowa ma taką możliwość. "Super Express" donosi, że w przypadku wystąpienia szczególnych zdarzeń rolnicy mogą liczyć na możliwość umorzenia składek w KRUS. Zmiany przepisów w tej sprawie weszły w życie w lutym.

Nowe przepisy weszły w życie w lutym

"KRUS w niektórych sytuacjach weryfikuje okoliczności powstania szczególnych zdarzeń (takich jak przewlekła choroba) po stronie producentów rolnych. Wystąpienie takich zdarzeń może wpływać na umorzenie składek w KRUS. Nowe zasady w tym zakresie obowiązują od 4 lutego" - czytamy na łamach "SE".

Jeden z artykułów regulujących rolnicze emerytury przewiduje przypadki, w których można odroczyć a nawet umorzyć płacenie składki w razie wystąpienia szczególnych okoliczności losowych.

"Prezes Kasy (…) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zainteresowanego, na jego wniosek, uwzględniając możliwości płatnicze wnioskodawcy (…) może (…) odroczyć termin płatności należności z tytułu składek na ubezpieczenie, rozłożyć ich spłatę na raty lub umorzyć w całości lub w części (…) umorzyć należności Kasy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w całości lub części" - czytamy w artykule 41a Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Wystarczy złożyć wniosek. Jest jednak haczyk

Nowe przepisy przewidują, że rolnik mający problemy z opłaceniem świadczenia może złożyć odpowiedni wniosek o udzielenie ulgi lub umorzenie składek. Taki dokument powinien być rozpatrzony w ciągu 30 dni, gdy postępowanie nie wymaga dowodów innych niż załączone do wniosku.

Oczywiście może dojść do sytuacji, w której KRUS zdecyduje o przeprowadzeniu kontroli w celu wnikliwszego sprawdzenia ewentualnych okoliczności uprawniających do omawianego zawieszenia opłacania składek.

MB

Fot. Obliczenie składki. Źródło: Pixabay.com

Czytaj dalej:


Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka