Zdjęcie ilustracyjne, fot. gov.pl
Zdjęcie ilustracyjne, fot. gov.pl

Pierwsza taka okazja od 8 lat. Zadecydować powinien każdy ubezpieczony

Redakcja Redakcja ZUS Obserwuj temat Obserwuj notkę 13
Od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. ZUS otwiera okno transferowe, podczas którego możemy zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej.

Osoba ubezpieczona w ZUS, której składka emerytalna w wysokości 19,52 proc. jest dzielona na I i II filar, w połowie potrącana jest z naszego wynagrodzenia brutto, a drugą połowę dopłaca pracodawca. Teraz możemy zdecydować, czy część składki w wysokości 2,92 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia ma być zapisana na jej subkonto w ZUS, czy  przekazana na rachunek w Otwartym Funduszu Emerytalnym.

Istnieją dwie możliwości. W pierwszej na subkonto w ZUS trafia całość składki: 12,22 proc. w I filarze i 7,3 w II filarze. W drugiej także do Otwartego Funduszu Emerytalnego. W tym przypadku zakłada się podział składki w następujący sposób: 16,6 proc. otrzymuje ZUS (12,22 proc. w I filarze i 4,38 proc. w II filarze), a reszta trafia do Otwartego Funduszu Emerytalnego.


Pierwszy raz od ośmiu lat taka okazja

To pierwsza taka możliwość od 8 lat. Zadecydować powinien każdy ubezpieczony. Pierwotnie reforma zakładała, że okienka transferowe będą otwierane cyklicznie, co cztery lata. Pierwsze z nich zostało uruchomione w 2016 r. Kolejne miało się otworzyć w 2020 roku, ale do tego nie doszło z dwóch przyczyn. Pierwszą była pandemia, a drugą zamierzenia, by całkowicie zlikwidować OFE, a zgromadzone tam pieniądze przekazać do Indywidualnych Kont Emerytalnych, ewentualnie wypłacić Polakom w gotówce. Do reformy ostatecznie nie doszło.

Aby poinformować ZUS o swojej decyzji, gdzie powinna trafić część Twojej składki emerytalnej – na subkonto czy do OFE - należy przekazać do ZUS wypełnione „Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych” ZUS-US-OFE-03. Mamy na to czas do 31 lipca 2024 r. Potrzebny jest wzór oświadczenia. ZUS formularz udostępnił na portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl. Jest także dostępny w każdej placówce ZUS w Sali obsługi klientów.

14,5 mln członków w OFE, aktywa warte 208 mld zł

OFE oznacza Otwarty Fundusz Emerytalny, który został utworzony i jest zarządzany przez powszechne towarzystwo. Przedmiotem działalności funduszu jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego.

Członkowie OFE posiadają jednostki rozrachunkowe zapisane na ich swoich rachunkach indywidualnych. Ich wartość jest wyceniana każdego dnia roboczego w oparciu o aktualną wartość aktywów OFE i sumę jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach prowadzonych przez dany fundusz. Wprowadzone w 1999 roku OFE były obowiązkowe dla osób urodzonych po 1968 r. Wraz z reformą OFE w 2014 roku uczestnictwo w systemie stało się dobrowolne. Obecnie członkami OFE mogą zostać osoby, które urodziły się po 1968 i rozpoczęły pierwszą pracę lub inną działalność zarobkową, z tytułu której odprowadzane są składki emerytalne do ZUS oraz mają powyżej 10 lat do uzyskania wieku emerytalnego. Zgodnie z przepisami kobiety w wieku powyżej 50 i mężczyźni w wieku powyżej 55 lat, nie przekazują nowych środków do OFE.

Na koniec grudnia 2023 r. działalność operacyjną w Polsce prowadziło osiem otwartych funduszów emerytalnych oraz tyle samo powszechnych towarzystw emerytalnych. Do OFE należało ponad 14,5 mln członków, a ich aktywa wyniosły ponad 208,12 mld zł.

Tomasz Wypych

Zdjęcie ilustracyjne, fot. gov.pl

Czytaj także:

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka