Sankcje na Rosjan tylko na papierze. Bez problemów zakładają w Polsce firmy

Redakcja Redakcja Biznes Obserwuj temat Obserwuj notkę 12
Sankcje sankcjami, ale to Rosjanie są na trzecim miejscu nacji zakładających w Polsce działalność gospodarczą. Wyprzedzili Amerykanów, Niemców i Francuzów, a jako zakres działalności podają usługi związane z komunikacją i oprogramowaniem.

Wprawdzie najwięcej jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) w Polsce nadal zakładają Ukraińcy, ale nie to nie jedyna nacja, która otwiera w naszym kraju mikrofirmy. W 2023 r. powstało 12,5 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) założonych przez obywateli innych krajów (poza Ukrainą) w Polsce – wynika z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Stanowiło to 30 proc. zarejestrowanych firm przez cudzoziemców. W porównaniu z 2022 r. liczba nowo powstałych firm wzrosła o 5 proc. Działalności gospodarcze założone przez cudzoziemców, poza obywatelami Ukrainy, stanowiły 3 proc. wszystkich firm zarejestrowanych w Polsce. Należy zauważyć, że w samym 2023 r. w Polsce do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych zgłoszono 1 128 tys. cudzoziemców, z czego co trzeci zgłoszony był przedstawicielem innego kraju niż Ukraina.  


Najwięcej cudzoziemców na JDG to Ukraińcy

Blisko 3/4 aktywnych działalności rejestrowanych w Polsce przez cudzoziemców prowadzili Ukraińcy (72 proc.), a niemal co piąta (19 proc.) zagraniczna jednoosobowa działalność gospodarcza założona w Polsce w 2023 r. ma właściciela z obywatelstwem białoruskim. Działalności gospodarcze założone przez Niemców stanowiły 2 proc. wszystkich zagranicznych JDG. Wśród zagranicznych firm zakładanych w Polsce w 2023 r. 45 proc. związanych było z branżą informacja i komunikacja, 14 proc. z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, a 9 proc. z handlem. Struktura branżowa różni się według kraju pochodzenia. Powstające działalności gospodarcze mogą mieć istotny wpływ na procesy zachodzące w poszczególnych segmentach naszego rynku.

Wśród białoruskich JDG zakładanych w Polsce w 2023 r. aż 61 proc. działa w informacji i komunikacji, z czego zdecydowana większość zajmuje się działalnością związaną z oprogramowaniem. Nieco częściej, niż co dziesiąta białoruska firma w Polsce (12 proc.) prowadzi działalność profesjonalną, naukową lub techniczną. Mniej firm (6 proc.) działa w budownictwie.

Z kolei spośród firm zakładanych przez Niemców, co czwarta zajmuje się działalnością profesjonalną i techniczną. Działalności gospodarcze zarejestrowane przez obywateli niemieckich dość często zajmują się handlem (16 proc.) oraz informacją i komunikacją (14 proc.). 


Tym zajmują się Rosjanie w biznesie 

Połowa JDG założonych przez Rosjan działa w branży informacja i komunikacja, głównie działalność związana z oprogramowaniem i systemami informatycznymi. Działalności gospodarcze zarejestrowane przez obywateli Rumunii związane były najczęściej z budownictwem (35 proc.) oraz transportem i gospodarką magazynową (23 proc.). Amerykanie najczęściej prowadzili działalność gospodarczą związaną z edukacją (25 proc.) oraz informacją i komunikacją (19 proc.). Działalności gospodarcze prowadzone przez Bułgarów wyróżniają się na tle innych – 69 proc. zajmuje się handlem. Z kolei wśród JDG zakładanych przez Wietnamczyków dominuje gastronomia (40 proc.) oraz handel (28 proc.).

Struktura branżowa zagranicznych JDG może wpisywać się w potrzeby polskiej gospodarki i uzupełniać niedobory. Cudzoziemcy, prowadząc własne działalności gospodarcze, częściowo uzupełniają potrzeby zwłaszcza w branżach informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, tj. w sektorach o dużym zapotrzebowaniu na specjalistów. Również budownictwo, handel czy transport i gospodarka magazynowa korzystają na obecności zagranicznych JDG w Polsce.

Obcokrajowcy, zarówno jako pracownicy, jak i przedsiębiorcy, wpływają na wzrost gospodarczy m.in. dzięki płaceniu podatków, tworzeniu miejsc pracy, inwestycjom i stymulowaniu konsumpcji. Ich obecność sprzyja dywersyfikacji gospodarki, co może przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności.  


Fot. Zdjęcie ilustracyjne/Pixabay

Tomasz Wypych

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka