fot. Pixabay.com
fot. Pixabay.com

Bezrobocie w Polsce jednym z najniższych w UE. Historyczny wynik

Redakcja Redakcja Praca Obserwuj temat Obserwuj notkę 23
Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, według metodologii Eurostatu, wyniosła w marcu w Polsce 2,9 proc., tak jak w lutym. Jest to najniższy wynik w Unii Europejskiej - podał Eurostat.

Polska i Czechy mają najniższe bezrobocie w UE

Liczba bezrobotnych w marcu wyniosła 515 tys. wobec 516 tys. w poprzednim miesiącu. Stopę bezrobocia na poziomie 2,9 proc. w marcu odnotowały jeszcze Czechy. Jest to o połowę mniej niż średnio w krajach Unii Europejskiej.

- Dane Eurostatu ze stycznia 2024 r. pokazują, że stopa bezrobocia, oszacowana na podstawie badań ankietowych, wyniosła 2,9 proc., co jest najlepszym wynikiem w Unii Europejskiej. Słaba aktywność gospodarcza w 2023 r. tylko nieznacznie przełożyła się na rynek pracy. Mniejsze zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nie doprowadziło do znaczącego wzrostu stopy bezrobocia. Ta w lutym 2024 r. wyniosła 5,4 proc. i nadal utrzymuje się na historycznie niskim poziomie. Wraz z odbiciem gospodarczym w kraju, wyzwaniem ponownie mogą stać się niedobory pracowników - wskazał jeszcze w styczniu doradca z zespołu makroekonomii PIE Marcin Klucznik.

Okazało się zatem, że grupowe zwolnienia, które wystąpiły w Polsce w związku z likwidacją kilku fabryk nie wpłynęły znacząco na spadek zatrudnienia.

Więcej o zamykaniu fabryk w naszym kraju przeczytasz tutaj:

Dane GUS o bezrobociu bardziej pesymistyczne

Natomiast z danych Głównego Urzędu Statystycznego, bazujących na nieco innej metodologii, wynika, że stopa bezrobocia w marcu wyniosła w Polsce 5,3 proc. (to poziomy najniższe od trzech dekad). Na koniec marca w urzędach pracy zarejestrowanych było 824,1 tys. bezrobotnych.

Przypomnijmy, że GUS oblicza wskaźnik bezrobocia jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo.

W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2024-2027 wskazano ponadto, że zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów stopa bezrobocia w 2024 r. ma wynieść 5 proc. W kolejnych trzech latach (2025, 2026 i 2027) ma być to rocznie 4,9 proc.

W dokumencie resort finansów przewiduje ponadto, że średnioroczna inflacja w 2024 roku wyniesie 5,2 proc.; w 2025 r. - 4,1 proc.; w 2026 r. - 3,3 proc.; w 2027 r. - 2,5 proc.

MB

Fot. Praca w fabryce. Źródło: Pixabay.com

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo