Przyszłość polskich maturzystów. Chcą studiować psychologię i pracować

Redakcja Redakcja Edukacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 10
Przystąpienie do matury zadeklarowało 263 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia – podaje Centralna Komisja Edukacyjna. Wśród nich 275 osób to obywatele Ukrainy. Do matury przystąpią też absolwenci poprzednich lat, którzy wcześniej nie podchodzili do egzaminu, nie zdali matury, chcą zdać egzamin z nowego przedmiotu bądź poprawić wyniki.

Ogółem w 2024 r. przeprowadzonych zostanie ok. 557 tys. egzaminów w części ustnej oraz ok. 1,406 mln egzaminów w części pisemnej. W 2023 r. do matury przystąpiło nieco ponad 253 tys. abiturientów. Wśród nich 84 proc. uzyskało pozytywny wynik egzaminu dojrzałości.

W 2024 r. 37 proc. maturzystów przystąpi tylko do jednego egzaminu z przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Blisko co trzeci absolwent zdecydował się na dwa egzaminy rozszerzone (31 proc.), a zdawanie trzech zadeklarowało 24 proc. uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. Tegoroczni maturzyści najczęściej jako przedmioty dodatkowe wybierali: język angielski (70 proc. absolwentów 2024 r.), matematykę (28 proc.) oraz geografię (24 proc.). Przedmioty te cieszyły się również największą popularnością we wcześniejszych latach - oprócz 2021 r., w którym więcej absolwentów wybrało język polski niż geografię. 


Co chcą studiować tegoroczni maturzyści? 

Ponad połowa uczniów ostatnich klas liceów (58 proc.) oraz techników (51 proc.) po ukończeniu szkoły planuje jednocześnie kontynuować naukę oraz pracować – wynika z badania NASK zrealizowanego we wrześniu i październiku 2023 r. Co trzeci uczeń ostatniej klasy technikum planuje podjąć pracę i nie kontynuować edukacji. Na taki krok zdecyduje się tylko 6 proc. absolwentów liceów. Kontynuowanie nauki, bez podejmowania pracy, planuje 36 proc. maturzystów liceów oraz 14 proc. tegorocznych absolwentów techników. Absolwenci liceum najczęściej planują studiować: psychologię (22 proc.), medycynę (16 proc.) oraz filologię (10 proc.).

Wśród maturzystów z techników najczęściej planowanymi kierunkami są: informatyka (20 proc.), psychologia (16 proc.) oraz zarządzanie (11 proc.). Łączenie nauki i pracy przekłada się na szybsze zatrudnienie i na wyższe wynagrodzenia absolwentów uczelni wyższych – wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego pt. Akademickość polskich miast. Połowa absolwentów wiodących polskich uczelni zdobywała doświadczenie zawodowe przed uzyskaniem dyplomu. Jest to zgodne z obserwacjami dotyczącymi planów na przyszłość tegorocznych maturzystów. 


Praca dla absolwentów szkół średnich

Doświadczenie zawodowe jest cenione przez pracodawców i przekłada się na lepsze oferty pracy oraz wyższe wynagrodzenie. Także dlatego w Polsce współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15-29 lat wynosi już 51,6 proc. wobec 73,5 proc. w grupie wiekowej 15-64 lata. Natomiast wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-29 lat wyniósł 48,1 proc. przy 71,3 proc. w grupie wiekowej 15-64 lata. Z badań wynika, że aż 80 proc. studentów podejmuje pracę w trakcie nauki.

Średnia wieku osób w Europie, które podjęły studia wynosi mniej niż 25 lat (64 proc.). Dane te różnią się jednak w zależności od kraju. W Polsce zdecydowana większość studentów ma 18–24 lat (77 proc.), z czego ponad połowa (55 proc) ma mniej niż 22 lata. Najmniejszy odsetek stanowią osoby w przedziale 25–29 i powyżej 30 lat. Młodzi szukają ofert głównie w sieci. Do najbardziej popularnych miejsc należą m.in. serwisy z ofertami pracy (45 proc.). Na drugim miejscu pozostają media społecznościowe (38 proc.) i polecenia znajomych (36 proc.). 


Fot. Tegoroczni maturzyści w Policach/PAP

Tomasz Wypych

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo