Blog
Newsroom Salon24
Salon24 news
Salon24 news wydarzenia, newsy, komentarze
68 obserwujących 3552 notki 7978191 odsłon
Salon24 news, 14 lutego 2017 r.

Plan Morawieckiego planem rządu. Polacy mają się wzbogacić

1286 19 1 A A A
Rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, fot. PAP/RAdek Pietruszka
Rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, fot. PAP/RAdek Pietruszka

Rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jej główny cel to wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Główne założenia Strategii

Strategia ma 316 stron. Obejmuje działania do roku 2020, ale daje również perspektywę do roku 2030.  Zakłada ona m.in., że przeciętny dochód gospodarstw domowych do 2020 r. ma wzrosnąć do 76-80 proc. średniej UE, a do 2030 r. zbliżyć się do poziomu unijnej średniej.
W Strategii dużą wagę rząd przywiązuje też do wzrostu innowacyjności Polski, reindustrializacji, a także zrównoważonego rozwoju kraju, realizowanego z uwzględnieniem interesu mniejszych miast oraz wsi.

Do 2020 r. na realizację wszystkich celów rozwojowych Strategii ma być zaangażowanych ok. 1,5 bln zł po stronie sektora publicznego (krajowego i zagranicznego) oraz ponad 0,6 bln zł w ramach inwestycji prywatnych.

- Społeczeństwo jest częścią gospodarki i my tak traktujemy Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - społeczeństwo i gospodarka jako te elementy, które muszą razem ze sobą współgrać i ja wierzę, że na tych 316 kartach tak właśnie to wygląda - oświadczył wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Filary i pułapki Strategii

Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński powiedział, że Strategia przewiduje 185 projektów strategicznych i flagowych. Zaznaczył, że jej realizację opisują 72 wskaźniki, a w sumie jest to 705 działań różnych instytucji. Z kolei Morawiecki wskazał filary Strategii: reindustrializację; konstytucję biznesu; rozwój innowacyjnych firm, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań; kapitał dla rozwoju; filar eksportowy; rozwój solidarny, zrównoważony. Podkreślił, że reindustrializacja jest realizowana m.in. poprzez budowę "klastra samochodowego", przyciąganie wielkich inwestycji zagranicznych.

Wymienił też wszystkie pięć pułapek, które ujęto w Strategii, jako te, które stoją na drodze do zrównoważonego rozwoju naszego kraju: pułapka demograficzna, pułapka słabości instytucji, pułapka średniego rozwoju (cały nasz model gospodarczy, który zmieniamy), pułapka rozwoju zależnego, czyli zmniejszenie uzależnienia rozwoju od prywatyzacji i pułapka przeciętnych produktów, czemu przeciwdziałać ma wzrost innowacyjności.

Cel: bogacenie się Polaków

"Wzrost zamożności Polaków oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym – to kluczowe cele, jakie stawia sobie rząd do 2020 r. Najważniejszym zakładanym rezultatem będzie zwiększenie przeciętnego dochodu gospodarstw domowych do 76-80 proc. średniej UE do roku 2020, a do roku 2030 zbliżenie do poziomu średniej UE, przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszania dysproporcji w dochodach między poszczególnymi regionami. Odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zmaleje do 20 proc. w 2020 r. (17 proc. w 2030 r.) Założeniem jest także wzrost PKB na mieszkańca Polski do poziomu 75-78 proc. średniej unijnej w 2020 r. (95 proc. w 2030 r.)" - zadeklarowało Ministerstwo Rozwoju w komunikacie nt. przyjęcia Strategii.

Zapewnieniu wysokiego i trwałego tempa wzrostu służyć ma realizacja takich wskaźników, jak m.in.: wzrost inwestycji do poziomu 25 proc. PKB; wzrost udziału nakładów na Badania i Rozwój do poziomu 1,7 proc. PKB; średnioroczne tempo wzrostu wartości eksportu towarów 7,2 proc.; udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem 10 proc.

Uszczelnianie systemu podatkowego

Odnosząc się do innych założeń Strategii, wicepremier Morawiecki zadeklarował: - Staramy się promować mniejsze ośrodki, czyli odejście od tego modelu gospodarczego polaryzacyjno-dyfuzyjnego w kierunku bardziej zrównoważonego rozwoju, tak jak to Strategia zakłada niemalże w swoim tytule.

W tym kontekście zwrócił uwagę na to, że program 500 plus "zlikwidował ubóstwo wśród dzieci". Jak podał Morawiecki, na wszystkie programy społeczne rząd wydał w zeszłym roku 40 mld zł więcej niż poprzednicy, a w tym roku - 50 mld zł więcej, zaś "w ślad za redukcją wieku emerytalnego będzie to 60 mld zł więcej".

- To wszystko musi się zmieścić w ramach programu uszczelniania, profesjonalizowania naszej obsługi podatkowej. Wspominam o tym, bo w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju była pułapka, którą nazwaliśmy pułapką słabości instytucjonalnej. A ona tak naprawdę dotyczyła tego, że mamy słabość w uszczelnianiu systemu podatkowego - powiedział Morawiecki.

Prognozy deficytu budżetowego

Morawiecki przypomniał, że Komisja Europejska przekazała swoje prognozy dotyczące deficytu budżetowego na ten rok na poziomie 2,9 proc., a na przyszły rok - 3 proc. - Czyli według Komisji, która jeszcze rok temu wątpiła, czy zmieścimy się z wydatkami, z naszymi programami gospodarczymi i rozwojowymi, według Komisji Europejskiej, która jest krytycznym i surowym recenzentem naszych zdarzeń gospodarczych - zmieścimy się - mówił Morawiecki. Dodał, że za 6-9 miesięcy będzie wiadomo, dokładnie jak się zmieścimy.

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Salon24 nie uczestniczy w żadnej wojnie. Dajemy możliwość wypowiedzi każdemu. W notkach...
  • Dzień dobry! Pana notka wisi w 5. rzędzie na SG.
  • @JESTNADZIEJA Wdarła się pomyłka, za którą przepraszamy. Poprawiliśmy

Tematy w dziale Gospodarka