Wyzwania
Jeśli kiedykolwiek zauważysz, że jesteś po stronie większości - powstrzymaj się i dobrze nad sobą zastanów. Mark Twain
101 obserwujących
493 notki
659k odsłon
  659   6

O kowidzie. Król jest nagi?

Nie należy dawać przesadnej wiary ocenom zjawisk gło­szo­nym przez eks­per­tów  a zwłaszcza ich przepowiedniom.

Niels Bohr powiedział kiedyś na ten temat, że „przewidywanie jest trudne, szcz­egól­nie jeśli chodzi o przyszłość.

Ktoś, kto kiedykolwiek zajmował się badaniami mniej lub bar­dziej naukowymi, lub chociaż uważał na szkolnych lekcjach to wie, że aby udowodnić fałsz jakiejś tezy wystarczy wskazać w niej tylko jedną sprzeczność lub niezgodność z rzeczywistością. Takie wykazanie falsyfikuje nieprawdziwą tezę lub teorię nawet wtedy gdyby za nią opowiadała się większość ludzi uważanych za ekspertów.

Pięknie to ilustruje bajka Andersena „Nowe szaty króla”, w której dzie­cko zauważyło, że król jest nagi odwrotnie niż uważali inni ludzie.

Bardzo podejrzane stało się to, że obecnie w Polsce oba zażarcie zwal­cza­jące się między sobą stronnictwa i ich telewizje jednakowo straszą Polaków jakoby z powodu zbyt małej liczby wyszczepień groziła nam jakaś og­ro­m­na „czwarta fala” tej grypopodobnej choroby wirusowej sars-cov-2, którą po­pu­la­r­nie zwie się kowidem.

Wykaże że ci „eksperci” napompowani państwową propagandą a może też dużą forsą kłamią jakoby Polacy z powodu zbyt małego stopnia „wyszczepienia” eksperymentalnymi preparatami lansowanymi na przykład przez firmę Pitzer narażają siebie, swoje rodziny i całą lud­ność Polski na bardzo groźną „czwartą falę” „pandemii” kowida.

Te wypowiedzi „mijają się” z prawdą. Ci sa­mi „ekspeci” jeszcze rok temu przy­go­to­wuj­ąc opinię publiczną do akcji powszechnego wysz­cze­pia­nia eksperymentalnym preparatem firmy „Pfitzer”, bez podania dowodu twierdzili, że „wyszczepienie” 3/4 ludności tym lub podobnie dzia­ła­ją­cym preparatem spowoduje „odporność stadną”, co się wtedy pow­sze­ch­nie uważało opanowaniem tej tzw. pandemii.

Warto tu przypomnieć, że wiosną 2020 roku, kiedy w Europie za­chod­niej i w Ameryce wystąpiła potężna fala zachorowań na kowida, to w Polsce, w której tylko 4% ludności w poprzednim sezonie zaszczepiło się przeciwko grypie aż 10 RAZY mniej licznie zachorowano i umierano na kowida niż w USA, gdzie ludność zaszczepiona przeciwko grypie była w 65% i w Wielkiej Brytanii zaszczepionej aż w 75%.

Szkoda, że tego zjawiska odpowiednio nie nagłośniono, chociaż ba­da­nia na przykład w Oxfordzie wykazały, że liczne zaszczepienia prze­ciw­ko grypie ZMNIEJSZAJĄ naturalną odporność organizmów na kowida.

Mało kto w Polsce ten fakt wówczas nagłaśniał.

Spójrzmy jak jest obecnie z kowidem w Polsce i w innych krajach!

image

W liczbie „wyszczepionych” przoduje Portugalia. Co najmniej dwie lansowane przez Pfizera dawki przyjęło w Portugalii aż 84% populacji. Jest to znacznie więcej niż liczba 3/4 wyszczepień, która według „eks­per­tów” miała zapenić „odporność stadną” i całkowicie opanować e­pi­de­mię. Tymczasem tygodniowa średnia zakażeń w przeliczeniu na milion ludności jest teraz w Portugalii PONAD CZTERY RAZY WIĘKSZA NiŻ w Polsce „wyszczepionej” w nieco więcej niż 50%.

W Izraelu, specjalnie troskliwie wyszczepianym przez Pfizera w prze­li­cze­niu na milion ludności zachorowuje niemal 40 RAZY WIĘCEJ ludzi niż w Polsce.

W każdym z pokazanych w tabelce podobnie do Polski rozwiniętych krajów, ale intensywniej niż Polska wyszczepionych zarówno za­cho­ro­wal­ność jak i umieralność na kowida w przeliczeniu na milion ludności jest znacznie wyższa niż w mniej „wyszczepionej” Polsce.

Dane w powyższej tabelce wykazują, że nie tylko w jednym ale w sześ­ciu zbadanych przypadkach teza, że wstrzymanie się od wyszczepiania eksperymentalnymi preparatami grozi nie­bez­pie­czeń­s­t­wem większego wzrostu zachorowańi i zgonów jest FAŁSZYWA.

Zdrowsze dla populacji jest zaniechanie przeciwko kowidowych „wyszczepień” tak, jak uczyniła niemal połowa Polaków.

KRÓL JEST NAGI. C.b.d.o.

Im mniej wyszczepionych różnymi pfizerami w populacji - tym zdrowiej. Tego się trzymajmy!

#Koronawirus


Lubię to! Skomentuj18 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości