Bazyli1969 Bazyli1969
1652
BLOG

Panie Prezydencie, Ojczyzna wzywa!

Bazyli1969 Bazyli1969 Prezydent Obserwuj temat Obserwuj notkę 111

Pożar zawsze zostawia po sobie popioły
L. Troisi
image

W Rozdziale V, art. 126, pkt. 2  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się fundamentalny zapis, który brzmi:

„Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.” Kropka.

Dziś, sytuacja dojrzała do tego, by prezydent Polski, A.S. Duda, stanął na wysokości zadania i obronił naszą Ojczyznę przed zamachem stanu, dokonywanym na naszych oczach przez zgraję gangsterów spod znaku „Koalicji 13 Grudnia”.

Co uczyni Pan Prezydent? Ufam, że nie oglądając się na opinie wrogich polskiemu narodowi widzów, twardą ręką sprzeciwi się niezgodnym z polskim prawem poczynaniom i zatrzyma zamach jurgieltników, głupców i otumanionych abderytów na Polskę. Gdyby stało się inaczej Pan Prezydent musi liczyć się z tym, że zgraja jurgieltników i gangsterów tworzących obecnie nadwiślański rząd nie zawaha się przed kolejnymi krokami zmierzającymi do destabilizacji i osłabienia Rzeczypospolitej. A potem czekać na zmarginalizowanie i pacyfikację własnego urzędu. Tym samym Pan Prezydent umieści sam siebie w poczcie nieprzemijającej hańby, a naszą Ojczyznę skaże  najpewniej na los Białorusi pod rządami Łukaszenki.  Polacy patrzą i słuchają. A ja niecierpliwie i z nadzieją czekam.

PS Pisałem, nie raz i nie dwa: A poza tym uważam, że Platforma Obywatelska winna zostać zdelegalizowana. Słowa te budziły niesmak nawet u ludzi będących mi ideowo bliskimi. Kluczyli, szukali dziury w całym, oponowali, odwoływali się do tzw. zdrowego rozsądku, okoliczności, nierównowagi sił…  Ble, ble, ble… . Czy dziś, w tej chwili, są skłonni powtarzać swe słowa? W sytuacji, gdy gangsterzy gwałcą wszelkie zasady i przygotowują grunt pod utratę naszej niepodległości? No jak, p. @misiu?!


-----------------------------

Obrazy wykorzystywane wyłącznie jako prawo cytatu w myśl art. 29. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Bazyli1969
O mnie Bazyli1969

Jestem stąd...

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka