48 obserwujących
843 notki
1511k odsłon
  3178   0

Kończ Trybunale Konstytucyjny, wstydu oszczędź!

Jak wiadomo trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostało wyłączonych od udziału w rozprawie w dniu 3 grudnia 2015 r. Tyle dobrego. Natomiast prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński powiedział jeszcze coś bardzo ważnego, iż sprawę rozpatrzy Trybunał nie w pełnym składzie, jak to zapowiadano wcześniej, lecz w składzie 5-osobowym.

Zerknijmy przeto do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Definicja pełnego składu znajduje się w art. 44 ust. 3. Wedle niej pełny skład wymaga co najmniej 9 sędziów. Ponadto wyróżnia się składy 3- oraz 5-osobowe. W składzie 3 sędziów rozpoznawane są sprawy mniejszej rangi, w tym m.in. dotyczące wyłączenia sędziego. Ust. 1 pkt 2) art. 44 określa katalog spraw, do rozpoznawania których uprawniony jest skład 5-osobowy. Mieszczą się w nim sprawy dotyczące:

a) ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
b) ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.

Teoretycznie można uznać, że skład 5-osobowy byłby właściwy. Zajrzyjmy jednak jeszcze do art. 44 ust. 1 pkt 1), w którym wymienia się sprawy, które podlegają rozpoznaniu przez TK w pełnym składzie, a zalicza się do nich m.in. kwestie:

f) o szczególnej zawiłości lub doniosłości.

Wyjaśnia się teraz, dlaczego pierwotnie TK miał zamiar orzekać w pełnym składzie i to 12-osobowym (przed wyłączeniem trójki sędziów). Materia sprawy dotycząca samego TK z pewnością jest niesłychanie zawiła, albowiem TK jest nie tylko sędzią we własnej sprawie, lecz ponadto sędziowe TK brali czynny udział w tworzeniu prawa ich dotyczącego, przez co sami skomplikowali zagadnienie.

Dlaczego jednak teraz TK zmienił zdanie i przeszedł od składu 12-osobowego do znacznie skromniejszego, 5-osobowego? Racjonalne jest tylko jedno wytłumaczenie. Po prostu po odjęciu prezesa Rzeplińskiego i jego dwóch kolegów pozostało 9 sędziów (od trzech nie odebrano jeszcze ślubowania) i nie wiadomo, co by się mogło zadziać. Natomiast nie ma problemu, by z tej dziewiątki wyłonić piątkę jedynie słuszną, która wykona powierzone zadanie obrony twierdzy, jaką ostatnio stał się Trybunał Konstytucyjny. Tak to widzę i raczej trudno będzie mnie przekonać do odmiennego zdania.

Na zakończenie. Pamiętacie "leśnych dziadków" z poprzedniej Państwowej Komisji Wyborczej, którzy narobili bigosu w wyborach samorządowych? Nawet Fundacja Batorego stwierdziła ostatnio, że co najmniej pół miliona głosów nieważnych zawdzięczamy ich bezmyślności, przez co wypaczono totalnie głos społeczeństwa. Leśne dziadki z PKW podały się do dymisji i to samo sugerowałbym aktualnym sędziom Trybunału Konstytucyjnego.

 

PS. Jest jeszcze jedna, superważna sprawa, która kompromituje Trybunał Konstytucyjny do cna. Otóż, TK wydał dzisiaj postanowienie w trybie przepisów prawa cywilnego, dotyczące zabezpieczenia powództwa. Dzięki temu niejako zakazał Sejmowi wyboru nowych sędziów do czasu rozstrzygnięcia konstytucyjności ustawy o nim samym. Brzmi nieźle, nieprawdaż? Jest jednak pewien "drobiazg". Otóż ten sam Trybunał uznał w 2006 roku takie działanie za... niedopuszczalne. Co tu komentować?

Kończ Trybunale Konstytucyjny, wstydu oszczędź!

PS2. Dla uzupełnienia zamieszczam podstawę prawną, z której skorzystał TK w celu "zabezpieczenia powództwa". Jest nią art. 730 § 1 k.p.c., który brzmi:

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.

Przeto wedle najnowszej linii orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego stanowienie prawa przez Sejm zaliczone zostało do spraw cywilnych, które podlegają rozpoznaniu przez sądy powszechne. Brawo! To się dopiero nazywa trójpodział władzy!

 

http://www.tvp.info/22877352/tk-chce-by-sejm-zaczekal-z-wyborem-sedziow-rzeplinski-nie-wyobrazam-sobie-ignorowania-tego-postanowienia

http://trybunal.gov.pl/o-trybunale/akty-normatywne/ustawa-o-trybunale-konstytucyjnym/

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Fundacja-Batorego-Raport-z-analizy-niewaznych-glosow-z-wyborow-samorzadowych-3425996.html

http://niezalezna.pl/73479-kuriozalna-akcja-trybunalu-konstytucyjnego-zabronil-sejmowi-wyboru-nowych-sedziow

http://wpolityce.pl/polityka/273722-trybunal-wydal-decyzje-o-zabezpieczeniu-czyli-zakazal-poslom-wybierania-sedziow-wczesniej-sam-tk-uznal-ze-nie-moze-poslugiwac-sie-zabezpieczeniem

Lubię to! Skomentuj41 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale