4 obserwujących
131 notek
63k odsłony
  405   1

Kiedy Polska może podjąć się roli harcownika NATO?

Sugerowane przez Stany Zjednoczone przekazanie przez Polskę samolotów MIG-29 Armii Ukraińskiej może zostać potraktowane przez Rosję jako militarne włączenie się Polski do wojny rosyjsko-ukraińskiej, a co za tym idzie – skutkować kinetycznym atakiem Federacji Rosyjskiej na Rzeczpospolitą.

Podczas II Wojny Światowej wielcy alianci notorycznie wyciągali kasztany z ognia polskimi rękoma. Ponadto artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego w przypadku ataku na państwo będące członkiem NATO zobowiązuje pozostałe państwa członkowskie do podjęcia takich działań, jakie uznają one za konieczne. Zatem gdyby Rosja zaatakowała Polskę w odwecie za oddanie Ukrainie samolotów, Stany Zjednoczone mogą na przykład uznać za konieczne tylko i wyłącznie rozrzucenie ulotek nad miastami rosyjskimi.

W związku z tymi wątpliwościami należy zastanowić się jakie warunki muszą być spełnione, aby Polska mogła rozważać podjęcie się roli harcownika Paktu Północnoatlantyckiego w ewentualnej wojnie z Rosją. Oto propozycja takich warunków:

  1. Pakt Północnoatlantycki przyjmie współodpowiedzialność za skutki podjętych przez Polskę działań harcowniczych.
  2. Podjęcie przez Polskę wspomnianych działań będzie poprzedzone wystawieniem przez NATO sił dysponujących przynajmniej dwukrotną przewagą nad siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej i jej sojuszników.
  3. Nim Polska rozpocznie harce znacząca część tych sił zostanie rozlokowana na terytorium Rzeczypospolitej oraz w innych miejscach w pobliżu granic Federacji Rosyjskiej, jej sprzymierzeńców, bądź terytoriów przez nią okupowanych.
  4. Wystawiony przez Polskę kontyngent w ramach wzmiankowanych sił NATO będzie nie większy niż wynika to z proporcji liczby ludności Polski i jej PKB do – odpowiednio – liczby ludności i PKB pozostałych państw koalicji antyrosyjskiej.
  5. Omawiane siły zostaną niezwłocznie użyte, jeżeli dojdzie do kinetycznego ataku Rosji bądź jej sojuszników na Polskę.
  6. W przypadku ataku kinetycznego Federacji Rosyjskiej na Rzeczpospolitą państwa członkowskie NATO dysponujące terytoriami oddalonymi od strefy frontowej przyjmą na te tereny i otoczą opieką polską ludność cywilną i przybyłych wcześniej do Polski uchodźców.
  7. Porozumienia pokojowe kończące ewentualną wojnę między członkami Paktu Północnoatlantyckiego, ich sojusznikami a Rosją i jej sprzymierzeńcami nie mogą przewidywać utraty jakiejkolwiek części obecnego terytorium Polski.
  8. Wzmiankowane porozumienia nie mogą zmuszać Polski do jakichkolwiek zmian stosunków własnościowych na jej terytorium sprzed ewentualnej wojny.
  9. Wspomniane wyżej porozumienia pokojowe zagwarantują Polsce uzyskanie od Rosji współmiernych do poniesionych szkód reparacji.
  10. Przedstawione warunki są konieczne, ale w konkretnych okolicznościach mogą okazać się niewystarczające i będą wówczas musiały być uzupełnione.


Lubię to! Skomentuj5 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka