7 obserwujących
174 notki
450k odsłon
  4578   0

Obligacje skarbowe - popularny sposób na oszczędzanie

W styczniu 2020 r. kupiliśmy obligacje detaliczne za 2,5 mld zł.
W styczniu 2020 r. kupiliśmy obligacje detaliczne za 2,5 mld zł.

Obligacje Skarbu Państwa cieszą się wśród Polaków rekordową popularnością. Przy wysokich wahaniach rynku papiery skarbowe należą obecnie do najbardziej bezpiecznych aktywów. 

Co to są obligacje?

Obligacje skarbowe są papierami wartościowymi sprzedawanymi przez Ministra Finansów reprezentującego Skarb Państwa. Sprzedając obligacje Minister Finansów  pożycza od nabywcy obligacji określoną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić wraz z należnymi odsetkami (wykupić obligacje) w określonym czasie.

Skarb Państwa występujący w roli dłużnika jest jednocześnie gwarantem wykupu obligacji od nabywców i wypłacenia należnych odsetek. Odpowiada za te zobowiązania całym majątkiem, dlatego obligacje skarbowe są traktowane jako najbezpieczniejsza forma oszczędzania.

Zdaniem ekonomistów na zainteresowanie obligacjami wpływa rosnąca zamożność Polaków. Dysponujemy coraz większą ilością gotówki – z kolei instytucje finansowe oferują obecnie najniższe w historii oprocentowanie lokat. Również inflacja ma pozytywny wpływ na ten trend - oprocentowanie obligacji skarbowych rośnie wraz ze wzrostem cen towarów i usług. Obligacje są opłacalne dopóki inflacja nie przekroczy progu 5,33 proc – podkreślają eksperci.

Polecamy: Obligacje skarbowe – czy warto w nie inwestować?

Polacy najchętniej kupują czteroletnie obligacje skarbowe. Tylko w styczniu 2020 r. wykupiono tzw. czterolatki za blisko 1,14 mld zł. 

Trzymiesięczne oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym

Cena sprzedaży jednej obligacji wynosi 100,00 zł. Cena emisyjna w przypadku obligacji oszczędnościowych nie zmienia się przez cały okres sprzedaży. Obligacje oprocentowane są w wysokości 1,50% w skali roku. Wartość wierzytelności od jednej obligacji, jakie otrzyma ich nabywca po 3 miesiącach od dnia zakupu, przed opodatkowaniem, wyniesie 100,38 zł. Obligacje typu OTS mogą być nabywane w drodze zamiany, wyłącznie za obligacje typu OTS. Cena zamiany wynosi 100,00 zł (marzec 2020).

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym

Cena sprzedaży jednej obligacji wynosi 100,00 zł. Cena emisyjna w przypadku obligacji oszczędnościowych nie zmienia się przez cały okres sprzedaży. Obligacje oprocentowane są w wysokości 2,10% w skali roku, zatem wartość wierzytelności od jednej obligacji, jakie otrzyma ich nabywca po dwóch latach, przed opodatkowaniem wyniesie 104,24 zł. Obligacje mogą być nabywane również w drodze zamiany, wówczas cena zamiany wynosi 99,90 zł (marzec 2020).

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej

Cena sprzedaży jednej obligacji wynosi 100,00 zł. Cena emisyjna w przypadku obligacji oszczędnościowych nie zmienia się przez cały okres sprzedaży. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) wynosi 2,20% w skali roku. Odsetki za pierwszy okres odsetkowy wynoszą 1,10 zł. Odsetki są wypłacane co 6 miesięcy. Obligacje mogą być nabywane również w drodze zamiany, wówczas cena zamiany wynosi 99,90 zł (marzec 2020).

Czteroletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe

Cena sprzedaży jednej obligacji wynosi 100,00 zł. W pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie obligacji jest równe 2,40% w skali roku. Odsetki za pierwszy okres odsetkowy wynoszą 2,40 zł. Stopa procentowa dla kolejnych okresów odsetkowych jest obliczana na podstawie stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę w wysokości 1,25%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania. Obligacje mogą być nabywane również w drodze zamiany, wówczas cena zamiany wynosi 99,90 zł (marzec 2020).

Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe

Cena sprzedaży jednej obligacji wynosi 100,00 zł. W pierwszym, rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie obligacji jest równe 2,70% w skali roku. Stopa procentowa dla kolejnych okresów odsetkowych jest obliczana na podstawie stopy wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowanej dla 12 miesięcy i ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego, powiększonej o stałą marżę w wysokości 1,50%. Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. Obligacje mogą być nabywane również w drodze zamiany, wówczas cena zamiany wynosi 99,90 zł (marzec 2020).

Obligacje rodzinne dedykowane beneficjentom programu „Rodzina 500 plus”

W ofercie Ministerstwa Finansów dostępne są również rodzinne obligacje oszczędnościowe: 

– rodzinne sześcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe ROS, 

Lubię to! Skomentuj28 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka