318 obserwujących
4858 notek
5899k odsłon
  457   0

Kolejny apel o dekomunizację Powązek Wojskowych

   Wiesław Mizerski, sekretarz Zarządu MKZ NSZZ „S” Ziemia Radomska i podziemia w latach 80., więzień polityczny PRL,
Zygmunt Cieślicki - działacz „Solidarności” i podziemia , więzień polityczny PRL
Zofia Nowicka, działaczka „S” Kombinatu Budowlanego i struktur miejskich w Mysłowicach, więzień polityczny PRL, inicjator budowy Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej w Mysłowicach 2012 r.
Lucjan Zaremba, działacz „S” i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
Wojciech Kusy, działacz „S” i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL, na uchodźstwie politycznym w Niemczech od 1987 r., działacz polonijny w Essen
Bożena Wisłocka, na uchodźstwie w Niemczech od 1987 r., działaczka polonijna w Essen, członek Rady Integracyjnej miasta Essen
Tadeusz Arent, działacz „S” Kopalni „Szczygłowice” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL, na uchodźstwie w USA od 1983 r., działacz polonijny w Orlando, Floryda
Adam Żabicki, dział. „S” Huty „Zabrze” i podziemia Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, więzień polityczny PRL
   Adam Turula -członek pierwszych władz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, członek podziemnego NZS,  historyk, niezależny producent telewizyjny,
    dr Amelia Korzeniewska - przewodnicząca Towarzystwa Naukowego im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu
    Barbara Miczko-Malcher, - wiceprzewodnicząca Wielkopolskiego Oddziału SDP w Poznaniu,
   Jolanta Halkiewicz - przewodnicząca Koła Armii Krajowej  wSztokholmie,
    Maria Szonert-Binienda - Instytut LibrawUSA
    Marek Baterowic -, pisarz, publicysta mieszkający w Australii,
    dr Mira Modelska-Creech - Stowarzyszenie „Wars i Sawa”,
  Aneta i Tadeusz Antoniakowie -działacze polonijni w USA,
    Jacek Szklarsk - Reduta Dobrego Imienia w USA
    Monika Wiench -Komitet Obrony Polski w Melbourne,
   Adam Gajkowski, - więzień polityczny PRL, prezes Federacji Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii ( Australia),
    Aleksander Oczak -prezes Stowarzyszenia Nasza Polonia w Australii,
Piotr Walentynowicz -wnuk Anny Walentynowicz,
    Leszek Czajkowski - bard niepodległości,
    Paweł Piekarczyk - bard niepodległości,
    Anna Kołakowska - najmłodsza więźniarka polityczna stanu wojennego,
Andrzej Kołakowski -bard Żołnierzy Wyklętych,
Wojciech Boberski -Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych,
Piotr Rzewuski -działacz antykomunistyczny w PRL,
   Natalia Tarczyńska, -  Fundacja Cegiełka Dla Wolności Słowa,
    Piotr Hlebowicz - autonomiczny Wydział Wschodni Solidarności Walczącej,
    Jacek Wiejski Górski - Federacja Młodzieży Walczącej,
    ks. Jarosław Wąsowicz - salezjanin,
    Paweł Zdun - Ruch Kontroli Wyborów
   Filip Frąckowiak - dyrektor Izby Gen. Ryszarda Kuklińskiego w Warszawie,
    dr Dariusz Fudali - ppłk w stanie spoczynku,
Fundacja Red is Bad,
    Joanna, Józef Staniccy - działacze społeczni,
    Fundacja Inicjatyw Patriotycznych
    Związek Młodocianych Więźniów Politycznych lat 1944-1956 „Jaworzniacy”,
    Związek Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej,
    Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego,
    Związek Więźniów Politycznych Okresu Komunistycznego,
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów-Obrońców Ojczyzny
    Narodowe Zjednoczenie Wojskowe Mazowsze-Północ,
    Stowarzyszenie Żołnierzy Batalionów Chłopskich z  Lublina,
    Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie,
    Stowarzyszenie Historyczne Mazowsza Północnego,
    Okręg Warszawa 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty,
    Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Wolność i Niezawisłość,
    Stowarzyszenie Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych „NIEPOKONANI”,
    Stowarzyszenie Lubuszanie Dla Rzeczpospolitej,
    Stowarzyszenie na rzecz międzypokoleniowego wspierania rozwoju człowieka „Matecznik”,
    Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego Majdan-Obleszcze,
    Grupy Oporu „Solidarni”,
   Stowarzyszenie Kontynuatorów Pamięci o Zagładzie Narodu Polskiego "Prawo do Prawdy",
   Komitet Upamiętnienia Obozu Zagłady KL Warschau,
   Region Ziemia Radomska NSZZ „Solidarność”,
    Stowarzyszenie Działaczy i Sympatyków Porozumienia Partii i Organizacji Niepodległościowych,
    Stowarzyszenie Dzieci Łączki z Podlasia,
    Stowarzyszenie Historyczne „Solidarność” Huty „Warszawa”
    Stowarzyszenie Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoj -Owsianego,
    Stowarzyszenie „Internowani Mazowsza”,
    Stowarzyszenie Kombatantów – Duszpasterstwo Weteranów Kawalerii i Artylerii Konnej,
    Stowarzyszenia Komitet Katyński,
   Stowarzyszenie Krąg Pamięci Narodowej,
   Stowarzyszenie Przyjaciół Orląt i Strzelca,
    Stowarzyszenie „Radomski Czerwiec 76”
   Stowarzyszenie Towarzystwo Patriotyczne z Radomska,,
   Stowarzyszenie „Wierność Rzeczpospolitej Wojciecha Ziembińskiego”
   Stowarzyszenie „Więźniów Politycznych” skazanych w stanie wojennym z terenu Małopolski i Śląska,
    Stowarzyszenie Wolnego Słowa,
      Stowarzyszenie „Związek Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego - Oddział Radom,
      Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
      Stowarzyszenie „Dzieci Pomordowanych przez UB na Mazowszu”,
      Stowarzyszenie Opozycji Antykomunistycznej Zagłębia Miedziowego,
      Stowarzyszenie Kontynuatorów Pamięci o Zagładzie Narodu Polskiego „Prawo do Prawdy”
      Stowarzyszenie Katyń 2010
      Mazowiecka Rada Działaczy Opozycji Demokratycznej,
    Stowarzyszenie 13 Grudnia,
    Fundacja Ślązacy.pl,
   Stowarzyszenie „Pokolenie” ,
    Stowarzyszenie Pokolenia NZS,
Stowarzyszenie „Solidarność i Pamięć”,
   Stowarzyszenie Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WiR” w Częstochowie,
   Stowarzyszenie „WiR” w Skarżysku-Kamiennej
      Staropolskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Kielcach
     Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych w Siedlcach,
     Stowarzyszenie Internowanych, Więzionych i Represjonowanych w Stanie Wojennym w Koninie
Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Woj. Podkarpackiego w Rzeszowie
    Klub Więzionych, Internowanych i Represjonowanych w Białymstoku
     Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym Rejonu Warmińsko-Mazurskiego „Pro Patria” – Olsztyn,
    Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny w Zamościu,
   Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze” w Bydgoszczy,
    Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Puławach,
    Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym w Lublinie,
    Stowarzyszenie Osób Represjonowanych za Działalność w NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1989 w Jeleniej Górze,
    Stowarzyszenie Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych Regionu Dolnego Śląska we Wrocławiu.
    dr Wojciech Muszyński - historyk,

Lubię to! Skomentuj18 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka