0 obserwujących
5 notek
12k odsłon
2062 odsłony

Czy Poczta Polska dostarczy nam karty do głosowania?

Wykop Skomentuj134

Po wczorajszej sesji Sejmu głosowanie korespondencyjne zaczyna się rysować jako realne rozwiązanie węzła gordyjskiego wyborów prezydenckich. Trudno mi dać definitywną odpowiedzieć na tytułowe pytanie, natomiast jako praktyk zarządzania chciałbym puścić wodze fantazji i wyobrazić sobie jak tym można zarządzić z punktu widzenia Poczty Polskiej.  

Krótko mówiąc postawię się w roli nowego prezesa Poczty Polskiej (PP), p. Tomasza Zdzikota, podpowiadając co zrobiłbym na jego miejscu w pierwszych dniach urzędowania.

Tutaj zastrzeżenie: nie będąc specjalistą od spraw pocztowych mogę używać w niniejszym tekście innych nazw niż przyjęte wśród specjalistów.

Założenia:

PP przygotuje odpowiednią ilość kompletów wyborczych składających się z:

 • koperty bez nadruku
 • koperty z nadrukiem adresata
 • karty do głosowania
 • oświadczenia wraz z instrukcją

PP dostarczy ok. 30 mln kompletów wyborczych do skrzynek pocztowych wyborców, których listy otrzyma od Państwowej Komisji Wyborczej w wersji elektronicznej (to założenie wiąże się z ryzykiem dotyczącym kompletności listy oraz jej formatu).

Wybory odbędą się 17 maja.

Ustawa zostanie podpisana przez Prezydenta w dniu 8 maja.

Działania będą prowadzone od zaraz i przerwane w przypadku, gdyby się okazało, że politycy doprowadzą do przesunięcia terminu wyborów na termin znacznie późniejszy niż 17 maja.

Ustawa przewiduje odejście od Prawa Zamówień Publicznych przy zakupach produktów i usług.

Działania w pierwszych dniach:

1. Poszukać osoby, która poprowadzi bieżącą działalność PP w trakcie przygotowań do wyborów prezydenckich. Może to być były Prezes lub jeden z jego zastępców. Osoba ta powinna pozwolić nowemu Prezesowi na całkowite skupienie się na przygotowaniu wyborów.

2. Stworzyć zespół przygotowania wyborów, składający się z 7 osób:

 • Szef Zespołu przygotowania kart wyborczych; zakres Jego odpowiedzialności obejmie przygotowanie do dnia 3 maja kompletów kart wyborczych.
 • Szef Zespołu logistyki; jego zadaniem będzie dostarczenie kart wyborczych do wszystkich punktów pocztowych, z których będą je mogli pobrać listonosze
 • Szef Zespołu Listonoszy; jego zadaniem jest właściwe zaplanowanie i następnie dystrybucja kompletów do głosowania do ok. 30 mln Polaków
 • Radca Prawny; jego zasaniem jest czuwanie nad tym, aby wszystkie zaplanowa czynności odpowiadały aktualnym przepisom prawa
 • Kontroler Jakości; jego zadaniem jest zapewnienie, aby komplety do głosowania trafiły pod właściwe adresy
 • Rrzecznik Prasowy
 • Szef Zaplecza; jego zadaniem jest prowadzenie dokumentacji działań (zapisy ze spotkań, pomoc w monitorowaniu działań w poszczególnych zespołach, pomoc w zarządzaniu ryzykiem)

3. Formowanie Zespołu; komunikacja.

Na tym etapie konieczne jest zbudowanie motywacji zespołu, ale także podpisanie z każdym jego członkiem oraz z kluczowymi osobami z nimi współpracującymi oświadczenia o całkowitej poufności prac Zespołu oraz o objęciu zespołu opieką kontrwywiadowczą na czas jego pracy (ok. 2 miesiące). Tajemnica pracy jest kluczowa dla politycznej ochrony działania oraz w celu zapobiegania szkodliwej gry medialnej wokół tych prac.

Jako trzon komunikacji powinno się zorganizować codzienne spotkania statusowe, z możliwością wdzwaniania się na mostek telefoniczny. Odpowiedzialny za przebieg spotkań oraz za przygotowywanie notatki z każdego spotkania powinien być Szef Zaplecza.

4. Wstępny harmonogram prac. Na tym etapie powinno się przygotować główne "kamienie milowe" pozwalające monitorować przebieg przygotowań. Przykładowa lista kamieni milowych:

 • przygotowanie i zatwierdzenie kompletnego planu działań obejmującego co najmniej: harmonogram, szczegółowy zakres prac, plan zarządzania ryzykiem; termin: 10 kwietnia
 • przygotowanie i zatwierdzenie projektu graficznego zestawów wyborczych (uzgodnienie z Radcą Prawnym oraz, w miarę możliwości z PKW); termin 17 kwietnia
 • przygotowanie wykonawców materiałów; termin 17 kwietnia
 • przygotowanie list adresowych wyborców w formacie uzgodnionym z dostawcami; termin 24 kwietnia
 • wydruk kart wyborczych oraz oświadczeń; termin 24 kwietnia
 • przygotowanie szczegółowej koncepcji logistyki transportu materiałów do wszystkich punktów pocztowych; zakontraktowanie transportu; termin 24 kwietnia
 • wydruk kopert z adresami wyborców; termin 3 maja
 • przewiezienie zestawów wyborczych do wszystkich punktów pocztowych; termin dostarczenia wszystkich zestawów 7 maja
 • zakontraktowanie wszystkich firm wspomagających (uzupełniających) listonoszy (wiemy, że liczba etatowych listonoszy nie jest wystarczająca, więc konieczne będzie zakontraktowanie firm wspomagających dystrybucję zestawów wyborczych); termin 1 maja
 • rozpoczęcie dystrybucji materiałów przez listonoszy: 8 maja (po podpisaniu ustawy przez Prezydenta)
 • zakończenie dystrybucji zestawów wyborczych do ludności: 16 maja

5. Główne ryzyka oraz sposoby ich mitygacji:

 • działania zgodne z harmonogramem nie mają żadnych rezerw czasowych; mitygacja ryzyk będzie polegała na pracy 24/7 oraz w nadgodzinach dla całego Zespołu przygotowującego wybory
 • możliwość zakłócania prac Zespołu przez działania zewnętrzne (np. Związki); sposób mitygacji - całkowita tajność działań; praca Rzecznika Prasowego pozwalająca skanalizować zainteresowanie pracami oraz próby ich zakłócenia
 • brak stabilności prawnej wynikająca z nieprecyzyjnych sformułowań ustawy; włączenie Radzy Prawnego w natychmiastowe rozwiązywanie wątpliwości Zespołu; zaangażowanie doświadczonej Kancelarii Prawnej wspierającej Radcę Prawnego
 • działania firm zewnętrznych (drukarni, firm transportujących zestawy wyborcze do punktów pocztowych; firm wspomagających listonoszy) nie mają żadnych rezerw czasowychna wykonanie swoich usług; sposób mitygacji poprzez zatrudnianie kilku dostawców równolegle (kary umowne w tym przypadku nie będą skuteczne)

6. Zarządzanie jakością

Kontroler Jakości powinien skupić się na przygotowaniu aplikacji monitorującej lokalizację każdego listonosza Aplikacja pozwoli na obronę przed zarzutami o niedostarczeniu zestawów wyborczych pod określone adresy. Aplikacja powinna monitorować każdego listonosza w trakcie roznoszenia zestawów wyborczych. Dodatkowo aplikacja mogłaby być wyposażona w wytyczanie trasy roznoszenia przesyłek oraz zaznaczanie dostarczenia przesyłki (mam świadomość, że zrobienie takiej apki może być trudne, chociaż nie awykonalne).

Czy taki scenariusz jest wykonalny?

W normalnych warunkach działania każdej korporacji - raczej nie.

Tutaj jednak przypomina się stare żołnierski dowcip: Chorąży, ile stopni ma kąt prosty? Odpowiedź: Normalnie 90 Panie Generale, ale w warunkach bojowych dochodzi do 120.


Wykop Skomentuj134
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka