Blog
Daj ugryźć temat
Czansi Ogrodnik
Czansi Ogrodnik Publicysta,analityk, człowiek.
1 obserwujący 69 notek 19011 odsłon
Czansi Ogrodnik, 22 sierpnia 2016 r.

To the US State Department and NSA.

Please verify this information.

In English:


Obtained information about a possible attack aircraft or other military formations Russian-Syrian-Turkish relations in the area south of Hebron. As for any deposits of gas or oil, which would be occupied by the army or destroyed by the army.
The second option - above, incomplete information may relate to deposits of Hebron in Newfoundland, Canada. Perhaps the relationship information is such that it is ISIS, not Russia intends to strike a deposit to cause a catastrophe. Could this be related to the arrival or travel US president to one of these countries or transit flight to eg. The UAE or Iran? Or planned trip H.Clinton - candidate for president?

in French:

Pour le département d'Etat américain et la NSA.
Obtenu des informations au sujet d'un avion d'attaque possible ou d'autres formations militaires des relations russo-syrienne-turcs dans la zone située au sud d'Hébron. En ce qui concerne les dépôts de gaz ou de pétrole, qui seraient occupés par l'armée ou détruits par l'armée.
La deuxième option - ci-dessus, une information incomplète peut se rapporter à des dépôts de Hebron à Terre-Neuve, Canada. Peut-être l'information de relation est telle qu'il est ISIS, pas la Russie a l'intention de frapper un dépôt pour provoquer une catastrophe. Cela pourrait-il être lié à l'arrivée ou US voyager président à l'un de ces pays ou vol de transit, par exemple. Les EAU ou l'Iran? Ou voyage prévu H.Clinton - candidat à la présidence?

in Polish:

Pozyskano informację o możliwym ataku lotnictwa lub innych formacji wojskowych rosyjsko-syryjsko-tureckich w obszarze na południe od Hebronu. Chodzi o jakieś złoża gazu lub ropy naftowej, które miałyby być zajęte przez te wojska lub zniszczone przez te wojska.

Druga możliwość – powyższa, niepełna informacja może dotyczyć złoża Hebron w Nowej Funlandii w Kanadzie. Być może związek informacyjny jest taki, że to ISIS, a nie Rosja zamierza uderzyć w to złoże, żeby spowodować katastrofę. Czy może to być związane z przyjazdem lub podróżą prezydenta USA do któregoś z tych krajów lub lotu tranzytowego do np. Zjednoczonych Emiratów Arabskich lub Iranu? Albo planowaną podróżą H.Clinton – kandydatki na prezydenta?

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Czytam, oglądam, wnioskuję. Lubię fakty, kieruję się zasadą słuszności.

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Harry, Abw się do ciebie zbliża...
  • Harry, (Arix), to już portalu wasz.styl.pl (pisma Twój Styl) baby cię wyrzuciły? Teraz robisz...
  • Z feak'ami nie gadam. Omamy masz? Pracuj w swoim blogu, bo coś kiepsko merytorycznie wygląda.

Tematy w dziale