Czytelnia Salon24 Czytelnia Salon24
1693
BLOG

Gowin i Jurek: zbudujmy "wielki namiot" prawicy

Czytelnia Salon24 Czytelnia Salon24 Wybory Obserwuj temat Obserwuj notkę 74

Ważny apel. Jarosław Gowin i Marek Jurek nawołują PiS do stworzenia wielkiego obozu politycznego, otwarcie się na część działaczy PSL i PO oraz na przedsiębiorców i organizacje społeczne.  „Drogą do zwycięstwa prawicy jest coś na modłę symbolicznego >>wielkiego namiotu<<, w którym Ronald Reagan skupił obóz republikański, co zapoczątkowało w USA konserwatywną rewolucję” – twierdzą na łamach dzisiejszej „Rzeczpospolitej” Gowin i Jurek. Dodają, że duża szansa dla prawicy, to także szukanie partnerów w PSL-u, wśród niedobitków konserwatywnego skrzydła PO, a także w konserwatywnych organizacjach pozarządowych i ruchach społecznych.

Przez ostatnie lata prawica odnotowywała wciąż niekorzystne trendy wyborcze, sytuacja odwróciła się wreszcie dwa lata temu. Zwieńczeniem tej tendencji były wybory samorządowe, które dzięki połączeniu sił PiS, Polski Razem i Solidarnej Polski – prawica jednoznacznie wygrała. „Teraz chodzi o to, by zawarte porozumienia nie stały się >>chwilowym eventem otwartości<<, ale tworzyły nowy i trwały obraz Prawa i Sprawiedliwości” – apelują autorzy. Jak twierdzą, tylko traktowanie owego porozumienia w sposób definitywny i nienaruszalny może zachęcić inne środowiska do wejścia na tę drogę. Krokiem do sukcesu jest także „lojalne szukanie realnych partnerów do współpracy”. Gowin i Jurek wskazują tu możliwość szukania sojuszników w PSL-u, jak również wśród „chrześcijańsko nastawionych posłów Platformy”.

Przed prawicą stoi wyzwanie by doprowadzić do takiego wzrostu, by przekroczyć realny próg ponad 40 proc. głosów, który dawałby realne szansę na stworzenie większości w parlamencie. Jak twierdzą zgodnie liderzy Prawicy Rzeczpospolitej i Polski Razem, głównym kierunkiem działań musi być teraz budowanie szerokiej, inkluzywnej prawicy.

„Do sięgnięcia po władzę potrzebni są więc nowi sojusznicy społeczni. Najbardziej naturalnym wśród nich jest coraz liczniejszy archipelag konserwatywnych organizacji pozarządowych i ruchów społecznych (…) Ale najważniejsza grupa, do której powinna skierować swój program prawica, to środowiska gospodarcze, zwłaszcza paromilionowa rzesza małych i średnich przedsiębiorców” – piszą.

Gowin i Jurek twierdzą, że nowa zjednoczona prawica musi zawierać ofertę dla młodego pokolenia: poprawienie edukacji, odblokowanie biurokratycznych barier dla inicjatywy gospodarczej, doprowadzić do obniżenia rynkowych cen mieszkań, zadbać o młode matki na rynku pracy i zatroszczyć się o prawa rodziny. Jak zauważają, równie ważne jest dotarcie do społeczności inteligencji humanistycznej na czele ze środowiskiem akademickim. Jednak zdaniem autorów publikacji najważniejszą grupą, do której powinien skierowany być program partii, to środowiska gospodarcze, zwłaszcza mali i średni przedsiębiorcy. Podkreślają również, że ich celem, wzorem Węgrów, powinna stać się budowa silnej polskiej klasy średniej.

Na zakończenie Marek Jurek i Jarosław Gowin deklarują, że „obóz prawicy powinien być rzecznikiem zasad, przekonań, indywidualnej odpowiedzialności, czyli republikańskiej koncepcji demokracji”.

 

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka