55 obserwujących
61 notek
141k odsłon
  934   0

HIMALAJE HIPOKRYZJI - KAZANIE KS. CHARAMSY O KAPŁAŃSTWIE

 

Przeczytałam dzisiaj kazanie ks. Charamsy wygłoszone do kapłanów. Całość tutaj https://www.academia.edu/10337447/Czy_jest_jeszcze_aktualna_tomaszowa_definicja_osoby

Nie komentuję gdyż jak to można komentować w świetle sobotniego wystąpienia ks. Charamsy?

Zastanawia mnie tylko jak to jest możliwe wygłaszać takie kazania, formować kapłanów, a potem...

 

KS. KRZYSZTOF OLAF CHARAMSA

 

 

W SZKOLE ŚWIĘTEGO TOMASZA Z AKWINU: MĄDROŚĆ BOŻA I MĄDROŚĆ KAPŁANA

Homilia w czasie Mszy świętej pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Pelplińskiego,

prof. dr. hab. Jana Bernarda Szlagi

w dzień patronalny świętego Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła.

Pelplin, Wyższe Seminarium Duchowne, 28 stycznia 2005

[…]

Dzisiaj chciałbym uchwycić tylko jeden aspekt, szczególnie ważny dla naszego czasu, to jest relację Mądrości Bożej i rozumu. Mądrość Boża, ,,mądrość między doskonałymi" (1 Kor 2,6), która przewyższa przemijającą ,,mądrość tego świata" (tamie), niemniej wymaga zaangażowania się intelektualnego, potrzebuje sprzężenia wszystkich sił poznania i rzetelnego studium.

 

  1. ZADANIE DUCHOWE, DUCH STUDIUM BOŻYCH SPRAW Studiowanie bowiem, zgłębianie Prawdy Mądrości, jak uczył Tomasz w De Veritate(por. q. 11 De maestro), jest jednym z zadań duchowych. Z jednej strony dziś coraz większe są wobec nas wymagania Kościoła i świata; wystarczy pomyśleć, jakiej formacji pragnie dla kapłana Sobór Watykański II, jak przenikliwej znajomości filozofii i teologii, prądów myślowych i duchowych on wymaga. Wielkie wymagania intelektualne, postawione przed kandydatem do święceń i przed prezbiterem, mają wypełnić się w samym życiu i to życie uformować, tak by nie było studium, które nie stałoby się życiem w świadectwie wierności, w otwarciu horyzontów Prawdy. 0no wymaga swoistego zaangażowania duchowego.
  2. Z drugiej zaś strony, studiowanienie jest czymś obcym duchowości, bo w swojej naturze - jak uczy Doctor angelicus- bardziej niż tylko zajęciem życia aktywnego, wymagającego ćwiczeń i pracy, jest zajęciem także kontemplacyjnym. Jest i powinno być przedsionkiem kontemplacji, duchowego poznania. Tomasz ma świadomość, ile samozaparcia, ile wewnętrznej dyscypliny, ilu ćwiczeń wymaga studium, ale zarazem odkrywa tę jego stronę, która wszystko czyni łatwym, tak jak proste jest kontemplacyjne widzenie Prawdy.
  3. Dlatego studiumpowinno być radością każdego kapłana, co więcej powinno tworzyć jedność z modlitwą. Do modlitwy powinno pociągać i na modlitwie się kończyć, ale i z modlitwy wyrastać, bo ona wymaga studium. Należy poznawać coraz dogłębniej Tego, którego ma się kochać, z którym ma się rozmawiać, którego ma się głosić. Można powiedzieć, że owo wzrastanie przez formację intelektualną nigdy nie może być zaniechane przez kapłana. Pośród pracy duszpasterskiej kapłan winien być w ciągłym treninguintelektualnym, gdyż tej sprawności wy- maga dzisiejszy Kosciół i świat.
  4. By podać przykład: żeby w kilka minut w czasie sakramentu spowiedzi kapłan umiał podać rozwiązanie trudnego problemu bratu czy siostrze, wskazać drogę naprawy i przedstawić miarę tego, co złe i dobre, do tego potrzeba olbrzymiej wiedzy teologicznej, która zakorzeniona musi być w Bożej mądrości. Potrzeba ciągłego wzrastania w wiedzy teologicznej, bo sprawy dzisiejszego świata są coraz bardziej skomplikowane, a wymagają odpowiedzi pełnych i pewnych. Taka mądrość, jak ją szkicuje Tomasz, z jednej strony kompetentna w doctrina Dei- sacra doctrina, z drugiej całkowicie poddana natchnieniom Ducha (por. Dz 1,8) i modlitwy, nie akceptuje sentymentalizmów i emocji, ale rozdaje wokół pokój, jaki sieje pokorne i miłosierne przekazywanie prawdy. 0to owoc Bożej Mądrości...
  5. KAPŁAN, CZŁOWIEK BOŻEJ MĄDROŚCI

Większość z nas jest lub będzie pasterzami, czyli oddanymi fascynującemu posłaniu głoszenia Słowa i prowadzenia wspólnot do przyjaźni i sakramentalnej jedności z Chrystusem. Ale i w apostolacie nie można zatracić tego, co jest istotą studium, to jest pragnienia zgłębiania Prawdy, woli coraz głębszego poznania Prawdy - 0soby Chrystusa. ,,Apostoł prawdy" - jest to jeden z atrybutów św. Tomasza, który wciąż kroczył, by być bliżej Prawdy. ,,Apostoł prawdy" - to tytuł, który charakteryzuje go, jako kapłana i teologa w jego trudnych czasach: w czasach wielkiego kryzysu nauki i myśli, także teologicznej, a przez to kryzysu poznawania prawdy. A dzisiejsze czasy? Wcale nie są dalekie od czasów, które dla Tomasza były wyzwaniem.

Należy wówczas na nowo odkrywać ideał kapłana - pasterza, który potrafi patrzeć dalej, otwierać horyzonty jeszcze przez ogół często wcale niedostrzeżone, potrafi prowadzić wsp6lnotę, rozpoznając i rozeznając w Duchu. Potrzeba kapłanów zdolnych przenikać do głębi ludzkie pytania, zdolnych dochodzić sedna sprawy, będąc wiernymi Prawdzie (por. J 17,17) tajemnej, nam objawionej (por. Rz 16,25nn.), Prawdzie doktryny naszej wiary! Potrzeba przewodników i nauczycieli, formatorów dla nowych elit i dla małych grup i wspólnot, nawet dla dwóch i trzech tylko osób, z których w przyszłości będzie się rodzić wiosna Kościoła w Europie (por. tak- ze J. Ratzinger, Essere pastori oggi, [w:] G. Borgonovo, K. Charamsa, Percorsi di formazione sacerdotale, LEV, Città del Vaticano 2005, w druku). Potrzeba pasterzy w czasie, gdy brakuje i ojców, i mistrz6w, i nauczycieli. Potrzeba kapłanów nie żyjących tylko dniem bieżącym, ale wyprzedzających mądrością kroki tych, których mają formować.

Lubię to! Skomentuj10 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo