elementy programu
Ściąga dla partii politycznych
9 obserwujących
496 notek
127k odsłon
132 odsłony

Rodzice - klasyfikacja i zmiana prawa

Wykop Skomentuj1

W kolejnym punkcie naszego programu proponuję zmianę prawa określającego rodziców i prawa rodzicielskie. Wyróżnimy następujące kategorie:

1) Rodzice genetyczni - rodzaje:

a) matka - dawca komórki jajowej (wraz z symbiontami wewnątrzkomórkowymi),

b) ojciec - dawca plemnika,

c) matka symbiotyczna - dawca symbiontów,

d) matka jądrowa - dawca żeńskiego jądrowego materiału genetycznego

e) ojciec jądrowy - dawca męskiego jądrowego materiału genetycznego

f) matka zastępcza - dawca symbiontów zewnątrzkomórkowych.

2) Rodzice prawni - kategorie:

a) rodzice naturalni - rodzice genetyczni 1a)+1b) (*)

b) rodzice przysposobieni - bliscy krewni zastępujący rodziców 

c) rodzice zastępczy (np. po śmierci rodziców naturalnych) - matka zastępcza i jej mąż lub konkubent

d) rodzice adopcyjni - mogą być obcy genetycznie

(*) W rejestrze PESEL utrzymywana jest historia zmian kategorii i osób rodziców prawnych, ale nie może być w nim żadnych informacji o rodzicach genetycznych. Zarejestrowani w PESEL po raz pierwszy zostają rodzice naturalni: matka 1a) i ojciec 1b). Jeżeli dziecko urodziło się z innych rodziców genetycznych, to szpital prowadzący takie dziecko podaje w oświadczeniu prawdziwe dane rodziców wynikające z zastosowanej procedury in vitro. Wszyscy rodzice genetyczni są zobowiązani do zachowania w tajemnicy informacji o swoich rodzajach. Tylko jedna matka pozostaje z pełnią praw i obowiązków matki. Jeżeli matkami symbiotyczną i jądrową są różne osoby, to każda z nich ma prawo odwołać się do sądu od decyzji szpitala.

Określimy jawnie prawo dziecka do rodziców: Każde dziecko ma prawo posiadać rodziców prawnych, czyli matkę (kobietę) i ojca (mężczyznę) określonych jako "rodzice" (bez przydawki), i bez jego zgody nie wolno ujawniać ani publicznie ani w dokumentach kategorii rodziców bez zgodny sądu .

Jeżeli aktualni rodzice prawni są tej samej płci, to do wiadomości publicznej i w dokumentach podawany jest jako rodzic ostatni rodzic drugiej płci. Przykładowo, jeśli ojciec umrze nagle, a matka jest (stanie się) przejściowo nie w pełni zdolna (np. ranna) do sprawowania opieki, to starsza siostra może otrzymać status ojca przysposobionego, ale oficjalnie ojcem dziecka pozostaje nieżyjący ojciec. Dopiero zgodna decyzja rodziców i dzieci zwalnia ich z obowiązku zachowania w tajemnicy informacji o kategorii rodziców.

Innym przykładem jest rejestracja rodziców z innych krajów, w których obowiązuje inne prawo rodzicielskie - rejestrujemy w PESEL zawsze najpierw matkę i ojca dziecka, a dopiero potem rejestrujemy aktualny stan rodzicielstwa na podstawie dokumentów dostarczonych przez kandydatów ubiegających się o status rodziców prawnych.

Jeżeli nie można uzyskać oświadczenia szpitala o rodzicach naturalnych zostaje wszczęte śledztwo mające na celu ustalenie rodziców genetycznych. W wyniku tego śledztwa ustaleni zostają rodzice naturalni, którzy mają prawo odwołać się od tego ustalenia. Biegu sprawy nie przerywa wycofanie się kandydatów na rodziców prawnych.

Zdaję sobie sprawę, że to prawdopodobnie nie wyczerpuje zagadnienia, proszę więc o uzupełnienia.

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo