13 obserwujących
77 notek
67k odsłon
725 odsłon

Antoni nas obroni – czyli o wpływie rosyjskich agentów na polską armię

Wykop Skomentuj12


FAKTY – NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA OSTATNICH 2 LAT

1 Rewolucyjna zmiana ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych.

Ustawa weszła w życie miesiąc temu. Zgodnie z nią wydatki na obronność stopniowo wzrosną z 2% PKB obecnie do 2,5% w roku 2030.

Liczebność sił zbrojnych będzie stopniowo rosła do 200 tys., z czego 150 tys. przypadnie na wojska operacyjne, 50 tys. na Wojska Obrony Terytorialnej (WOT). Obecnie w sumie mamy ok. 123 tys. żołnierzy, w 2019 r. ma być wg planu 150 tys.

Zmieniono również algorytm obliczania budżetu obronnego na korzystniejszy dla MON – do tej pory % wydatków w danym roku  obliczano wg PKB z poprzedniego roku, teraz będzie wg planowanego PKB dla bieżącego roku (dla przykładu: w 2017 roku było 2% x PKB2016, w 2018 będzie 2% x PLANPKB2018). Przy planowanym  wzroście PKB2018 o 3,8% skutkować to będzie wyraźnym zwiększeniem nakładów, pomimo niezmienionego mnożnika 2%.  

2 Utworzenie WOT. 

3 Modernizacja techniczna polskiej armii.

Wg danych MON podpisano 230 umów na ok. 20 mld PLN, szczegółowe dane nt. umów zawartych w roku 2016 pokazuje Tabela 1. W toku są wielkie programy modernizacyjne: Wisła (obrona plot średniego zasięgu), Narew (obrona plot krótkiego zasięgu), Orka (okręty podwodne), Borsuk (bojowe wozy piechoty), Homar (artyleria dalekiego zasięgu) czy Kruk (śmigłowce szturmowe) – co najmniej 3 z nich powinny zostać sfinalizowane podpisaniem umów przed końcem obecnej kadencji parlamentu (osobiście obstawiam Kruka, Homara i Orkę).

imageRównolegle realizowane są programy mniejsze ale równie ważne, jak np. dalszy zakup nowoczesnych pocisków powietrze-powietrze  AMRAAM dla naszych F-16 czy zakup karabinków Grot. Kilka ciekawych projektów jest w fazie analitycznej – mój ulubiony temat to celowość i ewentualny zakres modernizacji czołgów rodziny T-72 (tak aby były równorzędnym przeciwnikiem dla rosyjskich T-72B3).

4. Wsparcie dla polskiego przemysłu obronnego.

Wg danych MON spośród umów wzmiankowanych w pkt.3 aż 160 (na kwotę ok. 13 mld PLN) podpisano z podmiotami krajowymi. Pośrednio potwierdza to Tabela 1, gdzie największe umowy – poza JASSM – zawarto z polskimi firmami.  

Nowe umowy z krajowymi podmiotami są cały czas sukcesywnie podpisywane – tylko w ciągu ostatniego miesiąca zawarto kontrakty na: amunicję krążącą Warmate (WB Electronics), podwozia dla systemu plot Pilica (Jelcz), autokary (Autosan) i bomby dla F-16 (Nitrochem). 

Maksymalna polonizacja zakupów dla wojska to element świadomej strategii MON – docelowo ma to spowodować obniżkę kosztów i skrócenie łańcucha logistycznego. Wsparcie kapitałowe polskich firm powinno także pozwolić im na płynne finansowanie działań B+R, podniesienie jakości/innowacyjności produktów  i skuteczną konkurencję na światowych rynkach.

Ciekawych  w tym miejscu zachęcam do zapoznania się z założeniami strategii PGZ i jej długoterminowymi celami eksportowymi.

5. Last but not least  - nasze relacje z sojusznikami.

Ustalenia szczytu  NATO w Warszawie w lipcu 2016, zaowocowały wzmocnieniem tzw. wschodniej flanki. Pojawienie się sił sojuszniczych na naszym terytorium to niewątpliwy sukces, przy czym  uczciwie trzeba przyznać, że negocjacje w tym temacie rozpoczął poprzedni rząd, obecny dokończył.

Obecność sił sojuszniczych jest na razie raczej symboliczna, dlatego też trwają rozmowy (na poziome MON, MSZ i BBN) w celu ich wzmocnienia. Dzisiejszą sytuację (mniej więcej – ale nie idealnie) oddaje Mapa 1.

Ponadto kierownictwo MON konsekwentnie realizuje program intensyfikacji naszej współpracy z sojusznikami. Przykładem niech będzie wzrost znaczenia i liczebności międzynarodowych manewrów realizowanych w Polsce, podczas których doskonali się sojuszniczą interoperacyjność, wspólnie ćwicząc np.. obronę przez zagrożeniem hybrydowym czy przeciwdziałanie pełnoskalowej agresji . Dobrze oddają to liczby dotyczące największych polskich ćwiczeń: Anakonda 2014 -12,5 tys. żołnierzy polskich i sojuszniczych, Anakonda 2016  - 31 tys. ; Dragon 2015 - 7 tys., Dragon 2017 – 17 tys. Przyszłe ćwiczenia będą realizowane z jeszcze większym rozmachem, wg doniesień medialnych Anakonda 2018 ma zaangażować ponad 50 tys. żołnierzy.

image


PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ 2015-2017

Oczywiście każdy ma prawo do swojej własnej oceny. Jednak wg mnie powyższe fakty jednoznacznie wskazują na to, iż nasza armia stoi przed skokiem ilościowym i jakościowym. Najważniejsze jest to, że plany zwiększenia liczebności armii i przeprowadzenia modernizacji technicznej mają zapewnione ustawowo finansowanie -  i  - jeżeli nie wydarzy się jakiś krach gospodarczy – są jak najbardziej realne. Trudno odmówić w tym miejscu uznania dla obecnego kierownictwa MON, z Antonim na czele.


CUI BONO?

Rozbudowa i modernizacja polskiej armii, zwiększanie potencjału krajowego przemysłu obronnego, zacieśnianie współpracy z sojusznikami, dążenie do wzrostu liczebności sił NATO na wschodniej flance. A ponadto wyraźne wsparcie takich inicjatyw, jak: pomoc dla Ukrainy w walce z rosyjską agresją, intensyfikacja polsko-ukraińskiej współpracy przemysłowo-wojskowej,   Trójmorze, dalsze rozszerzanie Sojuszu, dywersyfikacja energetyczna, strategiczny sojusz Polska – USA i trwała obecność polityczno-militarno-gospodarcza tego ostatniego kraju w Europie Środkowej.

Nie jest tajemnicą, że powyższe działania obecnego kierownictwa MON są wyraźnie sprzeczne z interesami Kremla. Dlatego logiczną i prawdopodobną wydaje się teza, iż Rosja -  żywotnie zainteresowana zmianą obecnej sytuacji – podejmie aktywne kroki dla realizacji tego celu. Śmiem twierdzić, że nawet włącznie z próbą destabilizacji rządu, osłabienia pozycji AM,  a nawet  jego odwołania . I chyba w tym kontekście należy rozumieć ostatnie dziwne ataki na Antoniego.

Oczywiście, AM to nie jest postać kryształowa. Ma trudny charakter (ale z 80% oficerów WP - przynajmniej wg moich osobistych doświadczeń -  też tak ma :-D), czasem składa obietnice bez pokrycia czy podejmuje dziwne decyzje personalne (Misiewicz). Średnio też mu się układa współpraca z niektórymi wojskowymi i z  BBN (awanse, reforma dowodzenia,  sprawa Kraszewskiego  - która jest niejasna  - i Antoni licytuje tu bardzo wysoko).

W tym miejscu jednak zachęcam - dyskutujmy, spierajmy się, wymieniajmy argumenty, ale róbmy to w oparciu o fakty, statystyki, dokumenty. Bowiem bezrefleksyjne powtarzanie rewelacji takich „specjalistów” od obronności i służb specjalnych, jak Piątek, Czuchnowski czy Siemoniak może skutkować tym, że nieświadomie staniecie się rezonatorami kremlowskiej dezinformacji.

Czego Wam i sobie nie życzę.


Pozdrawiam

Piotr E. Dulanowski

Wrocław, grudzień 2017.


Niech żyje Wolna i Niepodległa Polska !!!


Źródła: 

Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002018

Warmate: http://www.defence24.pl/700363,wojsko-kupilo-drony-bojowe-warmate-poczatek-rewolucji-komentarz

Autosany: http://www.defence24.pl/705901,autosan-dostarczy-autobusy-dla-wojska-umowa-podpisana

Jelcze: http://www.defence24.pl/709974,jelcz-bedzie-podstawa-pilicy

Bomby dla F-16: http://www.defence24.pl/706092,nitro-chem-bedzie-produkowal-bomby-lotnicze-dla-f-16

Mapa 1: https://infographic.statista.com/small/7877_b.jpg

Aktualna strategia PGZ: http://www.defence24.pl/uploads/files/2016/05/31/PGZ%20PDF.pdf

Tabela 1: Nowa Technika Wojskowa.


Wykop Skomentuj12
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo