9 obserwujących
106 notek
58k odsłon
353 odsłony

Jaka jest cywilizacja i kultura w Polsce – Part I. (Wstęp)

Z Internetu
Z Internetu
Wykop Skomentuj18

Co to jest cywilizacja?...Co znaczy być cywilizowanym?... Co to jest cywilizacja zachodnia? Co to jest cywilizacja europejska?... Jakie miejsce zajmuje Polska w cywilizacji zachodniej?... A co to jest kultura i co wspólnego z cywilizacją ma?... Czy człowiek cywilizowany to człowiek kulturalny?... Czy kultura wpływa na historię, czy odwrotnie... Czy kultura wpływa na politykę historyczną?

Odpowiedzi na te pytania wcale nie są takie proste... O treści odpowiedzi ciągle spierają się specjaliści z zakresu historii, filozofii, historiozofii, nauk społecznych i socjologii; również teologowie i matematycy...

Na pewno nie jestem w stanie wyjaśnić ich ja, zawodowiec-amator i multiinstrumentalista... Ale spróbuję, jako były belfer i notoryczny dydaktyk...

Termin cywilizacja pochodzi z z łacińskiej civilis, związanej z civis ("obywatel") i civitas ("miasto"); został potem utwierdzony przez XVI-wieczną francuską civilisé.

Na początek popularna definicja, podkreślenie moje –

„Cywilizacja, to poziom rozwoju społeczeństwa w danym okresie historycznym, który charakteryzuje się określonym poziomem kultury materialnej, stopniem opanowania środowiska naturalnego i nagromadzeniem instytucji społecznych. Stanowi ona najwyższy poziom organizacji społeczeństw, z którymi jednostki się identyfikują.”

Kontekst historyczny jest niesłychanie ważny, a o cywilizacji i historii cywilizacji na przestrzeni kilku ostatnich stuleci napisano bardzo wiele. Podaję kilka uznanych nazwisk...

* Szkocki ekonomista i myśliciel polityczny Adam Ferguson napisał w 1767 roku „An Essay on the History of Civil Society”, w którym uznał tworzenie statusu społeczeństwa obywatelskiego, jako przejście od „stanu chamstwa do cywilizacji”. Słowo chamstwo utożsamiał z barbarzyństwem.

* W swojej pracy „The Philosophy of Civilization” (1923), filozof i teolog, Albert Schweitzer wyróżnia dwa poziomy cywilizacji – materialny i etyczny, zwracając uwagę na występujące w cywilizacjach zderzeniach tych dwóch pojęć. 

* Filozof i socjolog Norbert Elias w swoim dziele „The Civilizing Process” (1939) twierdził, że cywilizacja jest nieustannym ciągiem regularnych zmian będących wynikiem niezamierzonych działań ludzkich... Według niego, „prawdziwe” państwa pojawiły się dopiero we we współczesnej cywilizacji europejskiej; za przełomowy okres podaje początek XIV wieku.

* Wysokie miejsce wśród badaczy historii filozofii zajmuje Feliks Karol Koneczny (1862-1949) – polski historyk i historiozof, bibliotekarz i publicysta, twórca oryginalnej koncepcji nauki porównawczej o cywilizacjach... Koneczny zajmował się, w szczególności, historią cywilizacji na ziemiach polskich i wpływem innych cywilizacji na jej proces...

Angielskojęzyczne tłumaczenia jego prac są ważnymi pozycjami w międzynarodowych badaniach historii cywilizacji...Historiozofia Konecznego uzyskała swój ostateczny kształt w książce "O wielości cywilizacyj" (1935) która została wydana w 1962 pod tytułem „On the Plurality of Civilisation”s, do której przedmowę napisał głośny autor Arnold Joseph Toynbee.... 

* Arnold Joseph Toynbee, jeden z najważniejszych myślicieli XX wieku (1889-1975),  był histozofem, historykiem ekonomii, dziennikarzem i dyplomatą... W swoim “A Study of History” przedstawił z złożoną (complex) teorię cyklicznych zmian rozwoju i upadku cywilizacji...Jego prace były i są szeroko cytowane i dyskutowane, co stało się przyczynkiem do wielu krytyk.

* Na początku lat 90-tych XX wieku duże zainteresowanie wywołała praca „Zderzenie cywilizacji”  (Clash of Civilizations) – politologa i konsultanta amerykańskiego Departamentu Stanu, Samuela Huntingtona. Przedstawiała ona geopolityczną teorię konfliktów pomiędzy poszczególnymi cywilizacjami. Według Huntingtona, w powojennym świecie konflikty istniały na tle sporów ideologicznych, ale zamieniły się w spory religijno-kulturowe.

Według powszechnych opinii, praca Huntingtona była przeciwstawieniem się głośnej tezie Francisa Fykuyamy o „końcu historii”, który miałby jakoby nastąpić po upadku komunizmu...

* Alvin Toffler, jest autorem głośnej książki "Creating a new civilization. The Politics of the Third Wave" (1995). twórcą tezy o nakładających się na siebie falach cywilizacyjnych w których panuje nieprzewidywalność procesów historycznych...Wszelkie przewidywania tracą sens, gdy występują nakładanie  się różnych fal= i żadna nad innymi nie góruje. W obliczu takich zmian tracą na wartości zastane podziały polityczne na prawicę, lewicę, konserwatyzm, reakcję czy awangardę.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cywilizacja jako definicja opiera się na zmianach w występowaniu środków, wymyślonych i wykreowanych przez człowieka wraz z biegiem historii. Mają one na celu przede zapobieganie negatywnym skutkom zjawisk naturalnych na życie ludzkości. .. Tak więc, pojęcie cywilizacji wiąże się z zastosowaniem procesów usprawniających życie jednostki w ujęciu technicznym i naukowym, nie związanym z rozwojem niematerialnych zdobyczy myśli ludzkiej. 

Wykop Skomentuj18
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo