21 obserwujących
927 notek
1295k odsłon
  928   0

PKN ORLEN: Rekordowe wyniki w 2020 r., sukcesy ostatnich pięciu lat

Prezes PKN ORLEN Daniel Obajtek. Fot. PAP/Łukasz Gągulski
Prezes PKN ORLEN Daniel Obajtek. Fot. PAP/Łukasz Gągulski

PKN ORLEN osiągnął w 2020 r. 3,4 mld zł zysku netto, uwzględniając zysk na nabyciu Energi.

Wynik EBITDA LIFO był na poziomie 12,1 mld zł, a przychody ze sprzedaży - 86,2 mld zł - poinformowała w czwartek spółka w skonsolidowanym raporcie za IV kw. 2020 r.

PKN ORLEN kontynuował kluczowe inwestycje rozwojowe. Zgodnie z planem przeznaczono na nie łącznie 9 mld zł. 

Rekordowy wynik 3,3 mld zł osiągnął segment detaliczny oraz obszar energetyki z zyskiem EBITDA LIFO w wysokości 3,4 mld zł. EBITDA LIFO to zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację - przed uwzględnieniem wpływu zmian cen ropy naftowej na wycenę zapasów.


– W 2020 r. osiągnęliśmy bardzo solidne wyniki, mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego spowodowanego pandemią. Kluczem do sukcesu w branży paliwowo-energetycznej jest dywersyfikacja obszarów działalności. Dlatego wnikliwie obserwujemy panujące trendy i skutecznie na nie odpowiadamy, co przekłada się bezpośrednio na osiągane wyniki finansowe – ocenił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Przychody ze sprzedaży za wszystkie cztery kwartały 2020 r. wyniosły 86,178 mld zł wobec 111,203 mln zł w 2019 r.

Obajtek: Jesteśmy globalną firmą

PKN ORLEN w ciągu ostatnich pięciu lat wypracował łączny zysk na poziomie 26,2 mld zł. W tym czasie koncern mocno inwestował w rozwój, skutecznie wzmacniając swoją globalną pozycję. Rozpoczęto szereg kluczowych inwestycji we wszystkich obszarach działalności oraz realizowano ważne procesy akwizycyjne. Przełożyło się to bezpośrednio na osiągane wyniki. Dla porównania, w ciągu ośmiu lat sprawowania władzy przez rząd PO-PSL, łączny zysk PKN ORLEN wyniósł zaledwie 2,9 mld zł.

– Jesteśmy firmą globalną, więc podejmowane decyzje i działania muszą być ukierunkowane na wzmacnianie naszej pozycji w stosunku do konkurentów, bo w długiej perspektywie, w grze zostaną tylko najsilniejsze koncerny – powiedział Daniel Obajtek.

 Jednym z elementów wpierających osiągane przez PKN ORLEN wyniki w ostatnich latach był wdrożony przez premiera Mateusza Morawieckiego pakiet paliwowy i podjęte przez rząd działania na rzecz walki z szarą strefą. Przełożyło się to również na wyższe wpływy do budżetu Państwa. Tylko w 2020 r. z tytułu różnych podatków PKN ORLEN wpłacił do budżetu blisko 33 mld zł, a w 2019 było to ponad 38 mld zł. Tymczasem w 2015 roku, gdy pakiet paliwowy jeszcze nie obowiązywał, ta kwota wynosiła około 25 mld zł. Przez ostatnie 5 lat PKN ORLEN odprowadził do budżetu państwa łącznie ponad 165 mld zł. Dla porównania, w ciągu 8 lat, kiedy rządziła koalicja PO-PSL, która nie podjęła walki z szarą strefą, budżet zasiliło nieco ponad 162 mld zł.

PKN ORLEN w ostatnich latach mocno stawiał też na budowanie, a następnie wzmacnianie globalnej pozycji i rozpoznawalności marki ORLEN. Dlatego nacisk położony został na rozwój segmentu detalicznego, który w ostatnich latach osiąga rekordowe wyniki na poziomie 3 miliardów złotych rocznie.

Jednym z elementów tych działań był zainicjowany w 2019 r. proces rebrandingu europejskiej sieci stacji Koncernu, który zwiększył rozpoznawalność marki ORLEN za granicą. Temu służyło również zaangażowanie w globalny sponsoring sportu, w szczególności współpraca z zespołami F1 i Robertem Kubicą. Tylko w 2020 roku z samych transmisji telewizyjnych w związku ze sponsoringiem Alfa Romeo Racing ORLEN osiągnięto ponad 400 milionów złotych ekwiwalentu reklamowego.

Robert Kubica, Daniel Obajtek
Współpraca PKN ORLEN z zespołami F1 i Robertem Kubicą była korzystna dla polskiego koncernu. Fot. PAP

To ponad dwa razy więcej niż w poprzednim sezonie. Z kolei w mediach społecznościowych ekwiwalent wyniósł ponad 30 milionów złotych. Marka ORLEN pojawiła się również w 100 tys. publikacji, które zostały wyświetlone ponad 350 miliardów razy. Dodatkowo w ciągu ostatnich 3 lat wydatki PKN ORLEN na sponsoring sportu zwiększyły się o 100%, co miało odzwierciedlenie nie tylko w wyższych przychodach ze sprzedaży detalicznej, ale też korzyściach stricte reklamowo-wizerunkowych.

 Obok działalności biznesowej, PKN ORLEN pozostał mocno zorientowany na potrzeby społeczne, skutecznie wdrażając w praktyce społeczną odpowiedzialność biznesu. W 2019 r. PKN ORLEN przekazał do Fundacji ORLEN o 400% więcej środków niż w 2018 r., a w 2020 r. o 600% więcej niż w 2018 r.

Szczegółowe dane za 2020 rok

W segmencie rafineryjnym w IV kwartale EBITDA LIFO wyniósł minus 145 mln zł, na co, według Orlenu, wpływ miały niekorzystne warunki makroekonomiczne, m.in. spadek marż, niższy dyferencjał Brent/Ural czy umocnienie złotówki względem dolara. Przerób ropy wyniósł 7,4 mln ton, natomiast sprzedaż 6,2 mln ton. 

Niekorzystne efekty zostały częściowo ograniczone wpływem wyższych marż na ciężkich frakcjach rafineryjnych oraz niższych kosztów zużyć własnych w wyniku spadku cen ropy.

Segment petrochemiczny w IV kwartale osiągnął 508 mln zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o 187 proc. rok do roku. To efekt wyższych marż i osłabienia złotówki względem euro. Sprzedaż produktów petrochemicznych była wyższa o 17 proc. rok do roku.

PKN ORLEN, zysk, 2020 rok
PKN ORLEN osiągnął w 2020 r. 3,4 mld zł zysku netto. Fot. PAP

Rekordowy był wynik segmentu energetycznego, który wyniósł 1,1 mld zł EBITDA LIFO. Oznacza to wzrost o 192 proc. rok do roku. To głównie efekt efekcie konsolidacji wyników Grupy Energa przy korzystnym wpływie makro, spowodowanym szybszym wzrostem cen energii elektrycznej w porównaniu do cen gazu.

Segment detaliczny wypracował 827 mln zł EBITDA LIFO, co oznacza wzrost o 41 proc. rok do roku. Na rezultat ten wpłynął głównie wzrost marż paliwowych na rynku polskim i niemieckim.

Segment wydobycia wypracował rezultat EBITDA LIFO na poziomie 50 mln zł, co oznacza wzrost o 52 proc. rok do roku. Wynik ten osiągnięto pomimo spadku cen ropy i kondensatu gazowego głównie dzięki wyższym cenom gazu oraz transakcjom zabezpieczającym przepływy pieniężne.

– Rekordowe wyniki segmentu detalicznego i energetycznego oraz wysokie wyniki w segmencie petrochemii pokazują, że podejmując trzy lata temu decyzje uwzględniające akwizycje oraz inwestycje w tych obszarach, właściwie określiliśmy strategiczne kierunki rozwoju – powiedział Daniel Obajtek.

KW

Lubię to! Skomentuj40 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka