Geotermia ogrzeje Krynicę Zdrój i Rabkę Zdrój

Elektrownia geotermalna, zdj. ilustracyjne. Fot. Shutterstock
Elektrownia geotermalna, zdj. ilustracyjne. Fot. Shutterstock
Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka zainaugurował pilotażowy program instalacji pomp ciepła dla dwóch polskich uzdrowisk.

Prace będą realizowane przez 12 miesięcy, a projekt będzie finansowany w ramach programu „Polska Geotermia Plus” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

– Zależy nam na wsparciu zrównoważonego rozwoju cennych przyrodniczo i gospodarczo rejonów uzdrowiskowych oraz ochronie zdrowia ich mieszkańców. Dlatego poprawa jakości powietrza na tych obszarach jest dla nas priorytetem. Jednym ze sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń jest właśnie wykorzystanie energii geotermalnej – zaznaczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Geotermia to w polskich warunkach jedno z najlepszych odnawialnych źródeł energii. Jest ekologiczna, bezpieczna, akceptowalna społecznie i nie ingeruje w krajobraz, a to jest szczególna zaleta w ośrodkach o charakterze uzdrowiskowym. Ciepła woda z Ziemi może być wykorzystywana do ogrzewania budynków i zasilania ich w ciepłą wodę użytkową.

– NFOŚiGW finansuje kilkanaście dużych projektów geotermalnych, ale potencjał pozyskiwania energii w ten sposób szacujmy na znacznie większy. Przedsięwzięcia prowadzone w Krynicy Zdroju i Rabce Zdroju pomogą nam ten potencjał identyfikować – po to, by w naszej ofercie mogły pojawiać się kolejne programy lub nabory w programach już ogłoszonych „szyte na miarę” potrzeb lokalnych samorządów w zakresie OZE – wyjaśnił Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

Pilotaż pozwoli zbadać potencjał płytkiej energii geotermalnej do ogrzewania za pomocą pomp ciepła. – Chcemy opracować założenia i rekomendacje dla realizacji podobnych inwestycji na obszarach szczególnie wrażliwych na presję antropogeniczną, w sposób bezpieczny dla istniejących zasobów wód leczniczych. Docelowo zamierzamy opracować program wykorzystania ciepła Ziemi do celów ogrzewania – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio.

Z kolei wiceminister Edward Siarka dodał, że rząd szuka sposobów, aby wspierać miejsca, takie jak uzdrowiska, które ucierpiały w czasie transformacji systemowej.

– Zdajemy sobie sprawę, że innego kierunku niż ekologiczne ogrzewanie nie ma. Jednak bez pomocy państwa nie jesteśmy w stanie w krótkim czasie dokonać potrzebnych zmian. A są one konieczne, bo od uzdrowisk wymaga się więcej. Dlatego dziękuję za to, że Rabka Zdrój znalazła się w tym programie – powiedział burmistrz miasta Leszek Świder.


geotermia Rabka Zdrój
W Rabce Zdroju zainaugurowano 12-miesięczny pilotażowy program wykorzystania ciepła z geotermii. Fot. MKiŚ

Pilotaż w Krynicy i Rabce Zdroju

Pilotażowy projekt ma pokazać istniejące możliwości wykorzystania energii geotermalnej. W drugim etapie będzie mogła powstać sieć ciepłownicza zasilana energią z pomp gruntowych.

Roczny projekt będzie przebiegał w etapach. Będą to:

1. Kwerenda materiałów archiwalnych, obejmująca opracowania o charakterze geologicznym, hydrogeologicznym i planistycznym.

2. Analiza informacji umożliwiających identyfikację czynników środowiskowych istotnych dla realizacji projektu (m.in. obszary zasobowe i obszary zasilania wód leczniczych, obszary występowania dwutlenku węgla w powietrzu glebowym dla Krynicy Zdroju oraz metanu dla Rabki Zdroju, strefy ochronne ujęć wód podziemnych i powierzchniowych, obszary ochronne GZWP, strefy ochrony uzdrowiskowej, obszary ochrony przyrody, obszary osuwiskowe oraz obszary i tereny górnicze).

3. Wykonanie wielokryterialnego procesu oceny rozpatrywanych obszarów pod kątem ich predyspozycji do instalowania otworowych wymienników ciepła oraz zidentyfikowanie potencjalnych konfliktów środowiskowych.

4. Wykonanie szczegółowych badań terenowych obejmujących kartowanie hydrogeologiczne z pomiarami parametrów fizycznych wód podziemnych oraz pomiary zawartości w powietrzu glebowym dwutlenku węgla w przypadku Krynicy Zdroju oraz metanu dla Rabki Zdroju.

5. Opracowanie założeń do projektu poligonu doświadczalnego oraz jego realizacja. Dla jego realizacji wstępnie zakłada się wykonanie:

  • 3 pilotażowych odwiertów do głębokości 130 m p.p.t., w technologii właściwej dla otworowych wymienników ciepła
  • pełnego rdzeniowania jednego otworu pilotażowego
  • 3 piezometrów, tj. otworów badawczych w celu monitoringu środowiska gruntowo-wodnego
  • otworowych oraz powierzchniowych badań geofizycznych
  • badań właściwości termicznych górotworu (pomiary efektywnej przewodności cieplnej skał za pomocą testu reakcji termicznej w 3 odwiertach pilotażowych)
  • badań laboratoryjnych na próbkach pozyskanych z wiercenia rdzeniowanego, oznaczenie przewodności cieplnej oraz pojemności cieplnej, określenie parametrów fizyczno-mechanicznych skał.


Artykuł powstał we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska.


Lubię to! Skomentuj21 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka