GPS GPS
391
BLOG

Amerykańska cenzura natęża się...

GPS GPS Rozmaitości Obserwuj notkę 9

       Napisałem przed chwilą notkę blogową będącą recenzją piosenki: Nierząd nad Biebrzą i chciałem odnośnik do tej notki umieścić na moim prywatnym miejscu ogłoszeń na facebooku:


image


       Niestety okazało się, że fejsbużyca zaczęła blokować odnośniki do notek blogowych na Salonie24:

image


       Takie podaje powody tej blokady:

image

       Polecam to uwadze Administracji Salonu24. 

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

Nierząd nad Biebrzą <- poprzednia notka

następna notka -> Strefa wolna od ideologii LGBT

Tagi: #gps65, #cenzura, #facebook, #USA

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­rian. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, dys­ku­tu­ję, ana­li­zu­ję, teo­re­ty­zu­ję, po­li­ty­ku­ję, pro­wo­ku­ję, spe­ku­lu­ję, fi­lo­zo­fu­ję. Mój ka­nał na YouTu­be: @GrzegorzSwiderski. Mój pro­fil na X: @gps65. Je­śli ze­chce­sz od­wza­jem­nić się za mo­je tek­sty, to pro­szę o prze­lew kwo­ty 1 zł na kon­to: 89 1140 2004 0000 3602 8209 1248, lub BLIK na te­le­fon: 603112486, lub z za­gra­ni­cy: paypal.me/gps1965

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Rozmaitości