GPS GPS
2824
BLOG

Bizantyjska Unia Europejska

GPS GPS Polityka Obserwuj notkę 16
Naszą cywilizacją, którą przez 800 lat budowała Rzeczpospolita i której była wzorcowym przykładem, jest cywilizacja łacińska [1]. Polacy są przedstawicielami tej cywilizacji. A przynajmniej byli, ale lata zaborów i okupacji wytworzyły u nas mętlik cywilizacyjny - opanowały nas cywilizacje: bizantyjska z zachodu i turańska ze wschodu.
Ludzie wychowani pod wpływem zasad cywilizcji łacińskiej dokonali najwięcej odkryć w historii świata – naukowych, geograficznych, duchowych, politycznych, filozoficznych, teologicznych, metafizycznych… - co by nie było, to właśnie my, łacinnicy, odkryliśmy Amerykę, która stała się naszą bazą wypadową w drodze na Księżyc.
Cywilizacja łacińska rozwinęła się w Europie. Ale na naszym kontynencie mieliśmy wiele innych cywilizacyj - przodków łacińskiej, konkurentów łacińskiej, wrogów łacińskiej, mieszających się z łacińską, ścierających się z nią, wpływających na nią, będących pod jej wpływem…
W Europie ściera się obecnie kilka cywilizacyj. Zgodnie z nomenklaturą stworzoną przez Konecznego są to: łacińska, turańska, żydowska, bizantyjska, arabska, bramińska. Większość tych cywilizacyj wpływa na nas poprzez emigrantów. Ale najgorsza jest bizantyjska, bo napiera na nas od tysiąca lat i opanowała duży kawał Niemiec. A teraz nas niszczy w formie zdominowanej przez Niemcy Unii Europejskiej.
Unia Europejska, ta konkretna, która nas dziś okupuje jest bizantyjska. Czyli nie jest nasza - jest inna, obca, zaborcza.
Czym się różni cywilizacja bizantyjska [2] od łacińskiej? Koneczny to zdefiniował, a my do dziś widzimy różnice! Ale nie wszyscy to widzą. Dlatego wyjaśniam.
Cywilizacja łacińska to nauka grecka, prawo rzymskie i chrześcijańska moralność. To są źródła. Ale są też inne cechy charakterystyczne: wolność, różnorodność, prawda, piękno, dobro, honor, Bóg, ojczyzna. Cywilizacja łacińska to kontynuacja cywilizacji greckiej i rzymskiej. Ważną cechą naszej cywilizacji jest to, że równolegle funkcjonuje prawo prywatne i publiczne. To oznacza, że państwo ma ograniczony zakres kompetencji, bo większość spraw regulują dobrowolne umowy, regulaminy czy statuty. W cywilizacji łacińskiej relacja między prawem a wolnością polega na tym, że wolność każdego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się prawo drugiego. Dodatkowo obowiązkowa jest zarówno tolerancja religijna, jak i rozdzielenie władzy cywilnej i duchowej.
Siłą cywilizacji łacińskiej jest zdolność do samoorganizacji lokalnych społeczności – stąd rozkwit samorządności, spółdzielczości, spółek, komitetów organizacyjnych, organizacji charytatywnych, klubów sportowych itd…. Stąd możliwość ograniczenia państwa do minimum.
Unia Europejska wszystkie te nasze wartości niszczy, niweluje, bo nie jest łacińska, jest bizantyjska. To znaczy: biurokratyczna, totalitarna, socjalistyczna, zamordystyczna, etatystyczna, centralistyczna. Przejawem bizantynizmu jest polityczna poprawność, która tłamsi naukę i przekaz informacji. Przejawem bizantynizmu jest państwowy centralizm, tendencje państwa do organizowania najdrobniejszych aspektów życia człowieka. Unia Europejska, i państwa będące jej prowincjami, wtrynia się w najdrobniejsze aspekty ludzkiego życia.
W cywilizacji łacińskiej etyka jest ponad prawem, a w bizantyjskiej prawo jest ponad etyką – to jest najważniejsza różnica. Pozytywizm prawniczy to cecha bizantyjska. Dlatego zamiary Hitlera mogły się powieść tylko w bizantyjskich Niemczech. Bo rozkaz zabicia Żyda jest ważniejszy niż to, że się zabija osobę niewinną – rozkaz przełożonego, rozkaz wodza, jest ponad moralnością.
Cywilizacja łacińska jest personalistyczna w odróżnieniu od turańskiej, bramińskiej czy żydowskiej, które są kolektywistyczne. Bizantyjska z kolei ma charakter pośredni. Dlatego widzieliśmy bardzo wyraźną różnicę między łacińską II RP a turańskim PRL-em, a nie zauważamy bizantynizmu obecnej III RP i UE.
Pierwsza Rzeczpospolita, czy to piastowska, czy jagiellońska, czy sarmacka była łacińska. Niestety rozebrało nas trzech zaborców, którzy należeli do trzech różnych cywilizacyj: Austria była łacińska jak my, więc ten zabór był najłagodniejszy, dwa pozostałe zabory były dla nas destrukcyjne, bo opanowały nas bizantyjskie Prusy i turańska Rosja. Potem mieliśmy chwilę oddechu, a potem znów opanowała nas najpierw bizantyjska III Rzesza, a potem turański ZSRR. Wpływy tych obcych, złych, gorszych cywilizacyj mamy do dziś – nie tylko w infrastrukturze i ustroju, ale i w nas, w naszym myśleniu.
Obecna bizantyjska Unia jest zła. Ale można sobie wyobrazić Unię dobrą, czyli łacińską – takie utopijne marzenia streściłem tu: Dobra Unia Europejska [3]. Ale póki co najważniejsze jest zniszczyć ten bizantyjski wrzód, który nam realnie wyrósł na dupie, czyli Unię Europejską.
 
Grzegorz GPS Świderski
 


Tajemnicze bliźniaki <- poprzednia notka

następna notka -> Praczuk - Szumowiny

 

GPS
O mnie GPS

Blo­ger, że­gla­rz, informatyk, trajk­ka­rz, sar­ma­to­li­ber­ta­ria­nin, fu­tu­ry­sta. My­ślę, po­le­mi­zu­ję, ar­gu­men­tu­ję, po­li­ty­ku­ję, fi­lo­zo­fu­ję.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka